• news.cision.com/
 • Apetit Oyj/
 • Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2019: Apetitin kolmannen neljänneksen tulos epätyydyttävä, toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi käynnissä kaikilla liiketoiminta-alueilla

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2019: Apetitin kolmannen neljänneksen tulos epätyydyttävä, toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi käynnissä kaikilla liiketoiminta-alueilla

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote 6.11.2019 klo 8:30

Heinä-syyskuu 2019, jatkuvat toiminnot

 •  Liikevaihto oli 56,0 (70,7) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 0,9 (2,0) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -0,9 (1,1) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2019, jatkuvat toiminnot

 •  Liikevaihto oli 191,5 (191,2) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 1,8 (4,0) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -2,6 (1,1) miljoonaa euroa

Heinä-syyskuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot **

 •  Konsernin liikevaihto oli 61,2 (76,6) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 1,2 (2,0) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -0,7 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot **

 •  Konsernin liikevaihto oli 207,2 (209,1) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 1,7 (3,5) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -3,5 (-0,9) miljoonaa euroa

*) Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Standardin vaikutuksesta konsernin tammi-syyskuun 2019 operatiivinen käyttökate parani 1,6 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liiketulokseen.

**) Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj:n tuoretuoteliiketoiminnan myynti ruotsalaiselle Greenfoodille on toteutunut 30.9.2019. Myyty liiketoiminta sisältyy tässä liiketoimintakatsauksessa lopetettuihin toimintoihin. Vuonna 2017 myyty Kalajaloste-liiketoiminta sisältyy lopetettuihin toimintoihin vertailuvuoden osalta ja sillä on vaikutusta pelkästään rahoituseriin.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavan ajanjakson jatkuviin toimintoihin ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin nykyistä tulostasoa ei voi millään muotoa pitää tyydyttävänä. Olemmekin toteuttamassa syksyn aikana uudistetun johdon kanssa selvää tulosparannusta kaikissa liiketoiminnoissa.

Viljakaupan tulos jäi heikoksi matalien myyntivolyymien ja heikkojen marginaalien takia. Viljakaupan ostomäärät ovat kuluneella satokaudella olleet kaikkien aikojen suurimmat, mikä on seurausta aktiivisesta hankintatoiminnasta kaikilla hankinta-alueilla. Viljan kansainvälinen kysyntä on piristynyt syksyn edetessä, mikä puolestaan tukee viljakaupan tuloksentekomahdollisuuksia jatkossa.

Öljykasvituotteet-liiketoimintaa varjosti kotimaan heikko sato, joka oli seurausta merkittävästi pienentyneistä viljelyaloista sekä poikkeuksellisen suuresta tuholaismäärästä. Kotimainen öljykasvisato jäikin kokonaisuudessaan ennätyshuonoksi, mikä nostaa raaka-ainekustannuksia. Apetitin yksi keskeisistä tavoitteista onkin öljykasvien viljelyn edistäminen Suomessa kotimaisen raaka-aineen turvaamiseksi. Myös heikentynyt rypsipuristeen maailmanmarkkinahinta pienensi jalostusmarginaalia.

Ruokaratkaisussa jatkoimme keskittymistä ydinliiketoimintaan, kun Helsingin Kivikossa toimiva tuoretuoteliiketoiminta myytiin ruotsalaiselle Greenfood-konsernille. Tuoretuoteliiketoiminnan liiketoimintakauppa julkistettiin heinäkuussa ja se toteutui kilpailuviranomaisen hyväksynnän jälkeen syyskuun lopussa. Tappiollisen tuoretuoteliiketoiminnan myynti parantaa Ruokaratkaisujen kannattavuutta tulevaisuudessa.

Elokuussa asteittain käynnistynyt uusi kasvispohjaisten pihvien ja pyöryköiden tuotantolinja Säkylän tuotantolaitoksella vastaa pihvien ja pyöryköiden kysyntään niin kotimaassa kuin Suomen rajojen ulkopuolella sekä mahdollistaa uudet tuoteratkaisut. Syksyn lanseeraukset, erityisesti Järvikalapuikko sekä Kukkakaali- ja Parsakaaliwingsit, ovat nopeasti nousemassa merkittäviksi tuotteiksi pakastekategoriassa vähittäiskaupassa.

Apetitin yksi strategisista painopistealueista on ollut ruoan kansainvälisen kaupan kasvattaminen. Hernettä on viety maailmalle jo vuosikymmeniä, mutta nyt tavoitteena on myös erilaisten lisäarvotuotteiden, erityisesti pihvien ja pyöryköiden, osuuden kasvattaminen. Lisäarvotuotteiden kansainvälisen kaupan osalta otimme merkittäviä askeleita vuoden kolmannella neljänneksellä, sillä saimme uusia merkittäviä päänavauksista sekä pohjoismaissa toimiville asiakkaille että englantilaiselle maahantuojalle.

Rypsiproteiini-ingredienttihanke etenee suunnitellusti: tuotteen kaupallistaminen on aloitettu ja kiinnostus tuotetta kohtaan on herännyt Euroopan markkinoilla. Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen käsittelee parhaillaan uuselintarvikehakemusta, ja asiantuntijalausunnon odotetaan valmistuvan keväällä 2020.

Apetitin nykyisiä liiketoimintoja yhdistää vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä on meille selkeä kilpailuetu ja erottava tekijä myös jatkossa.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9
2019
7-9
2018
Muutos 1-9
2019
1-9
2018
Muutos 2018
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 56,0 70,7 -21 % 191,5 191,2 0 % 259,9
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,9 2,0 1,8 4,0 5,6
Operatiivinen liiketulos -0,9 1,1 -2,6 1,1 1,6
Liiketulos 0,2 2,0 -3,7 -0,7 0,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -1,2 -0,1 -1,5 -1,0 -0,7
Kauden tulos -1,2 1,5 -5,1 -1,8 -0,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,19 0,24 -0,82 -0,30 -0,07
Käyttöpääoma, kauden lopussa 67,8 49,1 57,2
Investoinnit 9,8 2,4 6,1
Konserni
(sis. lopetetut toiminnot, Tuoretuotteet, Kalajalosteet)
Liikevaihto 61,2 76,6 207,2 209,1 283,1
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 1,2 2,0 1,7 3,5 4,8
Operatiivinen liiketulos -0,7 0,6 -3,5 -0,9 -1,0
Liiketulos 2,8 1,5 -2,1 -2,6 -6,9
Kauden tulos 0,9 1,1 -3,9 -3,4 -7,5
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,17 -0,63 -0,55 -1,21
Oma pääoma / osake, euroa 15,36  16,73 16,29
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%) -4,2 % 0,0 % -1,7 %
Liiketoiminnan rahavirta -10,8 -18,7 -23,5
Omavaraisuusaste 49,9 % 63,6 % 61,4 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 49,7 % 12,3 % 21,5 %

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 21 prosenttia ja oli 56,0 (70,7) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa kokonaisliikevaihto laski palvelumyynnin poistumisen seurauksena. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta. Viljakaupan liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta.

Operatiivinen liiketulos oli -0,9 (1,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta heikensi myynnin erilainen painottuminen vertailukauteen verrattuna sekä uuden pihvilinjan kertaluontoiset ylösajoon liittyvät kustannukset. Öljykasvituotteissa kannattavuutta heikensi kallistunut raaka-aine sekä rypsipuristeen heikko maailmanmarkkinahinta. Viljakaupassa tulos jäi edellisvuodesta liikevaihdon laskun ja heikkojen marginaalien seurauksena.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla ja oli 191,5 (191,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto laski vertailukaudesta johtuen palveluliiketoiminnan poistumisesta. Öljykasvituotteissa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Viljakaupan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta lisääntyneistä volyymeista johtuen.

Operatiivinen liiketulos oli -2,6 (1,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisujen tulos oli vertailukauden tasolla. Öljykasvituotteissa kannattavuutta heikensi kallistunut raaka-aine sekä rypsipuristeen heikko maailmanmarkkinahinta. Viljakaupassa kannattavuus laski merkittävästi pääosin heikon 2018 sadon seurauksena liittyen kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaan sekä viljojen markkinahintojen laskuun.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 49,9 (63,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 49,7 (12,3) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli voimakkaasti negatiivinen kolmannella neljänneksellä johtuen runsaista viljan hankintamääristä sekä rypsi- ja rapsiraaka-aineen hankinnan painottumisesta satokauden alkuun. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -10,8 (-18,7).

TUORETUOTELIIKETOIMINNAN MYYNTI GREENFOOD-KONSERNILLE

Apetit Oyj tiedotti 10.7.2019 sopineensa tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä Greenfood-konsernille. Kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 27.9.2019 ja kauppa on toteutunut 30.9.2019.

Järjestely on toteutettu liiketoimintakauppana sisältäen Apetitin Helsingin Kivikon tehdaskiinteistön koneineen ja laitteineen. Tuoretuoteliiketoiminnan henkilökunta siirtyi Greenfood-konsernin suomalaisen tytäryhtiön Salico Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Liiketoimintakaupan kauppahinta on 13,8 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 3,8 miljoonaa euroa on maksettu käteisenä 30.9.2019 ja loput lokakuussa 2019. Apetit kirjasi yrityskaupasta kertaluontoisen 1,9 miljoonan euron myyntivoiton verojen jälkeen kohdistuen vuoden kolmannelle vuosineljännekselle.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tästä kirjauskäytännöstä johtuen tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Yhtiön operatiivisia tunnuslukuja on päivitetty vuonna 2019 siten, että ne eivät enää sisällä IAS 2 -standardin mukaista kiinteiden kulujen aktivointia vaihto-omaisuuden arvoon. Muutoksen myötä operatiivisten tunnuslukujen vuoden sisäinen kausivaihtelu pienenee.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

OHJEISTUS VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 16.9.2019)

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2018: -1,0 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.