Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset järjestöt vaativat hallitukselta konkreettisia toimia

Tiedotusvälineille
Julkivapaa

Suomi on jo vuosikymmeniä saanut huomautuksia riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Lähes puolet suomalaisista naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana.

Amnestyn helmikuussa teettämän puoluekyselyn mukaan keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat väkivaltaa kokeneiden palveluiden lisäämistä. Uudessa hallitusohjelmassa ei kuitenkaan mainita asiaa. Nyt on hetki lunastaa annetut lupaukset. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekevät järjestöt vaativat uutta hallitusta ryhtymään toimiin, jotta kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset voidaan saavuttaa tulevan neljän vuoden aikana.

Väkivallan ehkäisy paitsi vähentää inhimillistä kärsimystä, on taloudellisesti aina edullisempaa kuin väkivallan seuraukset. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain miljardiluokan välittömät kustannukset. Suomi on Istanbulin sopimuksen, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi tehdyn yleissopimuksen, myötä sitoutunut ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein. Sopimus tulee kansallisesti voimaan tämän vuoden elokuussa. Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen maksaisi vuodessa noin 40 miljoonaa euroa. 

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista ihmisoikeusongelmistamme. Uuden hallituksen tulee laatia konkreettinen toimeenpano-ohjelma rahoitussuunnitelmineen sekä perustaa riittävän korkean tason koordinaatioelin toteuttamaan Istanbulin sopimuksen velvoitteita”, Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Katariina Heikkinen sanoo.

Istanbulin sopimus velvoittaa muun muassa osoittamaan riittävät rahoitus- ja henkilövoimavarat naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen ehkäisemiseen ja torjumiseen sekä perustamaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä koordinoivan toimielimen. Sopimus edellyttää myös, että Suomi takaa riittävät, esteettömät ja maantieteellisesti kattavat palvelut kaikille väkivaltaa kokeneille naisille, huomioiden haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Lisäksi lainsäädäntöä on muutettava siten, että se vastaa Istanbulin sopimuksen sisällöllisiä velvoitteita. Esimerkiksi seksuaalirikokset tulisi määritellä suostumuksen puutteen kautta.

Amnesty International Suomen osasto
Ensi- ja turvakotien liitto
Exit – pois prostituutiosta ry
Ihmisoikeusliitto ry
Monika-naiset liitto ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
Naisten linja Suomessa ry
Profeministimiehet ry
Pro-tukipiste ry
Seta ry
Suomen UN Women – Finlands UN Women ry
Rikosuhripäivystys
Vammaisjärjestöjen naisverkosto

Istanbulin sopimus on ensimmäinen nimenomaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja perheväkivaltaan puuttuva eurooppalainen ihmisoikeussopimus, joka määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi vakavimmista sukupuoleen perustuvista ihmisoikeusloukkauksista. Sopimus on myös ensimmäinen ihmisoikeussopimus, jossa mainitaan seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kiellettyinä syrjintäperusteina.

Järjestöjen kannanotto

Lisätietoja:

Katariina Heikkinen
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija  
Amnesty International, Suomen osasto
puh. 044 709 6925
katariina.heikkinen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.