• news.cision.com/
  • ANDRITZ Oy/
  • ANDRITZ-KONSERNI: Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos

ANDRITZ-KONSERNI: Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja kolmen ensimmäisen neljänneksen tulos

Report this content

GRAZ, HELSINKI 6.11.2019.  Kansainvälisen teknologiakonserni ANDRITZin saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat merkittävästi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tilauskanta ylsi ennätyskorkealle. Odotusten mukaisesti tulos (EBITA) jäi merkittävästi alhaisemmaksi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan johtuen heinäkuun lopussa ilmoitetuista sopeutustoimista Metals Forming -divisioonassa. Lukuun ottamatta näitä satunnaisia eriä, kannattavuus (EBITA-prosentti) pysyi samalla vakaalla tasolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Konsernin talouden avainluvut:

  • Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä saatuja tilauksia oli 2 093,9 miljoonan euron arvosta, mikä oli 42,6 % korkeampi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (Q3 2018: 1 468,7 miljoonaa euroa). Näin ollen edellisten neljännesten suotuisa kehitys jatkui (Q1 2019: 1 658,1 miljoonaa euroa; Q2 2019: 2 047,1 miljoonaa euroa). Tämä oli pääasiassa Sellu & paperi -liiketoiminta-alueen ansiota, sillä se pystyi, erityisesti yksittäisen selluntuotantoteknologiatilauksen johdosta, yli kaksinkertaistamaan saadut tilaukset viime vuoteen verrattuna. Saadut tilaukset muilla liiketoiminta-alueilla olivat lähes samalla tasolla tai hieman alle viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna heijastaen maltillista yleistä taloustilannetta. Näin ollen saadut tilaukset vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kehittyivät hyvin suotuisasti nousten 5 799,1 miljoonaan euroon (+22,4 % verrattuna Q1-Q3 2018: 4 738,0 miljoonaa euroa).
  • Tilauskanta 30.9.2019 oli 8 120,7 miljoonaa euroa, joka on  koko yhtiön historian korkein tilauskannan taso (+14,6 % verrattuna vuoden 2018 loppuun: 7 084,3 miljoonaa euroa).
  • Liikevaihto kasvoi merkittävästi 17,6 prosentilla 1 690,2 miljoonaan euroon (Q3 2018: 1 437,7 miljoonaa euroa) vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Sellu & paperi -liiketoiminta-alueen merkittävä liikevaihdon kasvu, joka johtui suotuisasta saatujen tilausten kasvusta edellisillä vuosineljänneksillä, vaikutti tähän tuntuvasti. Liikevaihto vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli 4 752,6 miljoonaa euroa ollen myös huomattavasti korkeampi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan (+13,1 % verrattuna Q1-Q3 2018: 4 200,8 miljoonaa euroa).
  • Odotusten mukaisesti EBITA, joka kolmannella neljänneksellä oli 6,4 miljoonaa euroa, jäi merkittävästi alhaisemmaksi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan (85,9 miljoonaa euroa). Syynä tähän olivat Metals Forming (Schuler) -divisioonassa tehdyt sopeutustoimet johtuen kansainvälisen autoteollisuuden heikosta markkinatilanteesta sekä pienemmistä kapasiteetin sopeutustoimista muilla liiketoiminta-alueilla. Ilman kyseisiä, noin 95 miljoonan euron satunnaisia eriä, EBITA kolmannella neljänneksellä oli 101,7 miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBITA-prosentti) oli 6,0 % yltäen samalle tasolle verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan (Q3 2018: 6,0 %). EBITA oli vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 183,9 miljoonaa euroa (-27,1 % verrattuna Q1-Q3 2018: 252,2 miljoonaa euroa).
  • Liikearvon osalta raportointikaudella tehtiin noin 25 miljoonan euron arvonalennus heinäkuun 2019 lopulla julkaistun tiedon mukaisesti. 
  • Nettotulos (vähemmistöosuuksien jälkeen) laski -31,0 miljoonaan euroon (Q3 2018: 56,4 miljoonaa euroa) vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä johtuen satunnaisista eristä, liikearvon arvonalennuksesta sekä merkittävästi alhaisemmasta rahoitustuloksesta vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljännekseIlä nettotulos (vähemmistöosuuksien jälkeen) oli 46,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3 2018: 157,0 miljoonaa euroa).

NÄKYMÄT

Huomioiden odotukset koko liiketoimintavuodelle 2019, ANDRITZ vahvistaa ohjeistuksensa ja odottaa merkittävää liikevaihdon kasvua viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden suhteen ANDRITZ odottaa muuttumatonta operatiivista EBITA-prosenttia, noin 6,9 %, ennen satunnaisia eriä (EBITA-prosentti 2018 ennen satunnaisia eriä: 6,9 %).  

ANDRITZ AG:n pääjohtaja Wolfgang Leitner: “Heikon globaalin taloustilanteen huomioiden, ennätyksellinen, yli 8,1 miljardin euron tilauskanta antaa hyvän perustan liikevaihdon kehitykselle tulevana vuonna. Päätavoitteenamme vuonna 2020 on hyvin epätasaisesti eri liiketoiminta-alueille jakautuvan korkean tilauskannan hoitaminen aikataulussa, ilmoitettujen sopeutustoimien implementointi Metals Forming -divisioonassa, sekä edelleen jatkaa kustannusrakenteidemme optimointia kilpailukykymme parantamiseksi.”

 

TALOUDEN AVAINLUVUT 

  Yksikkö Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 +/- Q3 2019 Q3
2018
+/- 2018
Liikevaihto MEUR 4,752.6 4,200.8 +13.1% 1,690.2 1,437.7 +17.6% 6,031.5
    Vesivoima MEUR 1,026.8 1,085.8 -5.4% 351.2 361.5 -2.8% 1,517.5
    Sellu & paperi MEUR 2,060.9 1,523.2 +35.3% 750.6 513.7 +46.1% 2,233.2
    Metallit MEUR 1,181.4 1,142.7 +3.4% 422.7 400.3 +5.6% 1,635.1
    Erotusteknologia MEUR 483.5 449.1 +7.7% 165.7 162.2 +2.2% 645.7
Saadut tilaukset MEUR 5,799.1 4,738.0 +22.4% 2,093.9 1,468.7 +42.6% 6,646.2
    Vesivoima MEUR 944.8 1,056.2 -10.5% 343.0 303.1 +13.2% 1,445.8
    Sellu & paperi MEUR 3,089.0 1,726.4 +78.9% 1,163.3 545.5 +113.3% 2,571.9
    Metallit MEUR 1,238.8 1,403.3 -11.7% 429.0 456.6 -6.0% 1,931.8
    Erotusteknologia MEUR 526.5 552.1 -4.6% 158.6 163.5 -3.0% 696.7
Tilauskanta kauden lopussa) MEUR 8,120.7 6,882.8 +18.0% 8,120.7 6,882.8 +18.0% 7,084.3
Käyttökate MEUR 329.9 321.2 +2.7% 67.2 109.5 -38.6% 498.0
Käyttökateprosentti % 6.9 7.6 - 4.0 7.6 - 8.3
EBITA MEUR 183.9 252.2 -27.1% 6.4 85.9 -92.5% 394.3
EBITA-prosentti % 3.9 6.0 - 0.4 6.0 - 6.5
Operatiivinen tulos (EBIT) MEUR 93.8 229.3 -59.1% -35.1 76.4 -145.9% 321.6
Rahoitustulos MEUR -35.7 -5.8 -515.5% -14.9 4.2 -454.8% -17.4
Tulos ennen veroja (EBT) MEUR 58.1 223.5 -74.0% -50.0 80.6 -162.0% 304.2
Nettotulos (vähemmistöosuuksien jälkeen) MEUR 46.5 157.0 -70.4% -31.0 56.4 -155.0% 222.0
Operatiivisen toiminnan kassavirta MEUR 439.2 -85.0 +616.7% 167.3 16.2 +932.7% 7.8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin MEUR 96.9 69.3 +39.8% 34.9 22.1 +57.9% 137.0
Henkilöstö (kauden lopussa; ilman harjoittelijoita) - 29,690 26,397 +12.5% 29,690 26,397 +12.5% 29,096

 Kaikki luvut ovat IFRS:n mukaisia. Automaattisten laskentaohjelmien käytöstä johtuen eroja voi ilmaantua pyöristetyillä kokonaisluvuilla ja prosenttiosuuksilla laskettaessa. MEUR = miljoona euroa. EUR = euroa.

 

LISÄTIETOJA

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, ANDRITZ Oy

P. 040 860 5186

kari.tuominen@andritz.com

andritz.com

 

LEHDISTÖTIEDOTE LADATTAVISSA

Tämä lehdistötiedote englanniksi on ladattavissa ANDRITZin kotisivuilta osoitteessa

andritz.com/news.

ANDRITZ-KONSERNI

ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoima-teollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin.  Muita keskeisiä liiketoimintasegmenttejä ovat eläinrehun ja biomassapellettien tuotanto sekä laaja valikoima IIoT-sektorin (Industrial Internet of Things) automaatiotuotteita ja -palveluja, joita ANDRITZ tarjoaa tuotenimellä Metris. Lisäksi konserni toimii aktiivisesti energiantuotannon (höyrykattilalaitoksia, biomassakattiloita, soodakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon) ja ympäristöteknologian alalla (savukaasunpuhdistuslaitoksia) sekä tarjoaa laitteita kuitukankaiden ja liukosellun tuotantoon sekä kuitulevyntuotantolaitoksia ja kierrätyslaitoksia.

Keskeiset arvot, joihin ANDRITZ on sitoutunut, ovat intohimo, kumppanuus, näkökulmat ja monipuolisuus.  ANDRITZ on pörssiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallan Grazissa. Lähes 170 vuoden kokemus sekä 29 700 työntekijää yli 40 maassa ja 250 toimipaikassa takaavat, että ANDRITZ on luotettava ja asiantunteva liikekumppani, joka auttaa asiakkaitaan saavuttamaan liiketoiminta- ja kestävän kehityksen tavoitteensa.

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteen-otto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutus-laitoksia energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ Hydro Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle ja Keravalla sijaitseva Stowe Woodward Finland Oy valmistaa korkealaatuisia telapinnoitteita. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1 300. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Kari Tuominen. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

Liitteet & linkit