Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote 28.3.2019 klo 15:15

Apetit Oyj:n tänään 28.3.2019 pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2019. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kuusi henkilöä. Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo ja Veli-Pekka Suni valittiin uudelleen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Heikki Laurinen ja Tero Maaranen.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi Karppinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tuomo Korte, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 11.4.2019 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi. 

Tilaa