Amnesty ja yhteistyöjärjestöt: Lasten säilöönotto Suomessa on lopetettava

Ympäri maailmaa tuhansia turvapaikanhakijalapsia pidetään säilössä. Suomi ei ole poikkeus: myös täällä lapsia voidaan laittaa säilöön tai jopa poliisivankilaan. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja sen kumppanijärjestöt vaativat, että hallitus lunastaa lupauksensa ja kieltää lasten säilöönoton.

Kansainvälisen End Child Immigration Detention -kampanjan edustajat tutustuivat Suomen säilöönottotilanteeseen tällä viikolla Helsingissä. He vierailivat muun muassa Metsälän säilöönottoyksikössä ja tapasivat suomalaisviranomaisia.

Kampanjassa vaaditaan, että hallitukset ympäri maailmaa kieltävät turvapaikkaa hakevien lasten säilöönoton ja kehittävät sille vaihtoehtoja.

"On huolestuttavaa, että myös Suomessa lapsia laitetaan säilöön vain sen perusteella, että he hakevat täältä turvapaikkaa. On selvää, että säilö on täysin sopimaton ympäristö lapselle. Säilöönotto tai vanhemmista erossa oleminen ei ole koskaan lapsen edun mukaista. Yksikin lapsi säilössä on liikaa", sanoo kampanjan koordinaattori Leeanne Torpey.

"Myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden lasten oikeuksia on kunnioitettava. Kansainväliset ihmisoikeusnormit ovat selkeät: lapset ovat ensisijaisesti lapsia, ja valtioiden on kohdeltava heitä sen mukaisesti."

"Tutkimuksemme osoittavat, että säilöönotolla on negatiivisia, pitkäaikaisia vaikutuksia lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Säilöönotolle on olemassa vaihtoehtoja, joita pitäisi hyödyntää, jotta yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten terveys ja hyvinvointi voidaan varmistaa", Torpey toteaa.

Esimerkiksi Belgiassa lasten säilöönotolle on kehitetty vaihtoehtoja. Vuonna 2008 astui voimaan lakimuutos, jonka perusteella lapsia ei saa enää laittaa säilöön. Kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen lapsi saa odottaa maasta poistamista valvotussa yhteisössä, jossa hän voi liikkua vapaasti ja käydä koulua. Lakimuutoksen seurauksena ainakin 870 lasta on välttynyt säilöönotolta.

Suomessa Metsälän säilöönottoyksikköön otettiin viime vuonna säilöön noin 400 ja poliisivankilaan yli 1 400 turvapaikanhakijaa. Metsälään sijoitettiin viime vuonna 26 lasta. Amnesty ei ole saanut varmistettua tietoa putkiin sijoitettujen lasten määrästä. 

Suomalaisjärjestöjen kannanotto: säilöönotto on kiellettävä

Amnesty vaatii lasten säilöönoton kieltämistä yhdessä muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Amnestyn, Ensi- ja turvakotien liiton, Ihmisoikeusliiton, Kirkkohallituksen, Pakolaisneuvonnan, Punaisen Ristin, Suomen UNICEFin ja Vapaa liikkuvuus -verkoston yhteisessä kannanotossa vaaditaan sisäministeri Päivi Räsäseltä ripeitä toimia lasten säilöönoton lopettamiseksi. Järjestöt muistuttavat, että lasten säilöönoton kieltäminen kirjattiin hallitusohjelmaan, mutta muutoksia lakiin ja käytäntöihin ei ole tehty.

Järjestöjen mukaan säilöönotto loukkaa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisen vapautta. Lasten säilöönotto ainoastaan maahanmuutosta johtuvista syistä ei niiden mukaan ole perusteltua. Järjestöjen mielestä jatkamalla lasten säilöönottoa Suomi laiminlyö räikeästi velvollisuutensa kunnioittaa, edistää ja suojata lasten ihmisoikeuksia.

Järjestöjen kannanotto lasten säilöönottoon

Lisätiedot:

Susanna Mehtonen
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 050 523 2038
susanna.mehtonen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

End Child Immigration Detention -kampanja
endchilddetention.org

Amnestyn Säännöt säilölle -kampanja
sailo.amnesty.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.