Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

OSINGONJAKO 

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016 voitosta jaetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2017 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvostosta erovuorossa olleet viisi jäsentä valittiin uudelleen. Uudelleenvalitut jäsenet ovat Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Sauli Lähteenmäki ja Jorma Takanen.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi Karppinen, KHT ja tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen, KHT. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 7.4.2017 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. 

 

APETIT OYJ

 

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Tilaa