• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit-konsernin liikevoitto vertailukauden tasolla - Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet selvästi viime vuotta edellä, Viljakauppaa rasittaa alkuvuoden tappiollisuus

Apetit-konsernin liikevoitto vertailukauden tasolla - Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet selvästi viime vuotta edellä, Viljakauppaa rasittaa alkuvuoden tappiollisuus

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote 29.10.2021 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

Apetit-konsernin liikevoitto vertailukauden tasolla - Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet selvästi viime vuotta edellä, Viljakauppaa rasittaa alkuvuoden tappiollisuus

Heinä-syyskuu 2021, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 64,5 (72,1) miljoonaa euroa
  • Käyttökate oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 2,6 (2,5) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2021, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 200,9 (211,0) miljoonaa euroa
  • Käyttökate oli 7,0 (7,3) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 2,3 (2,8) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Esa Mäki, heinä-syyskuu 2021:

”Apetit-konsernin liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä laski kannattavuuden kuitenkin parantuessa lievästi vertailukauteen nähden. Öljykasvituotteissa raaka-aineen hinnan poikkeuksellinen ja nopea nousu on kesästä alkaen pienentänyt jalostusmarginaalia. Viljakaupan liikevaihto laski selvästi heikon sadon vuoksi pienentyneiden volyymien johdosta ja kannattavuus jäi hieman vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa tuloskehitys on puolestaan jatkunut vahvana.

Ruokaratkaisuissa vähittäiskauppakysyntä oli hyvällä tasolla. Myös Food service -kanava on jatkanut palautumistaan pandemian ajan matalasta tasosta. Itämeripäivänä Suomen kouluissa ja päiväkodeissa lanseerattu Itämeren kalapuikko lisäsi yksittäisenä tuotteena kanavan myyntiä merkittävästi. Näiden lisäksi vienti erityisesti Ruotsiin on kasvanut edelleen. Logistiikan, energian ja pakkausmateriaalien hintojen nousu aiheuttaa korotuspaineita myyntihintoihin.

Valmistelevat työt, kuten suunnittelu sekä laite- ja komponenttitilaukset Pudasjärven pizzatehtaan investoinnin osalta ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Investointi kattaa koko tuotantolaitteiston uudistamisen nykyisessä tehdasrakennuksessa. Samanaikaisesti edistämme valikoimauudistusta tuotekehityksessä: tavoitteenamme on tarjota suomalaisille entistä herkullisempaa pakastepizzaa, mahdollisimman kotimaisista raaka-aineista. Uudistunut pizzavalikoima tuodaan markkinoille ensi vuoden aikana.

Tuotannon tehokkuuden parantaminen on keskeinen osa toimintaamme ja kannattavuuden parantamista. Säkylässä olemme investoineet raaka-aineiden käsittelyyn uusimalla kasvisten pesuun käytettävän laitteiston. Uudet harjapesurit pienentävät merkittävästi vedenkäyttöä. Investointi on merkittävää myös raaka-ainetehokkuuden näkökulmasta: tehokkaamman pesun ansiosta kasviksista jää enemmän prosessoitavaa tuotantoon.

Uudistamme herneen vastaanottoa tuotantolinjan alkupäässä investoimalla puhdistus- ja prosessointilaitteistoon kapasiteetin lisäämiseksi. Herne tulee saada pellolta pakkaseen kahdessa tunnissa, mikä luonnollisesti rajaa viljelyaluetta tehtaan lähiympäristöön, mutta on myös suoraan riippuvainen tuotannon kyvykkyydestä herneen nopeaan käsittelyyn. Herne on Apetitin merkittävin vientituote; sitä viedään erityisesti Italiaan ja Ruotsiin. Investointi tukee mahdollisuuksiamme kasvattaa herneen vientiä tulevaisuudessa.

Ruoan vähittäiskauppamyynti Ruotsissa on kehittynyt odotustemme mukaisesti. Syksyn aikana lanseeraamme wok-vihannekset sekä uuden vihannessekoituksen Ruotsin markkinoille. ICA:n lisäksi olemme kuluvan vuoden aikana saaneet jalansijaa myös muissa Ruotsin vähittäiskauppaketjuissa. Ruoan viennin arvo kasvoi ja oli tammi-syyskuussa 4,4 (3,9) miljoonaa euroa, vaikka herneen vientimäärä jää merkittävästi viime vuodesta.

Avomaan kasvisten sadosta näyttää tulevan kokonaisuudessaan kohtalainen. Varhaiskasvien, kuten herneen ja pinaatin, sato kärsi kuumasta ja kuivasta kesästä.

Öljykasvituotteissa raaka-aineiden hinnannousu on ollut poikkeuksellisen suurta: raaka-aineen hinnat ovat nousseet vuodessa noin 70 prosenttia. Kovinta nousutahti on ollut kesän jälkeen. Korkealle kohonneen raaka-ainekustannuksen lisäksi Öljykasvituotteiden kannattavuutta painavat kasvaneet rahtikustannukset. Raaka-aine- ja rahtikustannusten ei odoteta laskevan lähitulevaisuudessa, mikä heikentääkin Öljykasvituotteiden näkymiä loppuvuoden aikana.

Rypsi-ingredientin pientuotannon ylösajo laitteiston testaamiseksi alihankkijan tiloissa alkoi syyskuussa. Pientuotannon käynnistyminen mahdollistaa aiempaa suuremmat volyymit ja asiakkaamme pääsevät testaamaan ingredienttiä myös omissa tuotteissaan. Asiakastoimitusten lisäksi jatkamme omaa testaustamme ingredientin loppukäyttökohteista sekä tuoteperheen mahdollisesta laajentamisesta. Ingredienttiä tullaan käyttämään myös Apetitin kasvispyöryköissä, jotka lanseerataan ammattikeittiöille vuoden 2022 alussa. Samanaikaisesti suunnittelemme kaupallisen mittakaavan tuotannon käynnistämistä.

Viimeisimpien satoarvioidemme mukaan rypsi- ja rapsisato kasvaa reilun kolmanneksen. Syysrypsin viljelypinta-ala kasvoi edelliseen satokauteen verrattuna, mitä voi pitää hyvänä uutisena: syysöljykasvit ovat kevätöljykasveja satoisampia ja kestävämpiä tuholaisille. Iloksemme onnistuimme myös omassa tavoitteessamme kasvattaa sopimusviljelijöiden määrää ja sopimusalaa.

Viljojen osalta Suomen satotaso jää heikoksi ja myös Baltiassa selvästi viime vuotta pienemmäksi. Tietyistä viljalaaduista on jopa selkeää puutetta. Viljojen hinnat ovat nousseet sekä kotimaassa että maailmanmarkkinoilla voimakkaasti erityisesti loppukesästä alkaen.

Covid-19-pandemiaan liittyneitä poikkeusjärjestelyjä on purettu konsernissa valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Olemme läpi pandemian onnistuneet hyvin tavoitteessamme turvata henkilöstömme terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys koko ruokaketjussa.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9 2021 7-9 2020 Muutos 1-9 2021 1-9 2020 Muutos 1-12 2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 64,5 72,1 -11 % 200,9 211,0 -5 % 292,9
Käyttökate 4,2 4,0 7,0 7,3 10,1
Liikevoitto 2,6 2,5 2,3 2,8 3,9
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,2 0,5 -0,4 -0,2 0,3
Kauden tulos 2,3 2,4 1,2 1,6 3,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,37 0,39 0,19 0,25 0,49
Käyttöpääoma, kauden lopussa 53,4 58,2 48,4
Investoinnit 4,9 5,4 7,8
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 64,5 72,1 -11 % 200,9 211,0 -5 % 293,0
Käyttökate 4,2 4,0 7,0 7,5 10,2
Liikevoitto 2,6 2,5 2,3 2,9 4,1
Kauden tulos 2,3 2,4 1,2 1,7 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,37 0,39 0,19 0,27 0,52
Oma pääoma / osake, euroa 14,22 14,79 15,26
ROCE-% 3,0 1,2 3,3
Liiketoiminnan rahavirta -4,0 11,7 26,8
Omavaraisuusaste, % 54,3 55,5 66,5
Nettovelkaantumisaste, % 37,0 35,0 21,7

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 7-9 2021 7-9 2020 Muutos 1-9 2021 1-9 2020 Muutos 2020
Liikevaihto 15,2 14,6 4 % 45,9 44,1 4 % 60,1
Käyttökate 3,3 2,7 6,5 5,0 8,4
Liikevoitto 2,5 1,8 4,0 2,5 5,0

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 7-9 2021 7-9 2020 Muutos 1-9 2021 1-9 2020 Muutos 2020
Liikevaihto 22,8 16,4 39 % 63,2 49,4 28 % 65,8
Käyttökate 0,6 0,9 3,4 2,5 3,0
Liikevoitto 0,3 0,6 2,5 1,8 2,0

Viljakauppa

Milj. euroa 7-9 2021 7-9 2020 Muutos 1-9 2021 1-9 2020 Muutos 2020
Liikevaihto 40,3 54,4 -26 % 116,5 141,2 -18 % 194,3
Käyttökate 0,6 0,9 -2,0 1,6 1,0
Liikevoitto 0,4 0,6 -2,7 0,9 0,1

Konsernitoiminnot*

Milj. euroa 7-9 2021 7-9 2020 Muutos 1-9 2021 1-9 2020 Muutos 2020
Liikevaihto - - - - -
Käyttökate -0,3 -0,4 -0,9 -1,7 -2,3
Liikevoitto -0,5 -0,6 -1,4 -2,3 -3,2

*) Konsernitoiminnot raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina ja se sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. Liikevoitto 1–9/2021 sisältää kertaluontoisia omaisuuden myyntivoittoja 0,2 miljoonaa euroa

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 11 prosenttia ja oli 64,5 (72,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi 4 prosenttia: pakasteiden myynti kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa ja viennissä. Food service -kanava on jatkanut palautumistaan koronan vaikutuksista jääden vielä pandemiaa edeltävästä tasosta. Liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski herneen vientitoimitusten merkittävä pieneneminen heikon sadon johdosta. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi selvästi hyvän kysynnän ja nousseiden myyntihintojen seurauksena. Viljakaupan liikevaihto laski toimitusmäärien pienentyessä.

Liiketulos oli 2,6 (2,5) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta paransivat lisääntyneet myyntivolyymit kaikissa myyntikanavissa. Merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset pienensivät jalostusmarginaalia Öljykasvituotteissa ja laskivat hieman kannattavuutta. Viljakaupassa kannattavuus oli lähellä vertailukauden tasoa.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 5 prosenttia ja oli 200,9 (211,0). Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi hieman: vähittäiskauppakysyntä ja vienti hernettä lukuun ottamatta ovat jatkuneet vahvana koko vuoden. Ruoan viennin osuus liikevaihdosta oli 10 prosenttia. Food service -kanavan myynti on jatkanut palautumistaan alkukesästä ollen kuitenkin edelleen pandemiaa alhaisemmalla tasolla. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi selvästi hyvän kysynnän ja nousseiden myyntihintojen seurauksena. Viljakaupassa liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta.

Liiketulos oli 2,3 (2,8) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosparannusta tukivat liikevaihdon kasvu sekä operatiivisen toiminnan tehostaminen. Öljykasvituotteiden kannattavuus parani selvästi hyvän alkuvuoden johdosta. Rypsiraaka-aineen voimakkaasti kohonnut hinta on kuitenkin pienentänyt jalostusmarginaalia vuoden toisella puoliskolla. Viljakaupan tuloksentekokykyä alkuvuonna heikensi kansainväliseen vehnäkauppaan liittynyt vaikea markkinatilanne sekä epäonnistuminen reagoinnissa vaikeasti ennakoitaviin markkinamuutoksiin.  Viljakaupassa vuoden kolmas neljännes oli positiivinen.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 54,3 (55,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 37,0 (35,0) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -4,0 (11,7).

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Apetit päivitti arviotaan vuoden 2021 liikevoitosta 22.10.2021. Yhtiö arvioi, että jatkuvien toimintojen liikevoitto jää vertailuvuoden tasosta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

PÄIVITETTY OHJEISTUS VUODELLE 2021 (julkaistu 22.10.2021)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.