Apetit päivittää operatiivisia tunnuslukuja

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote, 8.5.2019 klo 8:25

Apetit Oyj päivittää operatiivisia tunnuslukuja ja esittää jatkossa operatiiviset tunnusluvut ilman IAS-2 Vaihto-omaisuus -standardin mukaista kiinteiden kulujen aktivointia varastoarvoon. Satokausituotannosta johtuen IAS-2 kirjauskäytäntö johtaa tuloksen kertymän painottumiseen vuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle heikentäen vuoden kahta ensimmäistä neljännestä, mikä aiheuttaa vuoden sisäistä kausivaihtelua. Muutoksen myötä sijoittajille tarjottava informaatio vastaa aiempaa paremmin yhtiön johdon toiminnan seurantaan ja ohjaamisen käyttämää informaatiota.

Päivitetyt vertailutiedot koskien operatiivisia tunnuslukuja esitetään alla olevissa taulukoissa.

2018 2018 2018 2018 2018
Apetit-konserni Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Aikaisempi operatiivinen liiketulos -1,4 -1,4 1,7 0,6 -0,5
Sisältää IAS-2 vaikutusta -0,6 -0,8 1,1 0,8 0,5
Päivitetty operatiivinen liiketulos -0,8 -0,6 0,6 -0,2 -1,0
2018 2018 2018
Ruokaratkaisut Q1-Q2 Q3-Q4 Q1-Q4
Aikaisempi operatiivinen liiketulos -2,8 2,7 -0,1
Sisältää IAS-2 vaikutusta -1,4 1,5 0,1
Päivitetty operatiivinen liiketulos -1,5 1,2 -0,3
2018 2018 2018
Öljykasvituotteet Q1-Q2 Q3-Q4 Q1-Q4
Aikaisempi operatiivinen liiketulos 1,0 1,3 2,2
Sisältää IAS-2 vaikutusta 0,0 0,1 0,0
Päivitetty operatiivinen liiketulos 1,0 1,2 2,2
2018 2018 2018
Viljakauppa Q1-Q2 Q3-Q4 Q1-Q4
Aikaisempi operatiivinen liiketulos -0,9 -1,7 -2,6
Sisältää IAS-2 vaikutusta 0,0 0,3 0,3
Päivitetty operatiivinen liiketulos -0,9 -2,0 -2,9
2018 2018 2018 2018 2018
Apetit-konserni Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Aikaisempi operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,0 0,1 3,1 2,0 5,3
Sisältää IAS-2 vaikutusta -0,6 -0,8 1,1 0,8 0,5
Päivitetty operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,6 0,9 2,0 1,3 4,8
2018 2018 2018 2018
Apetit-konserni Q1 Q2 Q3 Q4
Aikaisempi operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 2,5 0,9 0,5 -1,2
Päivitetty operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 2,3 0,6 0,0 -1,7

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä, Apetit esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia operatiivisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksessa osiossa tunnuslukujen laskentakaavat.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Tero Heikkinen, talousjohtaja, puh. 010 402 2310

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.

Tilaa