• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019: Apetitin operatiivinen liiketulos parani Ruokaratkaisujen ansiosta, heikko sato vaikuttaa edelleen Viljakaupan kannattavuuteen

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019: Apetitin operatiivinen liiketulos parani Ruokaratkaisujen ansiosta, heikko sato vaikuttaa edelleen Viljakaupan kannattavuuteen

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote 8.5.2019 klo 8:30

TAMMI-MAALISKUU 2019 LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2019

  •  Liikevaihto oli 76,4 (59,7) miljoonaa euroa
  •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 1,8 (0,6) miljoonaa euroa
  •  Operatiivinen liiketulos oli 0,3 (-0,8) miljoonaa euroa

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Alkuvuotta rasitti edelliseen satokauteen osunut vuosituhannen heikoin viljasato. Viime vuonna toteutettujen sopeuttamis- ja tehostamistoimien sekä hyvin jatkuneen pakastemyynnin ansiosta pystyimme kuitenkin tulosparannukseen ruokavetoisesti. Jatkona aiemmille sopeutus- ja tehostamistoimille ilmoitimme heti vuoden alussa uusia, jotka kohdistuvat erityisesti tuoretuoteryhmään. Toteutimme myös muutoksia johdon vastuissa; niiden keskeisenä tavoitteena on kasvavan liiketoiminnan edelleen vahvistaminen sekä tulostasoltaan epätyydyttävien liiketoimintojen nopea kehittäminen.

Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta Viljakaupan kasvaneen liikevaihdon seurauksena. Alkuvuonna toimitettiin vuoden 2018 lopun poikkeuksellisen korkeita viljavarastoja, jotka olivat patoutuneet Baltiassa vallinneen markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhdasta. Ruokaratkaisujen liikevaihto supistui palvelumyynnin liikkeenluovutuksen seurauksena kannattavuuden kuitenkin parantuessa oleellisesti. Tähän kehitykseen ja omien toimiemme tuloksellisuuteen voimme olla erittäin tyytyväisiä. Öljykasvituotteet-liiketoiminnan tuloskehitys puolestaan jatkui vakaana.

Apetit kasvisten ykkösenä pyrkii strategiansa mukaisesti tuomaan jatkuvasti markkinoille kuluttajia kiinnostavia tuotteita. Tämän kevään tuoteuutuudet laajensivat modernien kasvistuotteiden tarjontaa. Uutuuksia yhdistävät herkullinen maku ja kiinnostavat raaka-aineet. Nopeatempoisen tuotekehityksen rinnalla Apetit toteuttaa merkittävää tutkimushanketta rypsin siemenen jalostusasteen nostamiseksi. Rypsiproteiini-ingredientin uuselintarvikehakemus jätettiin vuoden 2018 lopussa. Sen koostumuksen ja valmistusmenetelmän patentoitavuus on varmistunut ja patentti tullaan myöntämään Suomessa myöhemmin tänä vuonna.

Periksiantamaton työ kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun luomiseksi jatkuu konsernin strategisten painopistealueiden, uudistuminen, tehokkuuden parantaminen ja kansainvälistyminen, mukaisesti.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3
2019
1-3
2018
 
Muutos 2018
Liikevaihto 76,4  59,7  28 % 283,1 
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 1,8 0,6 4,8 
Operatiivinen liiketulos 0,3 -0,8 -1,0 
Liiketulos -0,6 -1,4 -6,9 
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,5  -0,5 -0,7 
Kauden tulos -1,1 -1,7 -6,6 
Osakekohtainen tulos, euroa -0,17 -0,27 -1,06 
Käyttöpääoma, kauden lopussa  45,1 30,2 57,2
Investoinnit  2,5 0,7 6,7
Oma pääoma / osake, euroa 15,72 17,19 16,29 
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti R12 (ROCE-%) -0,6% 2,3% -1,7%
Liiketoiminnan rahavirta 10,9 -4,5 -23,5 
Omavaraisuusaste 63,7% 73,6% 61,4% 
Nettovelkaantumisaste (gearing) 20,5% -5,4% 21,5% 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 28 prosenttia ja oli 76,4 (59,7) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto laski palvelutoriverkoston supistumisen seurauksena. Viljakaupan liikevaihto kasvoi selvästi vuoden vaihteen korkeiden varastotasojen purkautuessa. Öljykasvituotteissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Operatiivinen liiketulos oli 0,3 (-0,8) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa kannattavuus parani selvästi viime vuonna toteutettujen sopeuttamis- ja tehostamistoimien ansiosta sekä hyvin jatkuneen pakastemyynnin ansiosta. Viljakaupan kannattavuutta painoi viime vuoden ennätysheikko sato ja sen seurauksena merkittävästi vähentyneet kotimaisen viljan vientimahdollisuudet sekä Baltian osalta markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta. Öljykasvituotteissa kannattavuus oli vertailukauden tasolla.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 63,7 (73,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 20,5 (-5,4) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa 10,9 (-4,5) miljoonaa euroa johtuen lähinnä viljavarastojen laskusta.

APETIT PÄIVITTÄÄ OPERATIIVISIA TUNNUSLUKUJA

Apetit Oyj päivittää operatiivisia tunnuslukuja ja esittää jatkossa operatiiviset tunnusluvut ilman IAS-2 Vaihto-omaisuus -standardin mukaista kiinteiden kulujen aktivointia varastoarvoon. Satokausituotannosta johtuen IAS-2 kirjauskäytäntö johtaa tuloksen kertymän painottumiseen vuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle heikentäen vuoden kahta ensimmäistä neljännestä, mikä aiheuttaa vuoden sisäistä kausivaihtelua. Muutoksen myötä sijoittajille tarjottava informaatio vastaa aiempaa paremmin yhtiön johdon toiminnan seurantaan ja ohjaamisen käyttämää informaatiota.

Uusista operatiivisista tunnusluvuista on tänään julkaistu vertailutiedot erillisellä pörssitiedotteella.

IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Apetit hyödyntää standardin sallimaa kirjaamista koskevaa helpotusta, eikä sovella standardia lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin tai sopimuksiin, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Konsernin merkittävimmät vuokrasopimukset liittyvät pitkäaikaisiin maa-alueiden ja viljavarastojen vuokrasopimuksiin. Käyttöönoton vaikutuksesta ensimmäisen kvartaalin päättävässä taseessa on kirjattu lisää käyttöoikeusomaisuutta 6,0 miljoonaa euroa, pitkäaikaisia velkoja 5,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia velkoja 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden alkavan taseen omaan pääomaan kirjattiin -0,1 miljoonaa euroa. Vastaavasti tuloslaskelmassa ensimmäisen kvartaalin liiketoiminnan muut kulut vähenivät +0,3 miljoonaa euroa, poistot kasvoivat -0,3 miljoonaa euroa ja korkokulut kasvoivat 0,0 miljoonaa euroa.

OHJEISTUS VUODELLE 2019 ENNALLAAN

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2018: -1,0 miljoonaa euroa). Alkuvuoden tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2018 heikko viljasato. Kotimaisen viljan vientimahdollisuudet ovat rajalliset sekä Baltian viljakauppaa vaikeuttaa tarjonnan ja kysynnän epäsuhta.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.