Amnesty vaatii EU:lta toimenpiteitä Unkarin tekemistä ihmisoikeusloukkauksista pakolaiskriisissä

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii, että EU ottaa käyttöön Unkaria vastaan perussopimuksensa mahdollistaman menettelyn, jonka mukaan jäsenvaltio voi saada varoituksen jos sen toiminta loukkaa ihmisoikeuksia. Lisäksi Amnesty vaatii kaikkia valtioita lopettamaan Dublin-palautukset Unkariin.

Amnestyn raportti Fenced Out sisältää lukuisia esimerkkejä tavoista, joilla Unkari loukkaa kansainvälistä oikeutta turvapaikanhakijoiden kohtelussa. Amnestyn tutkijat haastattelivat Unkarissa kymmeniä ihmisiä, jotka kertoivat maan viranomaisten käyttämästä väkivallasta. Vastaanotto-olosuhteet ovat niin puutteelliset, että valtaosa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista majailee Budapestin rautatieasemilla. He ovat pääasiassa vapaaehtoisten tarjoaman avun varassa.

Viime viikkojen aikana Unkari on rakentanut piikkilanka-aitoja Kroatian ja Serbian rajoille, kriminalisoinut maahan ”laittomasti” saapumisen ja nopeuttanut turvapaikanhakijoiden palauttamisia Balkanin alueen maihin. Unkari on käyttänyt Serbian rajan vastaisen aidan rakentamiseen 98 miljoonaa euroa, kun turvapaikkahakemuksia käsittelevän maahanmuuttoviraston budjetti on tälle vuodelle vain 27,5 miljoonaa.

Amnesty vaatii EU:n jäsenvaltioita ja instituutioita estämään Unkarin tilanteen eskaloitumisen ja ottamaan käyttöön EU:n perussopimuksen sisältämän ennaltaehkäisevän mekanismin. Perussopimuksen artiklan 7(1) mukaan Eurooppa-neuvosto voi varoittaa jäsenvaltiota silloin, kun on ”olemassa selvä vaara”, että jokin jäsenvaltio loukkaa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia.

“Unkari kohtelee pakolaisia ja siirtolaisia järkyttävällä tavalla. Euroopan unionilla on mahdollisuus aloittaa asiasta viralliset keskustelut Unkarin kanssa. Unionin tulee lähettää vahva viesti niille valtioille, jotka loukkaavat EU-oikeutta ja kansainvälistä oikeutta, ennen kuin on liian myöhäistä”, Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen sanoo.

Lisäksi Amnesty vaatii, että Dublin-järjestelmään osallistuvat valtiot lopettavat Dublin-asetuksen alaiset palautukset Unkariin turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteissa ja turvapaikkamenettelyssä ilmenneiden vakavien puutteiden vuoksi. Palautukset Unkariin voivat myös loukata palautuskieltoa, sillä Unkari on nimennyt Serbian turvalliseksi kolmanneksi maaksi ja käännyttää turvapaikanhakijoita Serbiaan. Palautuskiellon mukaan ketään ei saa palauttaa sellaisiin olosuhteisiin, joissa ihmistä uhkaa vakava ihmisoikeusloukkaus.

”Myös Suomen on välittömästi lopetettava Dublin-palautukset Unkariin”, Susanna Mehtonen sanoo.

Lisätietoja:

Susanna Mehtonen
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 050 523 2038
susanna.mehtonen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.