• news.cision.com/
 • Anora/
 • Anoran tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Anoralla vahva alku – integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti, liiketoiminta kehittyi vakaasti

Anoran tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Anoralla vahva alku – integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti, liiketoiminta kehittyi vakaasti

Report this content

Anora Group Oyj  Pörssitiedote  25.11.2021 klo 8:30

Anoran tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Anoralla vahva alku – integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti, liiketoiminta kehittyi vakaasti

 • Altian ja Arcuksen sulautuminen toteutettiin 1.9.2021 jolloin Anora muodostui

Pro forma taloudelliset tiedot

 • Q3 2021: liikevaihto 165,0 (160,0) milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 30,1 (27,8) milj. euroa
 • Tammi-syyskuu 2021: liikevaihto 459,4 (431,2) milj. euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 70,4 (62,0) milj. euroa

Q3 2021 verrattuna Q3 2020

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 31,6 prosenttia ja oli 114,0 (86,6) miljoonaa euroa; kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 30,7 prosenttia
 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 30,7 (29,8) miljoonaa euroa
 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 29,3 (27,4) miljoonaa euroa; kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 4,0 prosenttia
 • Altia Industrialin liikevaihto oli 29,0 (29,4) miljoonaa euroa
 • Arcus-segmentin liikevaihto oli 25,1 (-) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 20,2 (14,6) miljoonaa euroa, 17,7% (16,9%) liikevaihdosta
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3,3 (-5,9) miljoonaa euroa ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja Arcuksen yhdistymiseen
 • Raportoitu käyttökate oli 16,9 (8,8) miljoonaa euroa, 14,7 (10,1) prosenttia liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,1 (-4,4) miljoonaa euroa
 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,9 (0,7)

Tammi-syyskuu 2021 verrattuna tammi-syyskuu 2020

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia ja oli 272,5 (235,9) miljoonaa euroa; kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 14,0 prosenttia
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 40,2 (33,4) miljoonaa euroa, 14,8% (14,2%) liikevaihdosta
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -8,7 (-6,6) miljoonaa euroa ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja Arcuksen yhdistymiseen
 • Raportoitu käyttökate oli 31,6 (26,8) miljoonaa euroa, 11,6 % (11,4%) liikevaihdosta

Ohjeistus

 • Anora ei anna ohjeistusta vuodelle 2021, mutta on päivittänyt lyhyen aikavälin näkymät , sivu 30

Avainluvut

Q3 21 Q3 20 Q1-Q3 21 Q1-Q3 20 2020
Liikevaihto, milj. euroa 114,0 86,6 272,5 235,9 342,4
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 20,2 14,6 40,2 33,4 52,4
   % liikevaihdosta 17,7 16,9 14,8 14,2 15,3
Käyttökate, milj. euroa 16,9 8,8 31,6 26,8 40,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 15,2 10,3 27,6 20,3 35,0
   % liikevaihdosta 13,3 11,9 10,1 8,6 10,2
Liiketulos, milj. euroa 11,9 4,5 18,9 13,7 22,9
Kauden tulos, milj. euroa 8,7 3,1 14,0 10,5 17,8
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,08 0,35 0,29 0,49
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -5,1 -4,4 -6,7 5,9 56,1
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 2,9* 0,7 2,9* 0,7 -0,1
Henkilöstö kauden lopussa 1 100 654 1 100 654 637

*Pro forma -luvuilla laskettuna, nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate olisi ollut Q3 21 1,6 ja Q1-Q3 21 1,6.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Kolmas neljänneksemme oli historiallinen ja kiinnostava, kun Altian ja Arcuksen yhdistyminen toteutettiin 1. syyskuuta ja sen myötä syntyi Anora. Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa, ja olemme vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Yhdessä meillä on vahvemmat lähtökohdat tavoitella kasvumahdollisuuksia sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella, ja meillä on myös hyvä asema luoda arvoa sidosryhmillemme.

Olen todella iloinen Anoran saamasta hyvästä vastaanotosta, ja asiakkailtamme ja partnereiltamme saamamme palaute on myös ollut positiivista. On ollut inspiroivaa tavata ihmisiä eri puolilla organisaatiossa ja nähdä, kuinka vahvaa heidän sitoutumisensa ja innostuksensa on. Saavutimme tärkeän virstanpylvään, kun lokakuussa julkistimme Anoran tulevan liiketoimintamallin ja samalla teimme myös ensimmäiset johdon nimitykset. Jatkamme toimintamallimme rakentamista ja odotamme saavamme sen päätökseen joulukuun loppuun mennessä. Muutoksista huolimatta suorituksemme ja tuloksemme ovat olleet vahvalla tasolla.

Haluan kiittää jokaista henkilöstömme jäsentä hienosta työstä, sitkeydestä ja saavutuksista tämän siirtymävaiheen aikana.

Olemme päässeet integraatiossa hyvin alkuun ja se etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Olemme sitoutuneet aikaisemmin ilmoittamaamme 8–10 miljoonan euron vuosittaiseen  nettokäyttökatesynergiatavoitteeseen ja odotamme edelleen saavuttavamme 80 prosenttia nettosynergioista kahden vuoden kuluessa.

Tarkasteltaessa Altian ja Arcuksen kolmannen neljänneksen kehitystä itsenäisinä yhtiöinä voimme todeta, että molempien yhtiöiden kehitys on ollut erittäin hyvää. Neljänneksen aikana poistettiin koronavirusrajoituksia ja näkyvissä oli matkustaja- ja anniskelumyyntikanavien vähittäinen elpyminen. Tämän seurauksena monopolikanavien volyymit laskivat edellisvuodesta, vaikka ovatkin edelleen pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. 

Entisen Altian liikevaihto parani kolmannella neljänneksellä. Parannus oli seurausta Finland & Exports- ja Scandinavia-segmenttien väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kasvusta, sekä suotuisista valuuttakursseista.  Altia Industrialin liikevaihto laski hieman, vaikka sopimusvalmistuksen volyymit toipuivat hyvin. 

Entisen Arcuksen osalta vertailu vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen on erityisen haastavaa pandemian myönteisten vaikutuksen vuoksi. Raportoidun liikevaihdon kasvua kolmannella neljänneksellä tukivat suotuisat valuuttakurssit. Viinien liikevaihto oli viime vuoden tasolla Ruotsin ja Norjan suurilla markkinoilla ja hieman alle viime vuoden tason väkevissä alkoholijuomissa.

Ilmastonmuutoksen hillintä on meille edelleen keskeistä. Koskenkorvan tislaamon oma biovoimalaitos on mahdollistanut korkean energian omavaraisuusasteen ja modernissa tuotantolaitoksessamme Norjan Gjelleråsenissa käytetään jo maalämpöä ja uusiutuvaa energiaa. Matkamme kohti hiilineutraalia tuotantoa jatkuu ja konsernin uudet vastuullisuustavoitteet on tarkoitus asettaa vuoden 2022 aikana.

Vuoden viimeinen neljännes ja joulusesonki ovat meille tärkeitä ja olemme valmistautuneet niihin hyvin. Akvaviiteissä yhteinen tarjontamme on vahva sisältäen perinteisiä akvaviittibrändejä, kuten Linie ja O.P. Anderson, joita täydennämme alkuperäisillä ja uusilla jouluakvaviiteilla. Glögit ovat joulusesongin toinen suosikkikategoria, jossa laajaan tarjontaamme sisältyvät Blossa-brändin kiinnostavat uutuudet, kuten miedot ja alkoholittomat sekä perinteisemmät glögit. 

Emme anna ohjeistusta vuodelle 2021, mutta olemme päivittäneet loppuvuoden lyhyen aikavälin näkymämme. Yhteiskunnat ovat palaamassa normaaliin ja tämän odotetaan vaikuttavan kanavajakaumaan, kun myynti matkustaja- ja anniskelumyyntikanavissa kasvaa. Industrial-segmentissä ohran markkinahintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla Suomen historiallisen huonon sadon ja viljan maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi. Nähtävissä on myös merkittävää kustannuspainetta muissa raaka-aineissa. Jatkamme koronavirustilanteen tarkkaa seuraamista sekä tarvittavien varotoimenpiteiden toteuttamista henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.”

Näkymät vuodelle 2021

Markkinanäkymät

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen. 

Lyhyen aikavälin näkymät

Anora on päivittänyt yhtiön loppuvuoden lyhyen aikavälin näkymän, mutta ei julkista ohjeistusta vuodelle 2021.

Yhteiskunnat ovat palaamassa normaaliin ja tämän odotetaan vaikuttavan Anoran kanavajakaumaan, kun myynti matkustaja- ja anniskelumyyntikanavissa kasvaa. Industrial-segmentissä ohran markkinahintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla Suomen historiallisen huonon sadon ja viljan maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vuoksi. Kustannuspaineet ovat merkittäviä myös muissa raaka-aineissa. Anora jatkaa koronavirustilanteen tarkkaa seuraamista sekä tarvittavien varotoimenpiteiden toteuttamista henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi

Taloudellinen kalenteri

Anora julkaisee vuoden 2022 aikana taloudellisia raportteja seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • 10.3.2022: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021
 • 19.5.2022: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022
 • 1.9.2022: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022
 • 24.11.2022: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022

Vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioraportin, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä Anoran verkkosivuilla viikolla 16. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 11. toukokuuta 2022 Helsingissä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2021. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat.

Lisätietoja: 

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja  
Sigmund Toth, talousjohtaja 

Yhteydenotot: 

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 
Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulospresentaatio

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin samana päivänä klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 416 982 55#

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä Anoran verkkosivuilta osoitteessa: www.anora.com/sijoittajat

Tallenne

Tallenne julkaistaan myöhemmin Anoran verkkosivuilla.

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy

Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli 628 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja työllistämme noin 1100 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja Euronext Oslossa.

Tilaa

Liitteet & linkit