Amnestyn puoluekysely: Turvakoteja halutaan lisää, translaki jakaa mielipiteet

Eduskuntapuolueet ovat lähes yksimielisiä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimenpiteistä ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tekemässä kyselyssä. Transihmisten ja ulkomaalaisten oikeuksiin liittyvät kysymykset aiheuttavat enemmän hajontaa näkemyksissä. Amnesty vaatii puolueilta lupausten lisäksi ihmisoikeusmyönteisempää päätöksentekoa.

Amnestyn Suomen osasto pyysi vaalikyselyssään puolueilta perustellun kyllä- tai ei-vastauksen seitsemään kysymykseen, jotka käsittelivät naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista, translain muuttamista sekä ulkomaalaisten kohtelua Suomessa. Kysely lähetettiin tammikuun lopussa nykyisten eduskuntapuolueiden puheenjohtajille, puoluesihteereille sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn.

Eduskuntapuolueet seisovat pääosin Amnestyn vaalivaatimusten takana. Ne ovat yksimielisiä siitä, että Suomeen on saatava lisää turvakotipaikkoja ja matalan kynnyksen palveluja väkivaltaa kokeneille naisille. Muutenkin puolueet kannattavat ns. Istanbulin sopimuksen edellyttämiä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavan toimeenpano-ohjelman ja rahoitussuunnitelman laatimista kannattavat perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki puolueet.

Eduskunta hyväksyi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen viime viikolla. Sopimus astuu voimaan Suomessa tänä vuonna.

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu Suomessa varovaisten arvioiden mukaan vuosittain ainakin 90 miljoonan euron välittömät kustannukset. Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen maksaisi vuodessa noin 40 miljoonaa euroa.

”Väkivallan ehkäisy on paitsi tärkeää ihmisoikeustyötä, myös kansantaloudellisesti järkevää”, sanoo Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.

Translain uudistaminen

Translain muuttamista kannattaa kahdeksasta puolueesta viisi: kristillisdemokraatit, kokoomus ja perussuomalaiset vastustavat sitä. Vuonna 2014 hallitus valmisteli translakiin muutoksia, jotka olisivat poistaneet vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja siviilisäädyn muuttamisesta silloin, kun henkilö haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa eli muuttaa henkilötodistuksensa sukupuolimerkinnän. Lakiesitystä ei kuitenkaan annettu eduskunnalle.

Amnesty vaatii translain kokonaisvaltaisempaa muutosta, joka ei loukkaa sukupuoltaan juridisesti vahvistavan oikeutta muun muassa yksityisyyteen, syrjimättömyyteen ja itsemääräämisoikeuteen.

”Suomi on sitoutunut periaatteisiin, joiden mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen on oltava vaivatonta ja sujuvaa ja sen on perustuttava henkilön omaan ilmoitukseen. Suomen on aika toteuttaa nämä sitoumukset käytännössä”, Laajapuro sanoo.

Ulkomaalaisten kohtelu

Puolueista kaikki paitsi kokoomus ja perussuomalaiset olisivat valmiita helpottamaan pakolaisten pääsyä Suomeen muun muassa humanitaaristen viisumien avulla. Puolueet vastustavat turvapaikanhakijoiden säilöönottoa: ainoastaan perussuomalaiset käyttäisi säilöönottoa ensisijaisena toimenpiteenä, ja vain kristilliset ja perussuomalaiset sallisivat lasten säilöönoton.

Lähes kaikki puolueet kannattivat jo neljä vuotta sitten vastaavassa Amnestyn kyselyssä lasten säilöönoton kieltämistä, mutta nykyinen hallitus ei silti ole ehdottanut lasten säilöönoton kieltämistä kokonaan.

”Lupauksia on kuultu riittävästi. Nyt on vastuullisen, ihmisoikeusmyönteisen päätöksenteon vuoro. On korkea aika inhimillisemmälle Suomelle”, Niina Laajapuro sanoo.

Amnesty kampanjoi vaalien alla

Amnesty aloittaa Korkea aika -nimisen eduskuntavaalikampanjan maaliskuussa. Kampanjassa haastetaan kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan inhimillisempään päätöksentekoon, joka turvaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rahoituksen ja kunnioittaa transihmisten ja Suomeen tulevien ulkomaalaisten oikeuksia.

Amnesty järjestää maaliskuussa kolme ihmisoikeusaiheista vaalipaneelia Helsingissä ja Tampereella.

5.3. Lavaklubin vaalipaneeli naisiin kohdistuvasta väkivallasta:
https://www.facebook.com/events/673584559419604/?fref=ts

25.3. Kirjasto 10:n vaalipaneeli hlbti-ihmisten oikeuksista:
https://www.facebook.com/events/1602538449983233

28.3. Tampereen vaalipaneeli:
https://www.facebook.com/events/369622716557393


AMNESTYN KYSYMYKSET EDUSKUNTAPUOLUEILLE

(Koko kysely ja puolueiden vastaukset perusteluineen Amnestyn verkkosivuilla osoitteessa www.amnesty.fi)

1. Pitääkö Suomen hallituksen laatia Istanbulin sopimuksen edellyttämä toimeenpano-ohjelma ja rahoitussuunnitelma?

KYLLÄ: KD, Kesk., Kok., RKP, SDP, Vas., Vihr.
EI: PS

2. Pitääkö Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi luoda resursoitu ja riittävän korkean tason koordinaatioelin?

KYLLÄ: KD, Kok., RKP, SDP, Vas., Vihr.
EI: Kesk., PS

3. Tuleeko väkivallan uhrien palveluja kehittää lisäämällä turvakotipaikkoja ja perustamalla matalan kynnyksen palvelukeskuksia?

KYLLÄ: KD, Kesk., Kok., PS, RKP, SDP, Vas., Vihr.

4. Pitääkö Suomen nykyistä translakia muuttaa niin, että se kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta ja turvaa heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen?

KYLLÄ: Kesk., RKP, SDP, Vas., Vihr.
EI: KD, Kok., PS

5. Pitääkö laillisia maahantulokeinoja (esimerkiksi humanitaarisen viisumin käyttämistä) lisätä?

KYLLÄ: KD, Kesk., RKP, SDP, Vas., Vihr.
EI: Kok., PS

6. Pitääkö säilöönoton olla äärimmäinen keino johon turvaudutaan vain, jos ensisijaisia turvaamiskeinoja ei voida käyttää?

KYLLÄ: KD, Kesk., Kok., RKP, SDP, Vas., Vihr.
EI: PS

7. Pitääkö Suomen kieltää lasten, lapsiperheiden ja haavoittuvassa asemassa olevien säilöönotto?

KYLLÄ: Kesk., Kok., RKP, SDP, Vas., Vihr.
EI: KD, PS


Lisätiedot:

Niina Laajapuro
Ihmisoikeustyön johtaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 044 555 4911
niina.laajapuro@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.