• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetitin Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisu uudistetaan - uusi energiaratkaisu pienentää tehtaan CO2-päästöjä 80 prosenttia

Apetitin Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisu uudistetaan - uusi energiaratkaisu pienentää tehtaan CO2-päästöjä 80 prosenttia

Report this content

Apetit Oyj, lehdistötiedote 6.4.2022 klo 10.30

Apetitin Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisu uudistetaan - uusi energiaratkaisu pienentää tehtaan CO2-päästöjä 80 prosenttia

Apetitin Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisu uudistetaan kokonaan. Uusi energiaratkaisu nostaa tehtaalla käytettävän uusiutuvan energian osuuden noin 70 prosenttiin sekä parantaa merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä. Aiemmin Säkylän energiaratkaisu on perustunut fossiilisiin energialähteisiin.

”Uusi ratkaisu kehittää tehtaan toimintaa kahdella tapaa. Hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen parantaa tehtaan energiatehokkuutta noin kolmanneksella. Tämän ja primäärienergialähteen vaihtamisen myötä Säkylän tehtaan vuosittaiset CO2-päästöt alentuvat jopa 80 prosenttia”, tuotantojohtaja Ari Kulmala Apetitilta kertoo.

Uusi energiaratkaisu perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Lämmön talteenotolla kerättävä energia hyödynnetään tilojen lämmityksessä tehtaan yhteyteen rakennettavan lämpöpumppulaitoksen avulla. Tuotannossa tarvittava höyry puolestaan tuotetaan jatkossa osin biokaasulla ja osin nesteytetyllä maakaasulla (LNG). Biokaasu hankitaan pakastetehtaan lähellä toimivalta VSS Biopowerilta, joka hyödyntää tuotannossaan muun muassa Apetitin satokausituotannon sivuvirtoja.

Uusilla energiaratkaisuilla positiivisia ilmastovaikutuksia

Apetit on yritysvastuuohjelmassaan sitoutunut vähentämään oman toimintansa CO2-päästöjä 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Suurimmat päästövähennykset syntyvät vuonna 2021 käyttöön otetusta Kantvikin bioenergialaitoksesta ja Säkylään toteutettavasta uudesta energiaratkaisusta.

”Toimenpiteiden myötä odotamme päästövähennystavoitteemme täyttyvän kirkkaasti. Kaiken mennessä suunnitellusti, on valtaosa konsernin tuotantolaitosten käyttämästä energiasta peräisin uusiutuvista energialähteistä lähitulevaisuudessa. Jo tässä vaiheessa olemme vähentäneet päästöjämme yli 50 prosentilla yritysvastuuohjelmamme vertailuvuodesta”, Apetitin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen sanoo.

Säkylän tehtaan energiaratkaisu toteutetaan kumppanuussopimuksella. Energia- ja vesiratkaisuja toteuttava Adven Oy investoi Säkylän energiakokonaisuuden toteuttamiseen sekä vastaa sen operoimisesta. Apetit on sitoutunut Advenin tuottamaan määräaikaiseen, yli kymmenvuotiseen palvelusopimukseen. Uusi energiaratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Kantvikin kasviöljynpuristamon bioenergialaitos toteutettiin omana investointina, jota operoi ulkopuolinen toimija. Investoinnin kokonaisarvo oli noin 7 miljoonaa euroa.

Apetitin kaikilla tuotantolaitoksilla on käytössä tuulivoimalla tuotettu sähköenergia. Fossiilisista energialähteistä luopuminen ja kiinteä sähkön hinta tasaavat konsernin energiakustannuksia merkittävästi lähivuosina.

Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia