Apetit Oyj aloittaa selvityksen yhtiön liiketoimintarakenteen muuttamiseksi

Apetit Oyj käynnistää rakennemuutosprojektin, jossa selvitetään yhtiön nykyisten kuluttajaa palvelevien kotimaan liiketoimintojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuluttajaliiketoiminnan rakenteen ja toimintatavan uudistamisen myötä Apetit halutaan nostaa kuluttajien mielessä halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja asiakkaille halutuimmaksi kumppaniksi.

Yhtiössä on jo aiemmin toteutettu onnistuneesti vilja- ja öljykasviliiketoiminnan yhdistäminen. Nyt suunnitteilla oleva Apetit Pakasteen, Suomen kalaliiketoiminnan, Caternet Finlandin sekä niitä palvelevien tukitoimintojen yhdistäminen on luonteva jatko yhtiön kannattavuuden parantamisessa ja kasvumahdollisuuksien vahvistamisessa.

Uuden liiketoimintarakenteen arvioidaan olevan valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä. Rakennemuutoksen arvioidaan parantavan liiketoiminnan kustannustehokkuutta. Hankkeen mahdollisiin euromääräisiin vaikutuksiin palataan myöhemmin hankkeen edistyessä. Myös muutoksen mahdollisia vaikutuksia konsernin raportoitaviin segmentteihin arvioidaan erikseen hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen.

APETIT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Tilaa