• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit-konsernin liikevoitto parani - Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa ennätyskvartaali, Viljakaupan kannattavuus heikko

Apetit-konsernin liikevoitto parani - Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa ennätyskvartaali, Viljakaupan kannattavuus heikko

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote 7.5.2021 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021

Apetit-konsernin liikevoitto parani - Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa ennätyskvartaali, Viljakaupan kannattavuus heikko

Tammi-maaliskuu 2021, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 67,8 (65,2) miljoonaa euroa
  • Käyttökate oli 2,5 (1,7) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 0,9 (0,2) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli kahtiajakoinen: ennätyksellinen tuloskehitys Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa on erittäin ilahduttavaa, mutta Viljakaupan tulos on iso pettymys.

Ruokaratkaisujen myynnin kasvu on koko alkuvuoden ollut voimakkainta vähittäiskaupassa ja viennissä. Vähittäiskaupan vahvaa myyntiä ovat tukeneet kotona lisääntynyt syöminen koronapandemiasta aiheutuen, kiinnostavat tuoteuutuudet sekä kaupalliset onnistumiset. Lisäksi strategisesti tärkeä vienti Ruotsiin on kasvanut hyvin tavoitteemme mukaisesti: kasvua vertailukauteen nähden oli 31 prosenttia. Food service -kanava kärsii edelleen koronaan liittyvistä rajoitustoimista, esimerkiksi kouluruokailun ja lounasravintoloiden supistuneesta toiminnasta. Toimitusvarmuutemme on ollut erittäin korkealla tasolla. Myös henkilökuntamme on pysynyt suurelta osin terveenä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta.

Viljakaupan markkinatilanne on jatkunut erittäin haastavana koko alkuvuoden. Viljakaupan tulosta heikensivät kansainväliseen vehnäkauppaan liittyneet ennakoimattomat markkinamuutokset. Venäjän asettamat, helmi-maaliskuussa asteittain voimaan tulleet vientimaksut nostivat etenkin vehnän tarjontaa helmikuussa johtaen hintojen nopeaan laskuun. Tarjontapiikin jälkeen keväällä kansainvälinen kysyntä on heikentynyt ja vehnävarastojen arvoon tehtiin ensimmäisellä neljänneksellä merkittävä arvonalennus. Lisäksi viljan vienti kotimaasta on jäänyt normaalia vähäisemmäksi pienen sadon johdosta. Viljakaupan tilanteen ei odoteta paranevan ennen uutta satoa.

Rypsiöljyn kokonaismyynti kasvoi merkittävästi. Myynnin hyvä kasvu vähittäiskaupassa tukee strategiaamme jalostusasteen nostamiseksi. Myös rypsipuristeen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Tuotteiden markkinahintojen nousu paransi jalostusmarginaalia ensimmäisellä neljänneksellä. Selvitystyö liittyen rypsi-ingredientin kaupallistamiseen jatkuu. Ensimmäiset asiakastoimitukset sekä tuotesovellustestaukseen että koemyyntiin alkavat loppukesästä.

Apetit on jatkanut Kantvikin bioenergialaitoksen rakentamista uuden urakoitsijan kanssa maaliskuun alusta alkaen. Päivitetyn arvion mukaisesti bioenergialaitos otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kesällä 2021. Toimittajavaihdos ja viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta eivät olennaisesti vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Valmistuessaan bioenergialaitos laskee konsernin energiakustannuksia sekä pienentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Apetit on jatkanut määrätietoista työtä kotimaisten öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi. Ensi syksyn sadolle on tehty aktiivisesti viljelysopimuksia ja olemmekin hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko viljelykaudelle asetetun 50 prosentin kasvutavoitteen kotimaisten sopimusalojen osalta. Öljykasvien hintataso on nyt korkea, mikä onkin lisännyt viljelijöiden kiinnostusta öljykasvien viljelyyn.

Avomaan kasvisten osalta lähdemme viljelyttämään vakiintunutta määrää eli reilua 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia. Vanhojen tuttujen lajikkeiden rinnalla olemme mukana hankkeessa, jossa tutkimme kukkakaalin ja erilaisten palkokasvien, kuten kikherneen, viljelyn kehittämistä elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Kotimaisten raaka-aineiden käyttöasteemme on jo nyt erittäin korkea. Kehittämällä kukkakaalin ja palkokasvien tuotantoa saamme käyttöömme entistä enemmän kotimaisia kasviksia. Palkokasveilla on erityinen potentiaali myös maatilojen viljelykierroissa typpeä maahan lisäävinä kasveina.

Apetit julkaisi maaliskuussa päivitetyn yritysvastuuohjelman tavoitteineen. Yksi merkittävimmistä ja vaikuttavimmista tavoitteistamme on 75 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys vuoteen 2025 mennessä. Se tullaan saavuttamaan siirtymällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön sekä parantamalla energiatehokkuuttamme. Ruokaan liittyvät kulutustottumukset ja -valinnat ovat merkittävässä roolissa kestävän kehityksen edistämiseksi ja sitä kautta ilmastovaikutuksiemme pienentämiseksi. Elintarviketeollisuuden yrityksenä meillä onkin hieno mahdollisuus, mutta samalla myös velvollisuus vaikuttaa. Vastuullisuustavoitteemme ovatkin sidottu kattavasti arvoketjumme eri vaiheisiin, pellolta pöytään saakka.

Apetit jatkaa strategiansa systemaattista toteuttamista ensisijaisena tavoitteena kannattavuuden parantaminen.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3
2021
1-3
2020
Muutos 2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 67,8 65,2 4 % 292,9
Käyttökate 2,5 1,7   10,1
Liikevoitto 0,9 0,2   3,9
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,5 -0,4   0,3
Kauden tulos 0,1 -0,5   3,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 -0,08   0,49
Käyttöpääoma, kauden lopussa 47,3 42,9 48,4
Investoinnit 0,4 0,9 7,8
Konserni
(sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 67,8 65,2   293,0
Käyttökate 2,5 1,7   10,2
Liikevoitto 0,9 0,2   4,1
Kauden tulos 0,1 -0,5   3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 -0,08   0,52
Oma pääoma / osake, euroa 15,32 15,02 15,26
ROCE-% (rullaava 12kk 4,0 -2,1 3,3
Liiketoiminnan rahavirta 3,7 22,4 26,8
Omavaraisuusaste 69,6 % 64,7 % 66,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 18,2 % 13,4 % 21,7 %

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3
2021
1-3
2020
Muutos 2020
Liikevaihto 16,7 16,7 0 % 60,1
Käyttökate 2,4 2,0   8,4
Liikevoitto 1,6 1,1   5,0

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3
2021
1-3
2020
Muutos 2020
Liikevaihto 20,5 17,1 20 % 65,8
Käyttökate 1,6 0,6   3,0
Liikevoitto 1,3 0,4   2,0

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3
2021
1-3
2020
Muutos 2020
Liikevaihto 35,9 36,2 -1 % 194,3
Käyttökate -1,2 -0,0   1,0
Liikevoitto -1,4 -0,3   0,1

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3
2021
1-3
2020
Muutos 2020
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0
Käyttökate -0,3 -0,9   -2,3
Liikevoitto -0,5 -1,1   -3,2

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 67,8 (65,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla: pakasteiden myynti kasvoi vähittäiskaupassa ja viennissä. Ruoan viennin arvo ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,3 miljoonaa euroa. Food Service -kanava kärsii edelleen julkisten palveluiden, kuten koulujen ja lounasravintoloiden supistuneesta toiminnasta. Vertailukaudella Food service -kanavan myynti oli selkeästi korkeammalla tasolla ennen koronapandemian vaikutuksia. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuodesta sekä öljyn että puristeen hyvästä kysynnästä ja hintakehityksestä johtuen. Viljakaupan liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla.

Konsernin liikevoitto parani ja oli 0,9 (0,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta paransivat myynnin kasvu vähittäiskaupassa ja toiminnan tehokkuuden parantuminen. Öljykasvituotteiden kysyntä yhdessä korkean jalostusmarginaalin kanssa vaikutti kannattavuuteen positiivisesti. Viljakaupan tulosta heikensi merkittävästi kansainvälisen vehnäkysynnän heikkenemiseen liittynyt vehnävaraston arvonalennus sekä Suomen normaalia pienemmät vientivolyymit. Konsernitoimintojen liikevoitto sisältää 0,2 miljoonaa euroa luovutusvoittoja.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 69,6 (64,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 18,2 (13,4) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 3,7 (22,4).

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS


IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisestikohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

OHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.