Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2018: Ruokaratkaisujen positiivinen kehitys jatkui, Viljakaupan volyymit pienenivät ennakoidusti johtuen heikosta satokaudesta

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2018: Ruokaratkaisujen positiivinen kehitys jatkui, Viljakaupan volyymit pienenivät ennakoidusti johtuen heikosta satokaudesta

Apetit Oyj, Pörssitiedote 8.5.2018 klo 8:30

Apetit on siirtynyt 1.1.2018 alkaen raportoimaan ensimmäisen (Q1) ja kolmannen (Q3) neljänneksen tulokset liiketoimintakatsauksina. Puolivuotiskatsaus (Q2) ja tulos (Q4) raportoidaan liiketoimintakatsausta laajemmin sisältäen segmentti-informaation.

TAMMI-MAALISKUU 2018 LYHYESTI

  • Konsernin liikevaihto oli 59,7 (74,0) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,0 (0,4) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa
  • Kauden tulos oli -1,7 (-1,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,27 (-0,23) euroa

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2017 vastaavan ajanjakson jatkuviin toimintoihin ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Maaliskuun alussa päivitetyn strategian painopistealueet – uudistuminen, kansainvälistyminen ja tehokkuuden parantaminen – ovat määrittäneet tekemistä kaikissa konsernin liiketoiminnoissa alkuvuoden aikana.

Jatkoimme suunnan näyttämistä kasvipohjaiselle syömiselle tuomalla markkinoille useita uutuustuotteita eri tuoteryhmiin. Laajennuimme myös uudelle tuoteryhmäalueelle, mukaan otettaviin ja heti syötäviin välipalatuotteisiin, lanseeraamalla napostelukasvikset ja kulhoruuat. Erilaisten välipalojen kysyntä on kasvanut ja tulee kasvamaan merkittävästi, sillä yhä useampi korvaa niillä aterioita liikkeellä ollessaan. Ravitsemussitoumustensa mukaisesti Apetit haluaa tarjota tähän tuoteryhmään terveellisiä vaihtoehtoja ja helpottaa kasvisten syönnin lisäämistä eri ikäryhmissä.

Kansainvälistyminen eteni tavoitteiden mukaisesti, sillä ruuan kansainvälisessä kaupassa saavutettiin tammi-maaliskuussa 2018 jo koko vuoden 2016 taso. Apetit on perinteisesti ollut merkittävä toimija kansainvälisessä viljakaupassa, mutta nyt kansainvälisen kaupan osuuden merkittävää kasvattamista tavoitellaan myös ruuassa. Apetitin ruokatuotteista kansainvälisesti kiinnostavat erityisesti lisäarvotuotteet, kuten kasvispihvit ja -pyörykät, sekä herne.

Konsernin liikevaihto laski ennakoidusti vertailukaudesta johtuen vuoden 2017 heikosta satokaudesta. Heikko satokausi vaikutti erityisesti viljakauppaan, jossa myyntivolyymit ovat laskeneet tilapäisesti heikentäen samalla ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta. Positiivinen tuloskehitys jatkui Ruokaratkaisuissa, jossa pakasteiden ja tuoretuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti. Öljykasvituotteissa tuotanto kasvoi hieman vertailukaudesta strategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti.

Jatkamme kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kalaliiketoiminnan myynnin seurauksena keskitymme toimintamme yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen läpi konsernin. Selkeä päämäärämme on kannattavan kasvun varmistaminen.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa1-3
2018
1-3
2017
Muutos 2017
JATKUVAT TOIMINNOT, AVAINLUVUT    
Liikevaihto59,774,0-19 %311,8
Operatiivinen käyttökate (EBITDA)0,00,4 6,8
Operatiivinen liiketulos-1,4-1,0 1,3
Liiketulos-1,4-1,0 1,1
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta-0,5-0,6 1,0
Kauden tulos-1,7-1,4 2,9
Osakekohtainen tulos, euroa-0,27-0,23 0,46
Käyttöpääoma, kauden lopussa30,242,2 30,0
KONSERNI, AVAINLUVUT sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot, Kalajalosteet
Oma pääoma / osake, euroa17,1918,08 18,10
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)2,5 %1,3 % 2,4 %
Liiketoiminnan rahavirta-4,5-0,5 20,0
Omavaraisuusaste, %73,6 %62,2 % 72,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-5,4 %14,9 % -9,6 %
Investoinnit0,71,4 5,2


TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 19 prosenttia ja oli 59,7 (74,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui kokonaisuudessaan Viljakaupan tilapäisesti alentuneista volyymeista. Sen sijaan Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi selvästi sekä pakasteissa että tuoretuotteissa kaikissa myyntikanavissa. Öljykasvituotteissa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta toimitusten painottuessa ensimmäisen neljänneksen aikana valkuaispuristeisiin.

Konsernin operatiivinen liiketulos oli -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Viljakaupassa kannattavuutta heikensivät heikon satokauden takia alentuneet volyymit. Ruokaratkaisuissa tulos parani pakastetuoteryhmän ennätyksellisen myynnin ansiosta. Öljykasvituotteissa kannattavuus jäi hieman vertailukaudesta heikon satokauden vaikeuttaessa kotimaisen raaka-aineen saatavuutta.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 73,6 (62,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -5,4 (14,9) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa -4,5 (-0,5) miljoonaa euroa johtuen lähinnä viljavarastojen kasvusta.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen enemmän. Tästä kirjauskäytännöstä johtuen tuloskertymä painottuu vuoden viimeiselle vuosineljännelle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

IFRS 15 TULOUTTAMINEN -STANDARDIN MUUTOS

Apetit soveltaa IFRS 15 Tulouttaminen -standardia 1.1.2018 alkaen. Osin volyymiin perustuvia oikaisueriä käsitellään liikevaihdon oikaisuna. Aikaisemmin erät oli kirjattu kuluihin. Muutos ei vaikuta liikevoittotasoon. Muutoksen johdosta liikevaihto laskee noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen 2017 päivitetty liikevaihto on 74,0 (aikaisempi oli 74,6) miljoonaa euroa ja koko vuoden 2017 päivitetty liikevaihto on 311,8 (314,0) miljoonaa euroa.

OHJEISTUS VUODELLE 2018 ENNALLAAN

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuoden jatkuvien toimintojen tulosta parempi (vuonna 2017: 1,3 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Alkuvuoden myyntivolyymeja ja tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2017 heikko sato.

Apetit Oyj


Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 640. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.