Apetit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014

Tämä on tiivistelmä vuoden 2014 tammi – kesäkuun osavuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi–kesäkuun osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

HUHTI-KESÄKUU

  • Konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 98,1 (98,4) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli 0,7 (2,4) miljoonaa euroa, kertaerät olivat ‍-0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli 0,1 (1,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,02 (0,28) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 

  • Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 187,0 (198,4) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos ilman kertaeriä oli 0,4 (3,8) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,5 (-0,5) miljoonaa euroa.
  •  Kauden tulos oli -1,1 (2,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,12 (0,44) euroa.

Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Veijo Meriläinen:

”Apetit-konsernin liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto kasvoi Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa laskeneista markkinahinnoista huolimatta viljakaupan korkean myyntivolyymin ansiosta. Ruokaliiketoiminnassa liikevaihto laski ammattikeittiöille suunnattujen tuoretuotteiden pienentyneen myynnin johdosta.

Vuoden toisen neljänneksen liiketulos ilman kertaeriä jäi vertailukaudesta. Vertailukaudella Ruokaliiketoiminnan liiketulokseen sisältyi 1,5 miljoonan euron lisäkauppahinta-arvion tuloutus Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyen. Muut toiminnot ‑segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta heikensi laskenut sokerin markkinahintataso.

Liiketoimintojen kannattavuuskehityksessä oli liiketuloksen pienenemisestä huolimatta positiivisia piirteitä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta viljakaupan volyymikasvun sekä vahvan kasviöljy- ja valkuaispuristekysynnän ansiosta. Ruokaliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta, kun huomioidaan vertailukauden liiketulokseen sisältyvä Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvän lisäkauppahinta-arvion tuloutus. Pakastetuoteryhmän kannattavuus oli hyvällä tasolla ja kala- ja tuoretuotteet -tuoteryhmien kannattavuus parani tai pysyi vertailukauden tasolla, vaikkakin oli edelleen epätyydyttävällä tasolla. Vastataksemme heikkoon markkinatilanteeseen ja epätyydyttävään kannattavuustasoon tavoittelemme kuluvana vuonna Ruokaliiketoiminnassa Suomessa 1,6 miljoonaa euroa matalampia yleiskustannuksia vertailuvuoteen nähden. Tästä summasta on ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutunut 1,0 miljoonaa euroa. 

Käynnistimme lisäksi alkuvuonna kala- ja tuoretuoteryhmien kannattavuuden parantamiseen keskittyvät pidemmän aikavälin ohjelmat. Pääosa ohjelmien toimenpiteistä tulee kohdistumaan vuosille 2014–2015 ja odotamme niiden tehostavan toimintaa laaja-alaisesti hankinnassa, tilaus-toimitusketjussa sekä myynnissä. Ohjelmien odotetuista taloudellisista vaikutuksista kerrotaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Venäjän vastapakotelistalle kuuluu runsaasti myös suomalaisten elintarvikeyritysten tuotteita. Apetitin liiketoiminnoissa ei ole merkittävää suoraa vientitoimintaa Venäjälle, minkä johdosta pakotteiden ei odoteta suoraan vaikuttavan toimintaan tai myyntiin.

Pidemmän aikavälin päämäärämme on vahvistaa Apetitia kotimaisena, vahvasti alkutuotantoon integroituneena elintarvikealan yrityksenä ja brändinä.  Uudistamme ruoka- ja kasviöljyratkaisujamme vastataksemme aiempaa paremmin kuluttajien ja asiakkaiden odotuksiin ja haemme aktiivisesti mahdollisuuksia vahvistaa markkina-asemaamme vilja- ja öljykasvimarkkinoilla.”

 

TUNNUSLUVUT

  

Milj. euroa 4-6/
2014
4-6/
2013
Muutos 1-6/
2014
1-6/
2013
Muutos 1-12/
2013
Liikevaihto 98,1 98,4 0% 187,0 198,4 -6% 387,3
Liiketulos, ilman kertaeriä 0,7 2,4   0,4 3,8   12,2
Liiketulos 0,6 2,1   -0,1 3,3   9,4
Kauden tulos 0,1 1,7   -1,1 2,4   9,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,28   -0,12 0,44   1,63
Oma pääoma / osake, euroa       21,71 21,80   22,90
Omavaraisuusaste, %       76,7 73,1   70,3

 

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Apetit-konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset. Viljojen laskeneista maailmanmarkkinahinnoista johtuen konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan laskevan tai olevan korkeintaan vertailuvuoden tasolla.

Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta. Ruokaliiketoiminnassa markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavuutta vertailukaudesta on parantanut viljakaupan ja pakattujen kasviöljytuotteiden volyymikasvu sekä onnistuminen raaka-aihehankinnassa. Sokerin madaltuneen markkinahintatason arvioidaan vaikuttavan laskevasti Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen tulokseen. Konsernin toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan enintään vertailuvuoden tasolla.

Lisäksi vuoden 2014 tulokseen voi vaikuttaa merkittävästi Sucrosta koskeva osakassopimusriidan ratkaisu. Apetit on saanut välimiesoikeudelta ilmoituksen, jonka mukaan ratkaisu osakassopimusriidassa annetaan osapuolille 19.8.2014, mikäli mitään odottamatonta ei tapahdu. 

 

TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUAJANKOHDAT 

Vuoden 2014 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-syyskuu 6.11. klo 8.30.

 

LISÄTIETOJA ANTAA

Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

 

***************

 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 14.8.2014 klo 10.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Veijo Meriläinen esittelee Apetit Oyj:n tammi-kesäkuun tuloksen ja kertoo yhtiön muista ajankohtaisista asioista.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internet-sivuilla www.apetitgroup.fi


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi