• news.cision.com/
 • Anora/
 • Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Report this content

Anora Group Oyj  Pörssitiedote  31.1.2023 klo 16.15

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 19.4.2023. Anoran hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Florence Rollet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Florence Rollet, M.Sc. (Business & Commerce) on syntynyt 1966 ja on Ranskan kansalainen. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus kulutus- ja ylellisyystuoteliiketoiminnoista. Hän työskentelee Master of Science -ohjelman johtajana Emlyon Business Schoolissa ja toimii Arla Foodin hallituksen jäsenenä. Florence Rolletin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että Florence Rollet on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyiset hallituksen jäsenet Sanna Suvanto-Harsaae ja Ingeborg Flønes ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaviksi uudelleen hallitukseen. Sanna Suvanto-Harsaae on ollut Anoran (aiemmin Altia Oyj) hallituksen jäsen vuodesta 2013 ja Ingeborg Flønes Altian ja Arcuksen vuonna 2021 toteutuneesta sulautumisesta lähtien.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valitaan varapuheenjohtajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi Anoran henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aiemmin on tiedotettu, Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

 • 65 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 60 000 euroa)
 • 46 500 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 45 000 euroa)
 • 31 000 euroa, jäsen (nykyisin 30 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan niille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

 • 10 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 10 000 euroa)
 • 5 000 euroa, jäsen (nykyisin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

 • 8 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 8 000 euroa)
 • 4 000 euroa, jäsen (nykyisin 4 000 euroa)

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 600 euroa (nykyisin 600 euroa) ja 1200 euroa (nykyisin 1 200 euroa), kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Anoran osakkeina. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita  seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

 1. ei käteispalkkiota               100 % osakkeina
 2. 25 % käteisenä                       75 % osakkeina
 3. 50 % käteisenä                      50 % osakkeina
 4. 75 % käteisenä                       25 % osakkeina
 5. 100 % käteisenä                            ei osakkeita

Siltä osin kuin palkkiot maksettaisiin Anoran osakkeina, hankitaan osakkeet suoraan hallituksen jäsenten lukuun tai muutoin toimitetaan hallituksen jäsenille yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023 julkistuksen jälkeen. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Kuten 13.9.2022 tiedotettiin, Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:

 • Stein Erik Hagen, Canica AS, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
 • Petter Söderström, Solidium Oy
 • Anne Lise E. Gryte, Geveran Trading Co. Limited

Lisäksi Anoran hallituksen puheenjohtaja, Michael Holm Johansen, ja varapuheenjohtaja, Sanna Suvanto-Harsaae, toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijoina.

Lisätietoa osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy osoitteesta: https://anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:
Stein Erik Hagen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja


Yhteydenotot:
Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli 628 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja työllistämme noin 1100 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit