• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit tutki kotimaisen rypsiöljyn hiilijalanjäljen - energiatehokkaassa prosessissa öljyn puristamisen ilmastovaikutukset pieniä

Apetit tutki kotimaisen rypsiöljyn hiilijalanjäljen - energiatehokkaassa prosessissa öljyn puristamisen ilmastovaikutukset pieniä

Report this content

Apetit Oyj, lehdistötiedote 23.2.2022, klo 10.00

Apetit on tutkinut kotimaisten kasviöljytuotteidensa hiilijalanjäljen. Ilmastovaikutukset kotimaiselle rypsiöljylle laskettiin eri pakkausvaihtoehtoihin pakattuna. Kasviöljytuotteet ovat Apetit-konsernin merkittävin tuote tuotantomäärässä mitattuna. Tutkimuksen teki Apetitin tilauksesta Luonnonvarakeskus.

Kotimaisen Apetit rypsiöljyn hiilijalanjäljeksi PET-muovipulloon pakattuna laskettiin 2,7 kg CO2-ekv/kg. Ilmastovaikutuksista suurin osuus, 87 %, syntyy alkutuotannossa, eli öljykasvien viljelyssä. Pakkaamisen osuus on 10 % ja Kantvikin kasviöljypuristamon toimintojen osuus ainoastaan 3 %.

”Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamon ilmastovaikutuksien pieni osuus johtuu erityisesti hyvästä energiatehokkuudesta, mutta myös suuresta uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Puristamolla käytetään loppuvuodesta 2021 käyttöönotetun bioenergialaitoksen tuottamaa höyryä ja tuulivoimalla tuotettua sähköenergiaa”, tehdaspäällikkö Silja Kyöstiö kertoo.

Alkutuotannon osuus muodostui rypsiöljyn ilmastovaikutuksien laskennassa suhteellisen suureksi. Osuutta selittävät viljelyn maankäytön aiheuttamat päästöt yhdessä öljykasvien luontaisen satotason kanssa.

”Apetitin Öljykasvituotteet-liiketoiminnosta vastaava Avena on mukana RypsiRapsi2025 -hankkeessa, jonka tavoitteena on parhaiden viljelykäytäntöjen edistäminen. Hankkeessa olemme esimerkiksi olleet järjestämässä öljykasvien tuotannon huippuosaajien koulutusta, viljelijöille suunnattuja muita koulutustilaisuuksia sekä runsaasti koetoimintaa havainto- ja koeruutukokeiden muodossa. Satotason kehittäminen on tutkimuksen perusteella tärkeää paitsi viljelijän kannattavuuden parantamisen, myös ilmastovaikutuksien pienentämisen kannalta”, Apetitin Öljykasvituotteet-liiketoiminnon johtaja Tero Heikkinen kertoo.

Avena on myös kampanjoinut syysöljykasvien määrän lisäämiseksi. Niiden pinta-alan osuus onkin ollut Suomessa nousussa. Syysöljykasvien satotasot ovat kevätöljykasveja korkeampia ja niiden etuna on myös kasvipeitteisyyden lisääminen talviaikana, mikä lisää hiilensidontaa peltoon.

Ilmastovaikutuksien laskennasta tukea toiminnan kehittämiseen

Luonnonvarakeskuksen tutkijan Frans Silveniuksen mukaan Apetitin henkilökunta oli vahvasti sitoutunut tutkimuksen tekemiseen.

”Yhteistyö Apetitin kanssa oli sujuvaa, mikä on tärkeää, koska tällaisessa hankkeessa laskentaan tarvitaan paljon erilaisia lähtötietoja, jotka on varmistettava ennen laskennan suorittamista. Työ tehtiin hyviä laskentakäytäntöjä noudattaen ja kansainvälisiä standardeja mukaillen”, Silvenius sanoo.

Kotimaisen rypsiöljyn ilmastovaikutuksien tutkiminen on jatkoa kolmen Apetitin pakastetuotteen ympäristövaikutuslaskennoille. Nyt tutkitut tuotteet kuvaavat erittäin hyvin Apetitin tuotteistoa ja niiden perusteella onkin mahdollista ymmärtää konsernin tuotteiston ilmasto- ja ympäristövaikutukset läpi arvoketjun.

”Laskennat ovat antaneet meille arvokasta tietoa toiminnastamme ja sen vaikutuksista. Vaikka tuotteemme ovat hyvin vahvasti kasvipohjaisia, on niiden valmistusprosesseissa ja myös ilmastovaikutuksien jakautumisessa isojakin eroja. Laskenta antaa meille hyvän pohjan kehitystyölle vaikutustemme pienentämiseen”, Apetitin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen sanoo.

Apetit on yritysvastuuohjelmassaan sitoutunut vähentämään omia suoria CO2-päästöjään 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Näin kotimaisen Apetit rypsiöljyn ilmastovaikutukset syntyvät:

Hiilijalanjälki: 2,7 CO2-ekv/kg
- Alkutuotanto: 87 %
- Pakkaus ja pullotus: 10 %
- Puristamon toiminnot (energia, jätteet): 3 %
- Logistiikka: < 1 %

Tutkimuksessa tutkittiin Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamolla valmistetun kotimaisesta rypsistä puristetun rypsiöljyn hiilijalanjälki. Alkutuotannon osalta käytettiin viiden vuoden viljelykeskiarvojen tietoja. Puristamon toiminnan osalta käytettiin kokonaisen vuoden toiminnan lukuja suhteutettuna loppuvuodesta 2021 käynnistyneen puristamon yhteydessä toimivan bioenergialaitoksen energian tuotantoprofiiliin. Hiilijalanjälki- eli ilmastovaikutustutkimus lasketaan elinkaariarviointimenetelmällä ja on standardisoitu yleisellä tasolla (ISO 2018: 14067). Standardia ISO 14067 on pyritty noudattamaan tässä tutkimuksessa mahdollisimman kattavasti, mutta kierrätyksen osalta laskennassa käytettiin myös soveltuvin osin PEFCR-yleisohjeistuksen laskentasuositusta. Tutkimuksen toteutti Apetitin tilauksesta Luonnonvarakeskus.

Lisätietoja:

Miika Kemilä, viestintä- ja vastuullisuusasiantuntija, puh. 010 402 4044

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia