Hallituksen lupaus yhä lunastamatta – lasten säilöönotto Suomessa jatkuu

Hallituksen eilen antama esitys uudesta säilölaista ei kiellä lasten säilöönottoa ja tekee säilöstä entistä vankilamaisemman paikan. Hallituksen esitys on riittämätön, eikä eduskunnan tule hyväksyä sitä sellaisenaan, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osasto.

Vuonna 2011 laaditun hallitusohjelman mukaan yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönotto tulee kieltää ja säilöönotolle tulee kehittää vaihtoehtoja. Tavoitteena oli vähentää ihmisten ottamista säilöön. Kumpikaan hallitusohjelman lupauksista ei toteudu hallituksen eilen antamassa esityksessä.

"Toisin kuin sisäministeriö väittää, uusi lakiesitys ei paranna säilöönotettujen oikeusturvaa. Hyvän lupauksen pohjalta alkanut lakiuudistus johti esitykseen, joka tekee säilöstä entistä vankilamaisemman paikan. Lisäksi alkuperäinen lupaus petetään", sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Hallituksen esitys mahdollistaa edelleen lasten säilöönoton silloin, kun kyse on yksin maahan tulleista, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista 15–18-vuotiaista.

"Lapsia voidaan uudistuksen jälkeen ottaa edelleen säilöön jopa kuudeksi vuorokaudeksi. Alle 18-vuotiaat ovat lapsia, eikä hallituksen keinottelu muuta sitä tosiasiaa", sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen.

Hallitus ilmoitti esityksen annettuaan pyrkivänsä kieltämään kaikkien yksin maahan tulleiden lasten säilöönoton ja laativansa selvityksen säilöönoton vaihtoehtoista vielä tällä vaalikaudella.

"Hallitus olisi voinut pitää lupauksensa ja kieltää lasten säilöönoton jo tässä esityksessä. Samoin säilöönotolle olisi pitänyt kehittää vaihtoehtoja, ja se olisi ollut mahdollista jo vuosia sitten. Hallituksella on kiire, jos se aikoo pitää lupauksensa ja päästä yhteisymmärrykseen asiasta vielä ennen vaaleja. Sisäministeriön on ryhdyttävä valmistelemaan uutta esitystä heti", sanoo Frank Johansson.

Hallituksen esitys lisää säilöönottoyksikön oikeuksia puuttua säilöön otetun vapauteen ja koskemattomuuteen. Säilöönottoyksikön henkilökunnan voimankäyttöoikeuksia laajennetaan siten, että heillä on oikeus tietyissä tilanteissa käyttää erilaisia voimankäyttövälineitä, kuten kaasusumutinta, käsirautoja ja pamppua. Lisäksi viranomaisille annetaan laajemmat oikeudet tehdä säilössä teknistä valvontaa, henkilötarkastuksia ja erityistarkastuksia. Säilön henkilökunta voi myös rajoittaa säilöön otettujen vierailuja ja yhteydenpitoa ulkomaailmaan.

Yksin maahan tulleiden lasten säilöönoton täyskielto oli mukana sisäministeriön ensimmäisessä lakiesitysluonnoksessa keväällä 2012. Seuraavissa luonnoksissa lakia on viety yhä kauemmas kansainvälisistä suosituksista.

"Lakiesityksestä olisi saatu pienillä muutoksilla huomattavasti parempi. Sisäministeriö olisi voinut palata alkuperäiseen luonnokseensa, jossa yksin maahan tulleiden lasten säilöönotto kiellettiin kokonaan. Eduskunta voi vielä parantaa esitystä huomattavasti", sanoo Susanna Mehtonen.

Lapsiperheiden säilöönotto jatkuu esityksessä lähes ennallaan. Lapsiperheitä voidaan pitää säilössä enimmillään vuosi.

Ihmisiä otetaan säilöön esimerkiksi silloin, kun selvitetään ulkomaalaisten henkilöllisyyttä tai turvataan heidän poistamisensa maasta. Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan säilöön ottamisen tulee olla viimeinen keino.

Amnestyn mielestä lasten säilöönotto pelkästään maahanmuutosta johtuvista syistä ei ole perusteltua. Säilöönotto loukkaa ihmisoikeuksia, kuten oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja liikkumisen vapautta.

Lisätiedot:

Susanna Mehtonen
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 050 523 2038
susanna.mehtonen@amnesty.fi

Frank Johansson
Toiminnanjohtaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 050 367 6311
frank.johansson@amnesty.fi

Noora Jussila
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
noora.jussila@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.