Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017

Apetit Oyj                                                                        Osavuosikatsaus 2.11.2017 klo 08.30

 

Tämä on tiivistelmä vuoden 2017 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi-syyskuun osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetitgroup.fi.

Ruokaratkaisut paransi liikevaihtoaan ja tulostaan, Viljakaupassa ja Öljykasvituotteissa kohtuullinen tulos haastavissa olosuhteissa

   

Heinä – syyskuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 75,0 (77,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 3,2 (2,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 2,7 (2,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (0,34) euroa

Tammi – syyskuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 226,9 (231,6) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 4,7 (4,2) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 1,0 (0,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,16 (0,08) euroa

Heinä – syyskuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 89,9 (91,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,9 (1,4) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 0,5 (1,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,09 (0,29) euroa

Tammi – syyskuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 276,2 (286,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 0,4 (-0,7) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -3,0 (-1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,48 (-0,19) euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj sopi 29.6.2017 kalaliiketoiminnan myymisestä norjalaiselle Insula AS:lle. Kauppa on toteutunut 1.11.2017 alkaen. Tässä osavuosikatsauksessa siirtynyt liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. 

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. 

Tulosohjeistus on ennallaan. Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen: 

”Apetit-konsernin keskittyminen kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin jatkui vahvasti. Pakaste- ja tuoretuotteiden myynti kasvoi ja kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan. Olemme vahvistaneet asemaamme kuluttajan ja kaupan mielissä kasvipohjaisen syömisen edelläkävijänä. Jatkoimme panostuksiamme tuotekehitykseen ja pyrimme näin ilahduttamaan kuluttajia ja kauppaa uusilla tuotteilla aiempaa useammin.

Asiakkaiden odotukset kehittyvät ja pyrimme ennakoivasti vastaamaan niihin. Käynnistimme kesällä luomuohjelman, jonka tavoitteena on nostaa merkittävästi luomun osuutta tuotteistossamme tulevien vuosien aikana. Jo tällä satokaudella toimme ensimmäiset kotimaiset luomutuotteemme kauppoihin ja ammattikeittiöihin. Lisäämme luomuun liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä koetilallamme ja tarjoamme tietomme uusista viljelymenetelmistä kiinnostuneiden sopimusviljelijöidemme käyttöön. Näin varmistamme laadukkaiden kasvisten saatavuuden tuotteisiimme myös luomuna ja samalla tuemme kotimaisen alkutuotannon kilpailukykyä.

Heinä-syyskuun operatiivinen liiketulos parani edellisvuodesta Ruokaratkaisuiden vetämänä. Olemme kääntäneet pakastetuotteiden myynnin kasvuun tuoteryhmän kannattavuus varmistaen. Tuoretuotteissa liiketoimintamallin muutos ammattikeittiöiden suoratoimitustukkurista vähittäiskauppaa ja ammattikeittiöitä palvelevaksi kumppaniksi jatkui ja toi uutta kannattavaa liikevaihtoa. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmenteissä kotimaisen sadon viivästyminen laski volyymeja Suomessa, mutta niiden tulokset olivat haastavista olosuhteista huolimatta tyydyttävällä tasolla.

Kesäkuun lopussa julkistettu kalanjalostusliiketoimintamme myynti Insula AS:lle Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa saatiin päätökseen lokakuun lopussa. Kalaliiketoiminnan uusi omistaja Insula AS on toimialallaan vahva ja kasvava yritys ja tarjoaa näin uusia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia sekä siirtyvälle henkilöstöllemme että asiakkaillemme.

Heinäkuussa teettämämme kuluttajatutkimuksen perusteella kolmasosa suomalaisista on lisännyt kasvisten käyttöään viimeisen vuoden aikana ja yli puolet aikoo edelleen lisätä kasvisten käyttöä. Tämä tieto ilahduttaa ja innostaa meitä apetitlaisia yhdessä eteenpäin. Uudistamme aktiivisesti tuotteitamme ja toimintatapojamme säilyttääksemme asemamme kasvisten ykkösenä sekä vahvistaaksemme asemaamme asiakkaiden ensimmäisenä valintana.”

AVAINLUVUT

 

Milj. euroa 7-9
2017
7-9
2016
Muutos 1-9
2017
1-9
2016
Muutos 2016 Rullaava 12kk
Jatkuvat toiminnot                
Liikevaihto 75,0 77,8 -4 % 226,9 231,6 -2 % 312,0 307,2
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 3,2 2,8   4,7 4,2   6,3 6,8
Operatiivinen liiketulos 1,8 1,6   0,7 0,7   1,5 1,5
Liiketulos 1,8 1,6   0,5 0,7   1,5 1,3
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,1 -0,1   -0,4 -0,7   0,7 1,1
Kauden tulos 2,7 2,1   1,0 0,5   2,5 3,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,44 0,34   0,16 0,08   0,41 0,49
Käyttöpääoma       39,5 49,7   43,9 40,1
Konserni
(sis. lopetetut toiminnot)
               
Liikevaihto 89,9 91,9 -2 % 276,2 286,4 -4 % 386,5 376,8
Operatiivinen liiketulos 1,9 1,4   0,4 -0,7   0,9 2,0
Liiketulos -0,7 1,4   -3,8 -0,7   0,6 -2,5
Kauden tulos 0,5 1,8   -3,0 -1,2   1,2 -0,6
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,29   -0,48 -0,19   0,19 -0,10
Oma pääoma / osake, euroa       17,75 18,70   19,00  
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)             1,2 % 2,5 %
Liiketoiminnan rahavirta       12,2 14,5   21,9  
Omavaraisuusaste       62,6 % 64,3 %   64,1 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing)       8,8 % 17,3 %   12,4 %  
Investoinnit       4,4 7,9   9,7  

 

SEGMENTTIVERTAILU 

Apetit-konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

 • Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot.
 • Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti.
 • Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekaupan toiminnot.
 • Kalajalosteet-segmentin toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on siirretty lopetettuihin toimintoihin 29.6.2017 julkistetun yritysjärjestelyn johdosta.

Vuoden 2016 alusta osakkuusyhtiö Sucros (omistusosuus 20 %) on raportoitu tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.

Liikevaihdon kehitys 

Jatkuvat toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 7-9
2017
7-9
2016
Muutos 1-9
2017
1-9
2016
Muutos 2016 Rullaava
12 kk
Ruokaratkaisut 23,6 22,8 +3 % 74,9 72,1 +4 % 97,8 100,6
Öljykasvituotteet 16,5 17,6 -6 % 49,6 52,3 -5 % 68,2 65,5
Viljakauppa 41,1 38,9 +6 % 113,5 119,9 -5 % 159,7 153,3
Segmenttien välinen liikevaihto -6,2 -1,5   -11,2 -12,7   -13,7 -12,1
Yhteensä 75,0 77,8 -4 % 226,9 231,6 -2 % 312,0 307,2

 

Lopetetut toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 7-9
2017
7-9
2016
Muutos 1-9
2017
1-9
2016
Muutos 2016 Rullaava
12 kk
Kalajalosteet 17,6 20,5 -14 % 58,0 63,7 -9 % 87,8 82,1
Segmenttien välinen liikevaihto -2,5 -4,6   -8,3 -8,9   -12,6 -12,6
Yhteensä 15,1 15,8 -5 % 49,7 54,8 -9 % 75,2 69,5

 

Operatiivisen liiketuloksen kehitys

Jatkuvat toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS, milj. euroa 7-9
2017
7-9
2016
1-9
2017
1-9
2016
2016 Rullaava
12 kk
Ruokaratkaisut 0,7 0,2 -1,7 -2,5 -2,6 -1,8
Öljykasvituotteet 0,5 0,8 1,4 2,1 2,7 2,0
Viljakauppa 0,6 0,6 0,9 1,1 1,4 1,2
Yhteensä 1,8 1,6 0,7 0,7 1,5 1,5

 

Lopetetut toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS, milj. euroa 7-9
2017
7-9
2016
1-9
2017
1-9
2016
2016 Rullaava
12 kk
Kalajalosteet 0,1 -0,2 -0,3 -1,4 -0,6 0,5

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2017

Suomen päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiösektorin myynnin arvioidaan piristyvän vertailuvuodesta, mutta hintakilpailun pysyvän kovana. Runsaan tarjonnan arvioidaan jatkuvan viljojen maailmanmarkkinoilla ja pitävän hinta- ja katetason matalana eikä tilanteen arvioida muuttuvan oleellisesti loppuvuoden aikana.

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Kannattavuuden positiivista kehitystä edellisvuodesta tukevat Ruokaratkaisuissa jalostusarvon nosto ja positiivinen myynnin kehitys sekä Kalajalosteessa operatiivisen tehokkuuden paraneminen.

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00
Sami Saarnio, talousjohtaja, puh. 010 402 00

 

***************

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 2.11.2017 klo 10.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee Apetit Oyj:n osavuosikatsauksen ja kertoo yhtiön muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa on läsnä myös konsernin talousjohtaja Sami Saarnio.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internet-sivuilla apetitgroup.fi.


JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Tilaa