Anvia valmistelee mahdollista pörssilistautumista

TIEDOTUSVÄLINEILLE 28.8.2015

Anvia Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa valmistelut yhtiön pörssilistautumista varten. Koska kyse on strategisesti merkityksellisestä, kauaskantoisesta ja laaja-alaisesta päätöksestä, ennen lopullista päätöstä hallitus keskustelee listautumisesta hallintoneuvoston kanssa.

"Päätös syntyi hallituksen kokouksessa torstaina perusteellisen keskustelun jälkeen. Pohdimme asiaa sekä yhtiön että sen osakkeenomistajien kannalta", kertoo hallituksen puheenjohtaja Bengt Beijar. "Hallitus katsoo, että osakkeen listaaminen on tärkeää yhtiön omistajarakenteen kehittämisen, yhtiön kehityksen ja sen osakkeenomistajien edun kannalta."

Valmistelut koskevat Anvian osakkeen listaamista First North -kauppapaikalle ja NASDAQ Helsinki -pörssilistalle. Aikataulu on tässä vaiheessa vielä avoin.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Bengt Beijar, puh. 050 525 9788
Toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

Avainsanat: