Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Report this content

Altia Oyj   Pörssitiedote 18.12.2020 klo 14:00

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj on vastaanottanut 18.12.2020 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusjärjestelystä, jonka seurauksena Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistusosuus alittaa ja Suomen valtion omistusosuus ylittää arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun omistusrajan.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on tänään 18.12.2020 luovuttanut 13 097 481 Altia Oyj:n osaketta Suomen valtiolle. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on valtion kokonaan omistama ja siten valtion määräysvallassa oleva yhtiö. Valtiolle luovutetut osakkeet ja niiden osuudet Altia Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ovat seuraavat:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 36,24 % 36,24 % 36 140 485
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) -36,24 % -36,24 %
 

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000292438 13 097 481 36,24 %
A YHTEENSÄ 13 097 481 36,24 %
 

Ilmoituksen sisältämät lisätiedot:

Finanssivalvonta on 16.10.2020 antanut Altian osakeomistusten luovutukseen (yhteensä 13 097 481 osaketta ja niiden tuottamaa ääntä) poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta päätöksessään FIVA 15/02.05.05.2020. Päätökseen ei ole haettu määräaikaan mennessä muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta, joten päätös on lainvoimainen.

ALTIA OYJ

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 359,6 miljoonaa euroa vuonna 2019, ja yhtiö työllistää noin 650 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi 

Tilaa

Liitteet & linkit