ANDRITZ -KONSERNI: Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulos

Report this content

GRAZ/HELSINKI, 2.5.2019. Kansanvälisen teknologiakonserni ANDRITZin liiketoiminta kehittyi

tyydyttävästi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Saatuja tilauksia oli hieman alle

1,7 miljardin euron arvosta ja ne olivat noin 8 % korkeammat viime vuoden vastaavaan

aikaan verrattuna. Liikevaihto ja EBITA kasvoivat noin 15 prosentilla.

Keskeisimmät avainluvut kehittyivät seuraavasti:

  • Saatuja tilauksia oli 1 658,1 miljoonan euron arvosta (MEUR) ja ne ylsivät hyvälle tasolle ja

olivat 8,2 % korkeammat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (Q1 2018:

1 532,8 miljoonaa euroa). Sellu & paperi -liiketoiminta-alue vastasi pääosin tästä kasvusta ja

se onnistui kasvattamaan saatuja tilauksiaan yli 75 %:illa viime vuoden vastaavaan aikaan

verrattuna. Saadut tilaukset laskivat Vesivoima- ja Metallit-liiketoiminta-alueilla, sillä molempien

markkinaympäristö jatkui vaikeana.

  • Tilauskanta 31.3.2019 oli 7 260,9 miljoonaa euroa ja se on edelleen noussut vuoden 2018

loppuun verrattuna (31.12.2018: 7 084,3 miljoonaa euroa).

  • Liikevaihto kehittyi suotuisasti ollen 15,4 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana aikana

ja oli 1 489,2 (Q1 2018: 1 291,0 miljoonaa euroa). Vesivoimaa lukuun ottamatta kaikki liiketoiminta-

alueet pystyivät kasvattamaan liikevaihtoaan – joissakin tapauksissa merkittävästi –

viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

  • EBITA kasvoi samassa suhteessa liikevaihdon kanssa ja ylsi 82,8 miljoonaan euroon

(+15,5 % verrattuna Q1 2018: 71,7 miljoonaa euroa). Tästä johtuen konsernin kannattavuus

(EBITA-prosentti) säilyi muuttumattomana 5,6 % (Q1 2018: 5,6 %). Samalla kun Sellu & paperi

-liiketoiminta-alue pystyi merkittävästi kasvattamaan tulostaan ja kannattavuuttaan viime

vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, EBITA Metallit-liiketoiminta-alueella laski huomattavasti.

Pääsyynä tähän ovat toisaalta matalakatteisten projektien tuloutuminen ja toisaalta alhainen

kuormitus metallinmuokkaussektorilla.

  • Käyttökate laski 64,4 miljoonasta eurosta 52,9 miljoonaan euroon, pääasiassa johtuen kasvaneista

poistoista ja aineettomista hyödykkeistä tehtyihin arvonalennuksiin (sisältäen 4,5 miljoonaa euron

liikearvon alentumisen).

  • Rahoitustulos laski -6,4 miljoonaan euroon johtuen keskimäärin alhaisemmasta nettolikviditeetistä

verrattuna viime vuoteen sekä vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä liikkeelle lasketun

Schuldscheindarlehen-velkakirjan aiheuttamista korkokuluista (Q1 2018: - 1,4 miljoonaa

euroa). Näin ollen nettotulos (vähemmistöosuuksien jälkeen) laski 33,6 miljoonaan euroon

(Q1 2018: 44,0 miljoonaa euroa).

Sivu: 2 (4)

NÄKYMÄT VUODELLE 2019: MERKITTÄVÄ LIIKEVAIHDON KASVU JA MUUTTUMATON

KANNATTAVUUS

Tämänhetkisestä näkökulmasta katsoen ANDRITZ-konserni odottaa edelleen merkittävää liik evaihdon

kasvua liiketoimintavuonna 2019 viime vuoteen verrattuna. Pääsyynä tähän on jatkunut

positiivinen trendi saaduissa tilauksissa ja siitä johtuva korkea tilauskanta maaliskuun lopussa

2019, sekä vuonna 2018 hankittujen yhtiöiden vaikutus liikevaihtoon.

Kannattavuuden suhteen ANDRITZ odottaa nyt pääasiassa muuttumatonta operatiivista EBITAprosenttia

viime vuoteen verrattuna (EBITA-prosentti v. 2018 ennen satunnaisia eriä: 6,9 %). Syynä

tähän ovat metallinmuokkaussektorilla toteuttamattomat parannukset sekä hieman alhaisempi

kannattavuus Sellu ja paperi -liiketoiminta-alueella verrattuna poikkeuksellisen korkeaan tasoon

viime vuonna.

ANDRITZ AG:n pääjohtaja Wolfgang Leitner: “Liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänne ksellä

tyydyttävästi ja yleisesti ottaen linjassa odotustemme kanssa. Koska odotamme autoteollisuuden

osalta globaalin markkinatilanteen säilyvän heikkona keskipitkällä aikavälillä, arvioimme

lähiviikkoina laajasti tarpeen tehdä mahdollisia uudelleenjärjestelytoimenpiteitä metallinmuokkaussektorilla.

Tavoitteenamme on sopeuttaa kapasiteetti ja kulurakenteet kestävästi va ikeisiin

markkinaolosuhteisiin ja näin varmistaa tuotteidemme kilpailukyky markkinoilla.”

LISÄTIETOJA:

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, ANDRITZ Oy

Puh. 040 860 5186

kari.tuominen@andritz.com

andritz.com

ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja

palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle

sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja bioma ssapellettien

tuotantoon. Myös automaatio on tärkeä liiketoimintasegmentti, jossa ANDRITZ tarjoaa

laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluita IIoT -sektorilla (teollinen internet) tuotenimellä

Metris. Lisäksi kansainvälinen konserni toimii aktiivisesti energiantuotannon (höyrykattilalaitoksia,

biomassakattiloita, soodakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon) ja ympäristö -

teknologian alalla (savukaasunpuhdistuslaitoksia) sekä tarjoaa laitteita kuitukankaiden ja liukose llun

tuotantoon sekä kuitulevyntuotantolaitoksia ja kierrätyslaitoksia.

Keskeiset arvot, joihin ANDRITZ on sitoutunut, ovat intohimo , kumppanuus, näkökulmat ja monipuolisuus.

ANDRITZin pääkonttori sijaitsee Grazissa Itävallassa. ANDRITZ on luotettava ja asiantunteva

liikekumppani, joka yli 170 vuoden kokemuksella ja 29 000 työntekijän voimin yli 280

toimipaikassa yli 40 maassa edesauttaa asiakkaitaan saavuttamaan liiketoiminta - ja kestävän

kehityksen tavoitteensa.

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja

palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteeno tto

ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaito ksia

energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ Hydro Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita

ja palveluja vesivoimateollisuudelle. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin

1 300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella

ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen

puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Kari Tuominen.

Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ANDRITZ-KONSERNIN vuosikertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla ANDRITZin kotisivuilla

andritz.com. Painettuja julkaisuja voi tilata veloituksetta investors@andritz.com.

Multimedia

Multimedia