• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit päivittää yritysvastuuohjelmansa - tavoitteena 75 prosentin päästövähennys vuoteen 2025 mennessä

Apetit päivittää yritysvastuuohjelmansa - tavoitteena 75 prosentin päästövähennys vuoteen 2025 mennessä

Report this content

Apetit Oyj, lehdistötiedote 25.3.2021 klo 9.00

Apetit-konserni päivittää yritysvastuuohjelmansa ja sitoutuu muun muassa 75 prosentin päästövähennykseen* oman toimintansa päästöjen osalta sekä siirtymään 100-prosenttisesti kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttöön**.

Tuotteissaan Apetit panostaa kotimaisiin raaka-aineisiin, kasviksiin ja lähikalaan. Yritysvastuuohjelma perustuu kestäviin ruokavalintoihin: Apetit haluaa toiminnallaan edistää ruokaketjua, jossa sekä ihmiset että ympäristö voivat hyvin.

”Elintarviketeollisuuden yrityksenä meillä on hieno mahdollisuus, mutta myös velvollisuus vaikuttaa: ruokaan liittyvät kulutustottumukset ja -valinnat ovat merkittävässä roolissa kestävän kehityksen edistämiseksi ja sitä kautta ilmastovaikutuksiemme pienentämiseksi”, Apetit-konsernin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.

Kohti kunnianhimoisia päästötavoitteita uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella

Apetit-konserni tavoittelee 75 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennystä vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö kasvattaa merkittävästi uusiutuvin luonnonvaroin tuotetun energian osuutta energiankulutuksessaan sekä kehittää omaa energiatehokkuuttaan.

”Nostamme päästövähennystavoitettamme aiempaakin kunnianhimoisemmaksi. Olemme jo ottaneet tuulivoimalla tuotetun sähköenergian käyttöön kaikilla tehtaillamme, ja energiatehokkuuden kehittämisen lisäksi tulemme lisäämään myös uusiutuvin luonnonvaroin tuotetun höyryn ja lämmön osuutta”, sanoo Apetitin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen.

Apetit jatkaa panostuksia kestäviin pakkausratkaisuihin: kaikki vähittäiskaupassa myytävät Apetit-tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä.

”Olemme jo ohentaneet pakkauksiamme ja sitä kautta vähentäneet merkittävästi muovin käyttöämme. 100-prosenttisen kierrätettävyyden lisäksi haluamme pienentää pakkaustemme ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvien pakkausmateriaalien käyttöä”, Väisänen sanoo.

Avainasemassa kotimaiset raaka-aineet, lähikala ja kestävät viljelymenetelmät

Apetit käyttää pakastetuotteissaan yli 80-prosenttisesti kotimaisia raaka-aineita, joista valtaosa on vastuuviljeltyjä kasviksia suoraan yhtiön sopimusviljelijöiltä. Kestävien viljelymenetelmien jatkuva kehitys on tärkeässä roolissa Apetitin arvoketjussa.

”Jatkamme pitkäjänteistä työtä viljelymenetelmien kehittämiseksi. Olemme sitoutuneet kehitystyöhön maaperän luontaisen kasvukunnon ja hiiliviljelyä tukevien käytäntöjen edistämiseksi ja myös kouluttamaan niitä sopimusviljelijöillemme”, Väisänen kertoo.

Kasvipohjaisten ruokaratkaisujen lisäksi Apetit tukee kotimaisen kalan käytön lisäämistä suomalaisten ruokapöydissä ja sitoutuu nostamaan käyttämänsä kotimaisen lähikalan osuutta 20 prosenttiin kaikesta käyttämästään kalasta. Apetitin käyttämällä kotimaisella kalalla on myös positiivinen vaikutus vesistöjen rehevöitymisen hillitsemiseen.

”Lähivesistöt ovat olennainen osa ympäristövastuutamme. Aiomme kasvattaa lähikalan käyttöä erityisesti vähempiarvoiseksi koettujen kalalajien, kuten särjen ja silakan osalta. Jo vuonna 2020 käyttämämme lähikalan mukana kotimaisista vesistöistä poistui fosforia määrä, joka karkean arvion mukaan kasvattaisi noin 60 000 ämpärillistä sinilevää”, Väisänen sanoo.

Apetitin yritysvastuuohjelma kokonaisuudessaan: apetit.fi/yritysvastuuohjelma

*Sisältää GHG-protokollan mukaisen laskennan Scope1&2 -päästöt.
**Sisältää vähittäiskaupassa myytävien Apetit-tuotteiden pakkausmateriaalit.

Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia