Iranissa valmistellaan lakeja, jotka tekisivät naisista ”lastentekokoneita”

Iranissa parlamentin käsittelyssä on kaksi lakiesitystä, jotka toteutuessaan rajoittaisivat merkittävästi naisten oikeuksia käyttää ehkäisyä ja lapsettomien naisten oikeuksia työmarkkinoilla.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti You Shall Procreate: Attacks on women’s sexual and reproductive rights in Iran kuvaa Iranin viranomaisten suunnittelemia äärimmäisiä keinoja, joilla iranilaiset naiset saataisiin synnyttämään enemmän lapsia. Viranomaiset ovat huolissaan maan väestömäärän laskusta.

“Ehdotetut lait lisäisivät syrjintää ja johtaisivat kymmenien vuosien takapakkiin naisten ja tyttöjen oikeuksille Iranissa. Naisilta ollaan viemässä heille kuuluvat perusoikeudet ja heidät nähdään ’lapsentekokoneina’, ei ihmisinä, joilla on oikeus tehdä omaan ruumiiseensa liittyviä päätöksiä”, sanoo Amnestyn Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan johtaja Hassiba Hadj Sahraoui.

Lakiesitys 446, joka liittyy väestönkasvun laskun pysäyttämiseen, kieltää vapaaehtoisen sterilisaation, joka on toiseksi yleisin ehkäisykeino Iranissa. Esitys myös kieltää tiedon levittämisen ehkäisyasioista. Valtion rahoittama perhesuunnitteluohjelma lakkautettiin jo vuonna 2012. Toteutuessaan lakiesitys johtaisi ei-toivottujen raskauksien yleistymiseen, mikä pakottaisi useammat naiset turvautumaan laittomiin ja vaarallisiin abortteihin. Laki vaikeuttaisi myös kondomien saamista, mikä lisäisi sukupuolitauteja.

Lakiesitys hyväksyttiin parlamentissa elokuussa 2014 suurella enemmistöllä ja siihen tehdään parhaillaan valvojien neuvoston ehdottamia muutoksia. Islamilaisten sääntöjen ja perustuslain noudattamista valvovan neuvoston (eng. Guardian Council) täytyy hyväksyä esitys ennen kuin laki voi astua voimaan.

“Lakkauttamalla perhesuunnittelun ohjelmat ja vaikeuttamalla seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden saamista viranomaiset aiheuttavat naisille vakavia terveysriskejä”, Hassiba Hadj Sahraoui sanoo.

Toinen lakiesitys 315, jota on tarkoitus käsitellä parlamentissa ensi kuussa, vahvistaisi entisestään sukupuoleen perustuvaa syrjintää, erityisesti niitä naisia kohtaan, jotka eivät halua tai voi mennä naimisiin tai saada lapsia. Esityksessä suositetaan työnantajia priorisoimaan tietyissä rekrytoinneissa miehiä joilla on lapsia, naimisissa olevia miehiä joilla ei ole lapsia sekä naimisissa olevia naisia joilla on lapsia. Esitys myös vaikeuttaa avioeron saamista ja kaventaa väkivaltaa kokeneiden naisten oikeuksia.

Jo nyt Iranissa naisen on aina perusteltava avioero, kun taas miehet saavat avioeron perustelematta. Miehillä on myös yksinoikeus pitää ainakin kahta pysyvää vaimoa ja ”tilapäisissä” (sigheh) avioliitoissa heillä voi olla kuinka monta vaimoa hyvänsä.

“Lakiesitykset lähettävät viestin, että naiset kelpaavat ainoastaan tottelevaisiksi kotirouviksi ja synnyttämään, eikä heillä ole oikeutta tehdä työtä tai luoda uraa ennen kuin he ovat toteuttaneet ensisijaisen velvoitteensa. Ainakin aivan viime aikoihin saakka iranilaiset naiset ovat olleet enemmistö yliopistosta valmistuneista mutta vain noin 17 prosenttia maan työvoimasta”, Hassiba Hadj Sahraoui sanoo.

Iranin viranomaiset, mukaan lukien maan presidentti Hasan Rouhani, ovat vakuutelleet, että Iranissa miehiä ja naisia kohdellaan tasa-arvoisesti. Todellisuus on kuitenkin tästä kaukana. Seksuaalinen väkivalta ja naisten syrjintä ovat yleistä, eikä naisilla ole yhtäläisiä oikeuksia avioliittoon, avioeroon, lasten huoltajuuteen, perintöön, matkustamiseen ja jopa vaatevalintoihin liittyvissä asioissa.

“Molemmat lakiesitykset on peruttava ja laadukkaat perhesuunnittelun palvelut on turvattava. Naisille on taattava heille kuuluvat perusoikeudet ja -vapaudet”, Hassiba Hadj Sahraoui sanoo.


Lisätietoja:

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.