Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Ruokaratkaisussa tuloskäänne parempaan, Viljakaupan ja Öljykasvituotteiden tuloksessa näkyy heikko satokausi

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017: Ruokaratkaisussa tuloskäänne parempaan, Viljakaupan ja Öljykasvituotteiden tuloksessa näkyy heikko satokausi

Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 1.3.2018 klo 8:30

Loka-joulukuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 87,1 (80,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,7 (2,0) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,2 (0,6) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 2,3 (1,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,38 (0,31) euroa

Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 314,0 (312,0) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 6,8 (5,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,3 (0,8) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 2,9 (2,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,46 (0,33) euroa

Loka-joulukuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 91,6 (100,1) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,3 (1,6) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 2,4 (2,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,38 (0,38) euroa

Tammi-joulukuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 368,1 (386,5) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,7 (0,9) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -0,6 (1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,10 (0,19) euroa

Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,70 euroa osakkeelta.

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj sopi 29.6.2017 kalaliiketoiminnan myymisestä norjalaiselle Insula AS:lle. Kauppa toteutui 31.10.2017. Tässä tilinpäätöstiedotteessa siirtynyt liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Konsernin vuoden 2017 liikevaihtoon ja tulokseen sisältyy kalaliiketoiminnan osalta vain tammi-lokakuun osuus.

Vuosien 2017 ja 2016 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:


”Vuonna 2017 Apetit lunasti paikkansa kasvisten ykkösenä, Suomen johtavana brändinä kasvipohjaisissa ruokaratkaisuissa. Tunnettuuden vahvistumista tuki se, että yhtiö lanseerasi uutuustuotteita ennätystahtiin sekä laajentui uusiin tuoteryhmiin. Myös olemassa olevien tuotteiden myynti kasvoi katsauskaudella.

Katsauskaudella satokauden sää jatkui viileänä kasvukauden alusta asti. Kasvukauden loppu oli poikkeuksellisen runsassateinen, mikä viivästytti ja hankaloitti viljojen ja öljykasvien puintia sekä juuresten nostoa. Kotimainen öljykasvisato jäi edellisvuotta selvästi pienemmäksi. Satokauden vaikeudet laskivat myös viljakaupan vientivolyymeja merkittävästi. Kotimaisten avomaakasvisten saatavuus on ollut osin rajoitettua; niitä onkin jouduttu korvaamaan kalliimmilla tuontikasviksilla tai rajoittamaan tiettyjen, erityisesti kotimaisesta porkkanasta valmistettujen, tuotteiden valmistusta.

Vaikeasta satokaudesta huolimatta Apetit pystyi parantamaan operatiivista liiketulosta ja kasvattamaan liikevaihtoa jatkuvissa toiminnoissa. Erityinen ilonaihe on Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tuloskäänne parempaan. Tuloskäännettä tukivat erityisesti pakaste- ja tuoretuotteiden myynnin kasvu. Myös viennissä nähtiin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna Ruokaratkaisujen kokonaisviennin kasvaessa. Joulukuussa Apetit ilmoitti käynnistävänsä myyntiä Venäjälle ja toimittavansa useita eri pakastetuotteita Pietarin alueelle.

Työ käyttöpääoman hallinnan tehostamiseksi jatkui tuloksellisesti vuonna 2017. Tämän ansiosta konsernin sitoutuneen käyttöpääoman määrä laski 22,5 miljoonaa euroa tilikauden aikana. Käyttöpääoman tehostamisen ja kalaliiketoiminnan myynnin seurauksena konserni oli vuoden lopussa nettovelaton. Taserakenne luokin hyvät edellytykset investoinneille ja mahdollisille strategiaan sopiville toimialaratkaisuille.

Apetitin strategiaa erikoistua ja kasvaa kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijänä tukee myös Kalanjalostusliiketoiminnasta luopuminen. Kalanjalostusliiketoimintamme myynti Insula AS:lle Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa saatiin päätökseen lokakuun lopussa.

Kuluvan vuoden aikana jatkamme strategiamme mukaisia panostuksia myynnin kasvattamiseen ja tuotekehitykseen. Vallitsevat ruokatrendit ovat tässä puolellamme: kuluttajat arvostavat enenevässä määrin hyvinvointia, makua ja helppoutta. Myös kasvispainotteisuus, luomu ja kotimaisuus nousevat korkealle kuluttajien tehdessä ostopäätöksiä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa10-12
2017
10-12
2016
Muutos1-12
2017
1-12
2016
Muutos
Jatkuvat toiminnot       
Liikevaihto87,180,48 %314,0312,0  1 %
Operatiivinen käyttökate (EBITDA)2,72,0 6,85,8 
Operatiivinen liiketulos1,20,6 1,30,8 
Liiketulos1,20,6 1,10,8 
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta1,41,5 1,00,7 
Kauden tulos2,31,9 2,92,0 
Osakekohtainen tulos, euroa0,380,31 0,460,33 
Käyttöpääoma, vuoden lopussa   30,052,9 
Konserni
(sis. lopetetut toiminnot)
      
Liikevaihto 91,6100,1-8 % 368,1386,5-5 %
Operatiivinen liiketulos1,31,6 1,70,9 
Liiketulos1,21,2 -2,50,6 
Kauden tulos2,42,4 -0,61,2 
Osakekohtainen tulos, euroa0,380,38 -0,100,19 
Oma pääoma / osake, euroa   18,1019,00 
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)   2,4 %1,2 % 
Liiketoiminnan rahavirta   20,021,9 
Omavaraisuusaste   72,6 %64,1 % 
Nettovelkaantumisaste (gearing)   -9,6 %12,4 %  
Investoinnit   5,99,7 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2018 

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuoden jatkuvien toimintojen tulosta parempi (vuonna 2017: 1,3 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Alkuvuoden myyntivolyymeja ja tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2017 heikko sato.

VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat tilikauden voiton, 838 688,75 euroa, lisäämisen jälkeen 62 596 445,91 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa, että osinkoina jaetaan yhteensä 4 344 305,00 euroa ja omaan pääomaan jätetään 58 252 140,91 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2018 Säkylässä.

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN

Vuoden 2017 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2017, yritysvastuuraportin sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 yhtiön internetsivuilla www.apetitgroup.fi.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Analyytikoille ja medialle suunnattu tiedotustilaisuus pidetään tänään klo 10.00 Scandic Simonkentän Espa-kabinetissa (osoite: Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee tilinpäätöstiedotteen. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on ladattavissa yhtiön kotisivuilla heti tilaisuuden jälkeen.


Apetit Oyj

Juha Vanhainen


Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00


Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rehupuristeita sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 314 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 557. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.