Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2018: Ruokaratkaisujen positiivinen kehitys jatkui, heikko sato vaikuttaa Viljakaupan kannattavuuteen

Apetit Oyj, Pörssitiedote 1.11.2018 klo 8:30

Apetit on siirtynyt 1.1.2018 alkaen raportoimaan ensimmäisen (Q1) ja kolmannen (Q3) neljänneksen tulokset liiketoimintakatsauksina. Puolivuotiskatsaus (Q2) ja tulos (Q4) raportoidaan liiketoimintakatsausta laajemmin sisältäen segmentti-informaation.

Heinä-syyskuu 2018

  • Liikevaihto oli 76,6 (74,4) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 3,1 (3,0) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli 1,7 (1,6) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2018

  • Liikevaihto oli 209,1 (225,3) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 3,2 (4,2) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli -1,1 (0,1) miljoonaa euroa

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2017 vastaavan ajanjakson jatkuviin toimintoihin ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Apetit on ottanut tavoitteekseen näyttää suuntaa kasvipohjaiselle syömiselle. Uudistuminen, yksi yhtiön strategisista painopistealueista, tarkoittaa meille jatkuvaa virtaa kuluttajia kiinnostavia uusia tuotteita. Tänä syksynä Apetit toi jälleen markkinoille useita maukkaita uutuuksia, jotka mahdollistavat kuluttajien tarpeen lisätä kasvisten käyttöä ja vastuullisia valintoja.

Toimme hoitokalastuksella saatavasta raaka-aineesta valmistettavat kotimaiset järvikalapihvit vähittäiskauppojen pakastealtaisiin. Pinaattikeittoperhe laajeni vegaaniseen versioon ja pizzavalikoima uuteen kasvisjauhistuotteeseen. Laajensimme myös lapsille suunnattua valikoimaamme sekä Tuorekset-tuoteperhettä uusilla kasvisekoituksilla.

Konsernin liikevaihto nousi hieman viljojen maailmanmarkkinahintojen oleellisesta noususta johtuen. Kaksi viimeisintä satokautta ovat olleet hyvin poikkeuksellisia ja kotimainen viljasato jää tänä vuonna vuosituhannen huonoimmaksi. Kuuma ja kuiva kesä 2018 vaikutti heikentävästi myös kotimaisten kasvisten satoon.

Ruokaratkaisujen positiivinen tuloskehitys jatkui erityisesti pakasteiden, mutta myös tuoretuotteiden kasvaneen myynnin sekä sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Öljykasvituotteiden tulos säilyi vertailukauden tasolla. Viljakaupan kannattavuus laski olennaisesti vertailukaudesta johtuen toisesta perättäisestä heikosta viljasadosta ja sen vaikutuksista kaupankäyntimahdollisuuksiin. Olen erittäin tyytyväinen, että Ruokaratkaisujen parantunut tulos pystyi tällä vuosineljänneksellä kompensoimaan Viljakaupan tuloksen laskun.

Konsernin strategisia painopistealueita ovat uudistumisen lisäksi tehokkuuden parantaminen ja kansainvälistyminen. Työ kannattavuuden parantamiseksi ja tulevaisuuden kasvun luomiseksi, myös Suomen rajojen ulkopuolella, konsernissa jatkuu.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9
2018
7-9
2017
Muutos 1-9
2018
1-9
2017
Muutos 2017
JATKUVAT TOIMINNOT, AVAINLUVUT
Liikevaihto 76,6 74,4 3 % 209,1 225,3 -7 % 311,8
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 3,1 3,0   3,2 4,2   6,8
Operatiivinen liiketulos 1,7 1,6   -1,1 0,1   1,3
Liiketulos 1,5 1,6   -2,6 -0,1   1,1
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,1 0,1   -1,0 -0,4   1,0
Kauden tulos 1,1 2,6   -3,4 0,5   2,9
Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,42   -0,55 0,09   0,46
Käyttöpääoma, kauden lopussa       49,1 39,5   30,0
Investoinnit       2,6 3,7   5,2
KONSERNI, AVAINLUVUT sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot, Kalajalosteet
Oma pääoma / osake, euroa       16,73 17,75   18,10
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti R12 (ROCE-%)       0,5% 2,5%   2,4%
Liiketoiminnan rahavirta       -18,7 12,2   20,0
Omavaraisuusaste       63,6% 62,6%   72,6%
Nettovelkaantumisaste (gearing)       12,3% 8,8%   -9,6%

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 3 prosenttia ja oli 76,6 (74,4) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi pakasteissa sekä hieman tuoretuotteissa. Viljakaupan liikevaihto nousi viljojen markkinahintojen oleellisen nousun johdosta. Öljykasvituotteissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Operatiivinen liiketulos oli 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulos parani pakaste- ja tuoretuoteryhmän hyvän myynnin sekä sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Heikot satokaudet vuosina 2017 ja 2018 ovat heikentäneet Viljakaupan kannattavuutta. Öljykasvituotteissa kannattavuus oli vertailukauden tasolla.

Vertailukauden tulosta paransi 1,3 miljoonan euron erä liittyen kalaliiketoiminnan myynnin seurauksena tehtyihin verokirjauksiin.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7 prosenttia ja oli 209,1 (225,3) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Pakasteissa ja tuoretuotteissa myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa. Palvelumyynnin liikevaihto pieneni myyntiverkoston supistuessa. Viljakaupan liikevaihto laski vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Operatiivinen liiketulos oli -1,1 (0,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisut ja öljykasvituotteet paransivat hieman vertailukaudesta. Viljakaupassa kannattavuus laski merkittävästi pääosin heikkojen satokausien seurauksena.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 63,6 (62,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 12,3 (8,8) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -18,7 (12,2) miljoonaa euroa johtuen viljavarastojen kasvusta ja viljojen maailmanmarkkinahintojen oleellisesta noususta.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen enemmän. Tästä kirjauskäytännöstä johtuen tuloskertymä painottuu kahdelle viimeiselle vuosineljännelle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä, osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa satokausituotanto painottuu viimeiseen vuosineljännekseen.

OHJEISTUS VUODELLE 2018 ENNALLAAN

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan jäävän vertailuvuoden jatkuvien toimintojen tasosta (vuonna 2017: 1,3 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Koko vuoden myyntivolyymeja ja tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2017 heikko sato sekä huonot satonäkymät kuluvana vuotena.

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 557. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.