ANDRITZ-KONSERNI: Liiketoiminta kehittyi vakaasti ja saadut tilaukset ennätystasolla

Report this content

Graz/Helsinki, 6.3.2019. Kansainvälisen teknologiakonserni ANDRITZin liiketoiminta kehittyi vakaasti liiketoimintavuonna 2018. Yli 6,6 miljardin euron saadut tilaukset ylsivät historiallisen korkealle ja luovat hyvän tilauskannan vuodelle 2019. Hallitus esittää yhtiökokoukselle viime vuoteen verrattuna muuttumatonta osingonjakoa 1,55 euroa osakkeelta. Tämä vastaa noin 3,5 prosentin houkuttelevaa osinkotuottoa perustuen ANDRITZin tämänhetkiseen osakkeen hintaan.

LEHDISTÖTIEDOTE

ANDRITZ-KONSERNI: Liiketoiminta kehittyi vakaasti ja saadut tilaukset ennätystasolla  

Graz/Helsinki, 6.3.2019. Kansainvälisen teknologiakonserni ANDRITZin liiketoiminta kehittyi vakaasti liiketoimintavuonna 2018. Yli 6,6 miljardin euron saadut tilaukset ylsivät historiallisen korkealle ja luovat hyvän tilauskannan vuodelle 2019. Hallitus esittää yhtiökokoukselle viime vuoteen verrattuna muuttumatonta osingonjakoa 1,55 euroa osakkeelta. Tämä vastaa noin 3,5 prosentin houkuttelevaa osinkotuottoa perustuen ANDRITZin tämänhetkiseen osakkeen hintaan.

Liiketoimintavuoden tulos yksityiskohtaisesti:

 • Konsernin vahvasta orgaanisesta kasvusta johtuen saadut tilaukset ylsivät 6 646,2 miljoonan euron ennätystasolle, joka oli merkittävästi korkeampi kuin vastaavana aikana edellisvuonna (+19,1 % verrattuna 2017: 5 579,5 miljoonaa euroa). Kaikki liiketoiminta-alueet pystyivät kasvattamaan saatuja tilauksiaan verrattuna edellisvuoteen.
   
 • Tilauskanta vuoden 2018 lopussa oli 7 084,3 miljoonaa euroa, mikä on myös merkittävästi korkeampi kuin vuotta aiemmin (+11,0 % verrattuna vuoden 2017 loppuun: 6 383,0 miljoonaa euroa).
   
 • Liikevaihto oli 6 031,5 miljoonaa euroa ja näin ollen 2,4 % edellisvuoden tasoa korkeampi (2017: 5 889,1 miljoonaa euroa). Konsernin palveluliiketoiminta kehittyi hyvin suotuisasti ja oli 36 % kokonaisliikevaihdosta (2017: 34 %).
   
 • Tulos ja kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä pysyivät käytännöllisesti katsoen vakaina verrattuna edellisvuoteen. EBITA ilman kertaluonteisia Vesivoima- ja Metallit-liiketoiminta-alueilla kapasiteetin uudelleenjärjestelyihin liittyviä varauksia oli 415,0 miljoonaa euroa, ja se jäi vain hieman edellisvuoden vastaavan ajankohdan lukua alhaisemmaksi positiivisen, kertaluonteisen noin 25 miljoonan euron erän jälkeen (2017: 420.4 MEUR). EBITA-marginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 prosenttia verrattuna 7,1 prosenttiin vuonna 2017.

EBITA sisältäen kertaluonteiset erät oli 394,3 miljoonaa euroa (2017: 444,0 miljoonaa euroa) ja EBITA-prosentti oli 6,5 prosenttia (2017: 7,5 prosenttia).

 • Nettotulos (vähemmistöosuuksien jälkeen) laski 222,0 miljoonaan euroon (2017: 263,0 miljoonaa euroa).

ANDRITZ AG:n pääjohtaja Wolfgang Leitner: “Huolimatta tuloksen laskusta emme ole tyytymättömiä kuluneeseen liiketoimintavuoteen. Korkea saatujen tilausten orgaaninen kasvu vahvistaa jälleen kerran teknologia- ja markkinajohtajuuttamme palvelemillamme markkinoilla. Vuonna 2018 toteutuneet yritysostot mahdollistavat sen, että jatkamme kilpailuasemamme vahvistamista erityisesti palveluliiketoiminnassa. Myös vuonna 2019 investoimme edelleen ANDRITZ-konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyyn.

Vuodelle 2019 ANDRITZ-konserni odottaa pääasiassa muuttumatonta projekti- ja investointi-aktiivisuutta kaikilla sen neljällä liiketoiminta-alueella verrattuna vuoteen 2018. Johtuen korkeasta tilauskannasta vuoden 2018 lopussa, ANDRITZ odottaa huomattavaa liikevaihdon kasvua kuluvalle liiketoimintavuodelle sekä myös kannattavuuden kasvua verrattuna vuoteen 2018.

 

ANDRITZ-KONSERNIN AVAINLUVUT

 

  Yksikkö 2018 2017 +/- Q4 2018 Q4 2017 +/-
Liikevaihto MEUR 6,031.5 5,889.1 +2.4% 1,830.7 1,745.5 +4.9%
    Vesivoima MEUR 1,517.5 1,583.1 -4.1% 431.7 511.6 -15.6%
    Sellu & paperi MEUR 2,233.2 2,059.7 +8.4% 710.0 585.4 +21.3%
    Metallit MEUR 1,635.1 1,643.5 -0.5% 492.4 458.5 +7.4%
    Erotusteknologia MEUR 645.7 602.8 +7.1% 196.6 190.0 +3.5%
Saadut tilaukset MEUR 6,646.2 5,579.5 +19.1% 1,908.2 1,467.0 +30.1%
    Vesivoima MEUR 1,445.8 1,317.2 +9.8% 389.6 378.2 +3.0%
    Sellu & paperi MEUR 2,571.9 2,033.4 +26.5% 845.5 481.4 +75.6%
    Metallit MEUR 1,931.8 1,606.5 +20.2% 528.5 462.9 +14.2%
    Erotusteknologia MEUR 696.7 622.4 +11.9% 144.6 144.5 +0.1%
Tilauskanta (kauden lopussa) MEUR 7,084.3 6,383.0 +11.0% 7,084.3 6,383.0 +11.0%
Käyttökate MEUR 498.0 541.7 -8.1% 176.8 166.5 +6.2%
Käyttökateprosentti % 8.3 9.2 - 9.7 9.5 -
EBITA
(ilman kertaluonteisia eriä)
MEUR 415.0 420.4 -1.3% 162.8 137.8 +18.1%
EBITA-prosentti
(ilman kertaluonteisia eriä)
% 6.9 7.1 - 8.9 7.9 -
EBITA MEUR 394.3 444.0 -11.2% 142.1 137.8 +3.1%
EBITA-prosentti % 6.5 7.5 - 7.8 7.9 -
Operatiivinen tulos MEUR 321.6 399.3 -19.5% 92.3 123.4 -25.2%
Rahoitustulos MEUR -17.4 1.3 -1,438.5% -11.6 2.1 -652.4%
Tulos ennen veroja (EBT) MEUR 304.2 400.6 -24.1% 80.7 125.5 -35.7%
Nettotulos(vähemmistöosuuksien jälkeen) MEUR 222.0 263.0 -15.6% 65.0 73.2 -11.2%
Operatiivisen toiminnan kassavirta MEUR 7.8 246.5 -96.8% 92.8 117.3 -20.9%
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin MEUR 137.0 116.8 +17.3% 67.7 35.3 +91.8%
Henkilöstö
(kauden lopussa; ilman harjoittelijoita)
- 29,096 25,566 +13.8% 29,096 25,566 +13.8%
               

Kaikki luvut ovat IFRS:n mukaisia. Automaattisten laskentaohjelmien käytöstä johtuen eroja voi ilmaantua pyöristetyillä kokonaisluvuilla ja prosenttiosuuksilla laskettaessa. MEUR = miljoona euroa. EUR = euroa.

 

LEHDISTÖTIEDOTE LADATTAVISSA

Tämä lehdistötiedote englanniksi on saatavilla ANDRITZin kotisivuilla andritz.com/news.

 

LISÄTIETOJA:

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, ANDRITZ Oy

Puh. 040 860 5186

kari.tuominen@andritz.com

andritz.com

 

ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, metalli- ja teräs-teollisuudelle sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio on tärkeä liiketoimintasegmentti, jossa ANDRITZ tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluita IIoT-sektorilla (teollinen internet) tuotenimellä Metris. Lisäksi kansainvälinen konserni toimii aktiivisesti energiantuotannon (höyrykattilalaitoksia, biomassakattiloita, soodakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon) ja ympäristöteknologian alalla (savukaasunpuhdistuslaitoksia) sekä tarjoaa laitteita kuitukankaiden ja liukosellun tuotantoon sekä kuitulevyntuotantolaitoksia ja kierrätyslaitoksia.

Keskeiset arvot, joihin ANDRITZ on sitoutunut, ovat intohimo innovatiiviseen teknologiaan, tinkimätön asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja rehellisyys. ANDRITZin pääkonttori sijaitsee Grazissa Itävallassa. ANDRITZ on luotettava ja asiantunteva liikekumppani, joka yli 170 vuoden kokemuksella ja 29 000 työntekijän voimin yli 280 toimipaikassa yli 40 maassa edesauttaa asiakkaitaan saavuttamaan liiketoiminta- ja kestävän kehityksen tavoitteensa.

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ Hydro Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1 300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Kari Tuominen. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ANDRITZ-KONSERNIN vuosikertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla ANDRITZin kotisivuilla andritz.com. Painettuja julkaisuja voi tilata veloituksetta investors@andritz.com.

 

LISÄTIETOJA:

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, ANDRITZ Oy

Puh. 040 860 5186

kari.tuominen@andritz.com

andritz.com

Liitteet & linkit