• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit-konsernin kannattavuus jäi edellisvuodesta - Ruokaratkaisuissa kokonaiskehitys myönteistä

Apetit-konsernin kannattavuus jäi edellisvuodesta - Ruokaratkaisuissa kokonaiskehitys myönteistä

Report this content

Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 17.2.2022 klo 8.30

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Apetit-konsernin kannattavuus jäi edellisvuodesta - Ruokaratkaisuissa kokonaiskehitys myönteistä

Loka-joulukuu 2021, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 83,0 (82,0) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2,2 (2,7) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 0,5 (1,1) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2021, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 283,9 (292,9) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 9,2 (10,1) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 2,8 (3,9) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Vuosien 2021 ja 2020 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2021: 2,8 miljoonaa euroa).

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin liikevaihto viimeisellä neljänneksellä säilyi vertailukauden tasolla kannattavuuden kuitenkin heikentyessä. Kannattavuutta loppuvuodesta heikensivät erityisesti energiakustannusten nousu ja öljykasviraaka-aineen kesästä saakka jatkunut kallistuminen. Vuositasolla liikevoittomme jäi edellisvuodesta johtuen Viljakauppa-liiketoiminnan heikosta kannattavuudesta. Öljykasvituotteiden kannattavuutta rasitti ennätyskorkealle noussut raaka-aineen hinta ja kohonneet logistiikkakustannukset. Jalostusmarginaalin osalta tilanne säilyy haasteellisena alkuvuonna. Ruokaratkaisuissa kehitys on puolestaan pääosin ollut erittäin positiivista.

Ruoan vähittäiskauppakysyntä jatkui vahvana vuoden loppuun saakka. Kysyntä Food service -kanavassa jatkoi myös palautumistaan. Ruoan viennissä vahvistimme asemaamme erityisesti Ruotsin vähittäiskaupassa uusien asiakkuuksien myötä. Vaikka hernesato jäi merkittävästi tavoitteesta, mikä teki loven viennin volyymeihin loppuvuodesta, kasvoi viennin kokonaisarvo vuositasolla 5 prosenttia. Kannattavuus parani kaikissa myyntikanavissa. Myös toimitusvarmuutemme on säilynyt erinomaisella tasolla.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa olemme jatkaneet systemaattista työtä uuden rypsipohjaisen kasviproteiinin kaupallistamiseksi kuluneen vuoden aikana. BlackGrain from Yellow Fields -nimellä kulkevan kasviproteiinin pientuotanto käynnistyi lokakuussa 2021. Pientuotannon käynnistyttyä asiakkaat pääsevät testaamaan BlackGrainia omassa tuotekehityksessään. Apetitilla BlackGrainia on kokeiltu kaupallisessa tuotteessa ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2022 HoReCa-markkinoille lanseerattavissa uusissa Apetit Minijauhispyöryköissä. 

Kantvikin bioenergialaitos otettiin tuotannolliseen käyttöön loppuvuodesta. Laitos pienentää merkittävästi sekä konsernin hiilidioksidipäästöjä että energiakustannuksia. Saamme hyödynnettyä bioenergialaitoksessa myös tuotannon sivujakeet, kuten siementen mukana tulevat oljet, täysimääräisesti. Sivujakeiden osuus polttoaineiden kokonaismäärästä on noin 10 prosenttia. Investoinnin kokonaisarvo oli noin 7 miljoonaa euroa.

Olemme onnistuneet Kantvikin öljynpuristamon tuotannon tehokkuuden parantamisessa kauttaaltaan: öljynpuristamolla saavutettiin ennätykset sekä rypsin puristamisen että öljyn raffinoinnin eli puhdistamisen osalta. Kotimaisten öljykasvien viljelyn lisääntyminen tavoitteemme mukaisesti tukee työtämme Öljykasvituotteiden kannattavuuden parantamiseksi uudella satokaudella.

Apetit-konsernin tytäryhtiö Avena Nordic Grain sopi joulukuussa Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille, joka on johtava maatalousalan toimija Baltian maissa. Liiketoimintakauppa on strategiamme mukainen ja tervehdyttää merkittävästi Viljakaupan liiketoimintaa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vaihteleva koronatilanne on edellyttänyt meiltä joustavuutta ja kyvykkyyttä erilaisten poikkeusjärjestelyjen läpiviennissä. Kaikesta huolimatta olemme onnistuneet hyvin tavoitteessamme turvata henkilöstömme terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys koko ruokaketjussa. Tästä suuri kiitos koko henkilökunnallemme.

Apetit on vuoden 2021 keväällä julkaistussa yritysvastuuohjelmassaan asettanut tavoitteita arvoketjun jokaiseen vaiheeseen. Merkittävänä tavoitteena on oman toimintamme ilmastovaikutuksien pienentäminen, joiden osalta olemme tunnistaneet oleelliseksi vaikutukset energian käytöstä. Sekä Kantvikin että Säkylän merkittävät investoinnit uusiutuvan energian käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseen pienentävät ilmastovaikutuksiamme merkittävästi. Niiden yhteenlaskettu vaikutus vie meitä isoin askelin kohti tavoitettamme, omien suorien CO2-päästöjemme vähentämistä 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.”
 

AVAINLUVUT
Milj. euroa 10-12 2021 10-12 2020 Muutos 1-12 2021 1-12 2020 Muutos
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 83,0 82,0 1 % 283,9 292,9 -3 %
Käyttökate 2,2 2,7 9,2 10,1
Liikevoitto 0,5 1,1 2,8 3,9
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,9 0,6 0,4 0,3
Kauden tulos 1,2 1,5 2,4 3,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,24 0,38 0,49
Käyttöpääoma, kauden lopussa 50,5 48,4
Investoinnit 6,6 7,8
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 83,0 82,0 1 % 283,9 293,0 -3 %
Käyttökate 2,2 2,8 9,2 10,2
Liikevoitto 0,5 1,2 2,8 4,1
Kauden tulos 1,2 1,5 2,4 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,25 0,38 0,52
Oma pääoma / osake, euroa 14,95 15,26
ROCE-% 2,4 3,3
Liiketoiminnan rahavirta 5,0 26,8
Omavaraisuusaste, % 59,4 66,5
Nettovelkaantumisaste, % 26,6 21,7

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 17.2.2022 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa.