• news.cision.com/
 • Anora/
 • Anoran puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023: Myynti kasvoi Globus Winen ansiosta, käyttökate laski valuuttakurssimuutosten ja korkeampien tuotantokulujen seurauksena

Anoran puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023: Myynti kasvoi Globus Winen ansiosta, käyttökate laski valuuttakurssimuutosten ja korkeampien tuotantokulujen seurauksena

Report this content

Anora Group Plc   Pörssitiedote 25.8.2023 klo 8:30

Anoran puolivuosikatsaus tammikesäkuu 2023: Myynti kasvoi Globus Winen ansiosta, käyttökate laski valuuttakurssimuutosten ja korkeampien tuotantokulujen seurauksena

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2023 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q2 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 182,7 (165,7) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 10,2 prosenttia. Liikevaihto ilman Globus Winea oli 158,5 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,0 (18,9) miljoonaa euroa eli 7,1 (11,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 45,3 (-5,1) miljoonaa euroa.  
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,06) euroa.

Tammi–kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto oli 342,2 (299,2) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 14,4 prosenttia. Liikevaihto ilman Globus Winea oli 295,0 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 20,9 (31,9) miljoonaa euroa eli 6,1 (10,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 49,0 (-43,7) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,14 (0,09) euroa.
 • Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 3,9 (2,4).

Ohjeistus

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 70–78 miljoonaa euroa. 

Avainluvut

Q2 23 Q2 22 H1 23 H1 22 2022
Liikevaihto, milj. euroa 182,7 165,7 342,2 299,2 702,7
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 13,0 18,9 20,9 31,9 76,1
   % liikevaihdosta 7,1 11,4 6,1 10,7 10,8
Käyttökate, milj. euroa 9,8 15,3 16,7 27,2 67,9
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 4,8 11,1 4,1 16,3 42,9
   % liikevaihdosta 2,6 6,7 1,2 5,5 6,1
Liiketulos, milj. euroa 1,6 7,5 -0,1 11,7 34,7
Kauden tulos, milj. euroa -4,2 4,4 -9,7 6,5 18,1
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 0,06 -0,14 0,09 0,26
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 45,3 -5,1 49,0 -43,7 -0,4
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) 3,9 2,4 3,9 2,4 4,0
Henkilöstö kauden lopussa 1 300 1 117 1 300 1 117 1 251

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Toisella neljänneksellä liikevaihtoamme ja kannattavuuttamme heikensivät merkittävästi epäsuotuisat valuuttakurssit. Arvioimme, että valuuttakurssimuutosten negatiivinen bruttovaikutus kannattavuuteemme oli lähes viisi miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja yhdeksän miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa.

Anoran vertailukelpoinen käyttökate oli toisella vuosineljänneksellä 13 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden toisella neljänneksellä oli 19 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen käyttökate laski 32 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoisen käyttökatteen heikentymisen suurin syy ovat valuuttakurssimuutokset, jotka heikensivät erityisesti Wine-segmentin tulosta. Muita syitä ovat tuotantokustannusten kuten energian, ohran ja lasipullojen huomattavasti kohonneet hinnat sekä tuotemiximme heikkeneminen. Globus Winen kannattavuusohjelma etenee suunniteltua hitaammin, eikä se ole vielä vaikuttanut positiivisesti tulokseen. Toisella neljänneksellä käynnistimme kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on kuuden miljoonan euron säästöt vuositasolla. Siitä oli nähtävissä positiivisia vaikutuksia jo toisella neljänneksellä, sillä toimintakulut ilman Globus Winea laskivat 2,4 miljoonalla eurolla. Jatkamme hinnantarkistuksia monopolimarkkinoilla syksyn hinnoittelujaksoilla.

Pääasiassa Globus Winen arvioitua merkittävästi heikomman kannattavuuden sekä Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentymisen vuoksi laskimme vertailukelpoista käyttökatetta koskevaa tulosohjeistustamme. Aiemman 80–90 miljoonan sijaan arvioimme nyt Anoran vuoden 2023 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan 70–78 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 10 prosenttia Globus Winen hankinnan ansiosta ja oli 183 miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 1,3 prosenttia, mutta valuuttakurssit huomioiden liikevaihto laski 4,7 prosenttia. Industrial-segmentissä, väkevien alkoholijuomien kansainvälisessä myynnissä ja Anoran omissa viineissä liikevaihto kasvoi. Voimakkaimmin liikevaihto laski Ruotsin päämiesviineissä. Myynnin yleinen lasku monopolimarkkinoilla jatkui: viinien myynti supistui prosentin ja väkevien alkoholijuomien neljä prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtomme oli 342 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 14 prosenttia.

Wine-segmentissä Anoran omat viinit menestyivät edelleen hyvin. Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä paikallisissa valuutoissa 10 prosenttia ja markkinaosuutemme vahvistui. Anoran omien viinituotteiden osuus on kasvanut merkittävästi Globus Winen hankinnan myötä. Omien viinien ja uusien päämiestemme viinien hyvät tulokset kompensoivat kuitenkin vain osin valuuttakurssien ja menetettyjen päämiesten vaikutusta. Tanskassa Globus Winen neljännes oli vahva sekä liikevaihdon että markkinaosuuden osalta.

Spirits-segmentissä myyntimme monopolimarkkinoilla laski samassa suhteessa kuin kokonaismarkkinat. Paikallisissa valuutoissa monopolimarkkinoiden myynti pysyi viime vuoden tasolla, ja kansainvälinen myynti lisääntyi selkeästi. Vahvin tulos oli Koskenkorva-brändillä, jonka myynti kasvoi kaksinumeroisesti. Koskenkorvan osuus väkevien alkoholijuomien myynnistä oli 15 prosenttia.

Industrial-segmentin neljännes oli vahva. Liikevaihtoa kasvatti teollisten palveluiden kasvu. Teollisten tuotteiden liikevaihto pysyi ennallaan. Tärkkelyksen heikot kysyntänäkymät paperi- ja selluteollisuudessa johtivat alhaisempaan viljan kulutukseen Koskenkorvan tislaamolla.

Vastuullisuustyössä Anora teki ihmisoikeusarvioinnin ja laati yhtiölle ihmisoikeussitoumuksen. Edistyimme myös vastuullisten pakkausten kehitystyössä. Kierrätetyn materiaalin osuus PET-pulloissamme lähestyy jo 50 prosenttia, mikä ylittää EU:n asettamat tavoitteet. 

Keskitymme loppuvuoden aikana edelleen vahvasti strategiamme toteuttamiseen ja kannattavuutemme parantamiseen. Tämä sisältää säästöohjelmamme toteutuksen, hinnantarkistukset sekä keskittymisen nettokäyttöpääoman vähentämiseen ja varaston kiertonopeuden parantamiseen. ”

Markkinanäkymät ja ohjeistus vuodelle 2023

Vuonna 2023 monopolivolyymien odotetaan olevan merkittävästi alhaisemmat kuin Covid-pandemian rajoitusten aikana. Tuotantokustannusten odotetaan pysyvän korkealla.

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 70-78 miljoonaa euroa.

Tulosarviota alennettiin 15.8. Aiempi tulosarvio oli: Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 80–90 miljoonaa euroa. Keskeiset syyt tulosarvion alentamiseen ovat Globus Winen aiemmin arvioitua merkittävästi heikompi ennakoitu kannattavuus vuodelle 2023 ja valuuttakurssimuutokset, sillä Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentymisellä on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus Anoran ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen erityisesti Wine-segmentissä

Anoran taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Anora julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 9.11.2023.
Anora noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja
Sigmund Toth, talousjohtaja (englanniksi)

Yhteystiedot:

Petra Gräsbeck, Viestintä, puh. +358 40 767 0867

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät katsauksen tänään klo 11.00.

Esitys järjestetään Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme osallistumaan englanninkieliseen kokoukseen online-vaihtoehdolla: Liity kokoukseen tästä.

FI: +358 9 2310 6678
NO: +47 21 40 41 04
SE: +46 8 502 428 54
DK: +45 32 72 56 80

UK: +44 20 7660 8309
US: +1 917-781-4622
Conference ID: 930 138 196#

Kysymykset
Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali ja tallenne
Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat. Myös tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oyj

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 703 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja työllistämme noin 1200 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.