• news.cision.com/
 • Apetit Oyj/
 • Apetitin tulos jäi vertailukaudesta kustannusten nousun vuoksi - Öljykasvituotteiden tulos nousi vertailukaudesta

Apetitin tulos jäi vertailukaudesta kustannusten nousun vuoksi - Öljykasvituotteiden tulos nousi vertailukaudesta

Report this content

Apetit Oyj, Pörssitiedote 25.10.2022 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2022

Apetitin tulos jäi vertailukaudesta kustannusten nousun vuoksi - Öljykasvituotteiden tulos nousi vertailukaudesta

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Heinä-syyskuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 20 prosenttia ja oli 45,2 (37,8) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,2 (3,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,7 (2,3) miljoonaa euroa.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 15,2 (15,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,7 (2,5) miljoonaa euroa.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 30,3 (22,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,6 (0,3) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 24 prosenttia ja oli 135,1 (108,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,7 (9,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,5 (5,0) miljoonaa euroa.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 47,1 (45,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,4 (4,0) miljoonaa euroa.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 88,5 (63,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 (2,5) miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 29 prosenttia ja oli 45,5 (64,5) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (4,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,9 (2,6) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui 31.5.2022.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 3,2 (40,3) ja liikevoitto 0,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli 185,2 (200,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 8,0 (7,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,3 (2,3) miljoonaa euroa.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 67,2 (116,5) ja liikevoitto 2,8 (-2,7) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui 31.5.2022.
 • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 80,6 (54,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -7,3 (37,0) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 21,5 (-4,0).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viron viljakauppaliiketoiminnan myynti Scandagralle toteutui 10.3.2022 ja Liettuan liiketoiminnan myynti 31.3.2022. Suomen Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
2022 2021 2022 2021 2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 45,2 37,8 20 % 135,1 108,7 24 % 149,1
Käyttökate 3,2 3,6 4,7 9,0 11,1
Liikevoitto 1,7 2,3 0,5 5,0 5,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,2 0,2 -0,6 -0,4 0,4
Kauden tulos 1,0 2,0 -0,4 3,8 5,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,15 0,33 -0,07 0,61 0,85
Investoinnit 4,1 4,7 6,6
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 45,5 64,5 -29 % 185,2 200,9 -8 % 283,9
Käyttökate 3,4 4,2 8,0 7,0 9,2
Liikevoitto 1,9 2,6 3,3 2,3 2,8
Kauden tulos 1,1 2,3 1,7 1,2 2,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,37 0,27 0,19 0,38
Oma pääoma / osake, euroa 14,89 14,22 14,95
ROCE-% 3,2 3,0 2,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa 21,9 53,4 50,5
Liiketoiminnan rahavirta 21,5 -4,0 5,0
Omavaraisuusaste, % 80,6 54,3 59,4
Nettovelkaantumisaste, % -7,3 37,0 26,6

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Molemmat liiketoiminnot saavuttivat voitollisen tuloksen kolmannella neljänneksellä. Alkuvuoden toimintaan vaikuttanut kustannusten nousu painoi kuitenkin edelleen kolmannen neljänneksen tulosta, joka jäi hieman vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa saavutettiin vertailukautta parempi tulos. Katsauskaudella tulosta paransivat kohonneiden kustannuksien vieminen myyntihintoihin. Raaka-aineen hintojen tasaantuminen tuki tuloskehitystä, mutta kannattavuutta ovat edelleen heikentäneet kohonneet kustannukset, kuten energia- ja rahtikulut.

Ruokaratkaisuissa sekä liikevaihdon että myyntivolyymin kasvua saavutettiin kolmannella neljännekselle erityisesti Food service -sektorissa. Vähittäiskaupassa myyntivolyymit ja liikevaihto pysyivät vertailukauden korkealla tasolla. Viennissä myynti ei yltänyt vertailukauden tasolle. Viennin liikevaihdon laskussa merkitsevä tekijä on hernetoimitusten siirtyminen. Ruokaratkaisuissa kustannusinflaation vaikutuksia on jo viety hintoihin, mutta pääosin hintojen muutokset tulevat voimaan lokakuun alusta alkaen. Erityisesti vertailukauteen nähden korkeat energiakustannukset vaikuttivat tulokseen negatiivisesti.

Kuluva satokausi on ollut kotimaisten kasviksien osalta onnistunut. Kotimaisen pakasteherneen sato oli sekä määrällisesti että laadullisesti tavoitteiden mukainen. Myös juuresten osalta satokausi on sujunut hyvin ja esimerkiksi porkkanaverkkojen alla kasvanut porkkanasato on laadun ja määrän osalta hyvällä tasolla. Jatkoimme kehitys- ja tutkimustyötämme kotimaisten kasvisten, muun muassa kikherneen ja kukkakaalin viljelytekniikan kehittämisen parissa. Kikhernettä puitiin tutkimusjakson aikana toista kertaa hernepuimureilla. Aiemman satokauden oppien myötä puintiin tehtiin muutoksia ja kokemukset olivat positiivisia.

Apetit on kotimaiselle rypsille ja rapsille vakaa ostaja. Jatkamme työtämme kotimaisten öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi kotimaassa. Kohonneen hintatason myötä hyvin viljelykiertoon sopivat öljykasvit ovat nyt kannattavuuden suhteen houkuttelevia viljelijälle. Luonnonvarakeskuksen syyskuun satoarvion mukaan rypsin ja rapsin sato Suomessa kasvaisi yli 35 prosenttia edellisvuodesta. Nousu oli tarpeen viime vuoden vaatimattoman öljykasvien sadon jälkeen, vaikka kokonaismäärä onkin edelleen selvästi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvojen alapuolella. Kotimaista rypsiöljyä arvostetaan ja kysytään kaikissa myyntikanavissa: teollisuudessa, ammattikeittiöissä ja vähittäiskaupassa. Pientuotannossa oleva innovatiivinen rypsi-ingredientti BlackGrain vastaa tulevaisuuden tarpeeseen lisätä kasvipohjaisia proteiineja maailmanlaajuisesti. Olemme edistyneet valmistuksen siirtämisessä teolliseen mittakaavaan.

Apetit on yritysvastuuohjelmassaan sitoutunut vähentämään omia suoria päästöjään 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Merkittävimmät päästövähennykset syntyvät energiaratkaisuista: tuulivoimalla tuotetun sähkön käyttöönotosta ja viime vuonna tuotannolliseen käyttöön otetusta Kantvikin bioenergialaitoksesta. Säkylän tehtaan bioenergialla tuotettuun kaasuun ja lämmön talteenottoon perustuva energiaratkaisu on tavoitteena saada käyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Työt Säkylän pakastetehtaan tontilla ovatkin jo käynnistyneet, jotta olisimme aikataulun mukaisesti ensi vuonna entistä lähempänä kunnianhimoista päästövähennystavoitettamme. Uusi energiaratkaisu pienentää Säkylän tehtaan CO2-päästöjä peräti 80 prosenttia.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalle tekemämme merkittävä investointi on valmis. Syys-lokakuun vaihteessa kauppoihin ovat saapuneet uudistetulta pakastepizzatehtaalta juureen leivottuun taikinaan valmistetut pakastepizzat. Pääosin kotimaisista raaka-aineista valmistetut, maultaan herkulliset pakastepizzat ovat saaneet hyvän vastaanoton kaupoissa. Uusien erittäin laadukkaiden pizzojen myötä lisäämme markkinaosuuttamme merkittävässä pakastepizzojen kategoriassa.

Työmme kestävän ruokaketjun edistämisen ja kannattavuuden parantamisen parissa jatkuu.”

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos 1-9/2022 1-9/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 15,2 15,2 0 % 47,1 45,9 3 % 61,5
Käyttökate 2,6 3,3 4,9 6,5 9,2
Liikevoitto 1,7 2,5 2,4 4,0 5,9

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos 1-9/2022 1-9/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 30,3 22,8 33 % 88,5 63,2 40 % 88,1
Käyttökate 1,0 0,6 1,0 3,4 3,4
Liikevoitto 0,6 0,3 -0,2 2,5 2,0

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos 1-9/2022 1-9/2021 Muutos 2021
Toiminnon liikevaihto - - - - -
Käyttökate -0,4 -0,3 -1,2 -0,9 -1,5
Liikevoitto -0,6 -0,5 -1,7 -1,4 -2,2


Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 7-9/2022 7-9/2021 Muutos 1-9/2022 1-9/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 3,2 40,3 -92 % 67,2 116,5 -42 % 164,5
Käyttökate 0,2 0,6 3,1 -2,0 -2,0
Liikevoitto 0,2 0,4 2,8 -2,7 -3,0

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 20 prosenttia ja oli 45,2 (37,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi erityisesti Öljykasvituotteissa markkinahintojen noususta johtuen. Ruokaratkaisuissa liikevaihto ja myyntivolyymit olivat vertailukauden tasolla. Liikevaihdon ja myyntivolyymien kasvua oli Food service -kanavassa, mutta viennin volyymit laskivat toimitusten siirtyessä eteenpäin. Vähittäiskaupassa myyntivolyymit ja liikevaihto olivat vertailukauden tasolla, sovitut hinnankorotukset eivät pääosin tulleet voimaan katsauskaudella.

Liikevoitto oli 1,7 (2,3) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisujen liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti kustannusinflaatio sekä uuden pizzalinjaston ylösajon kustannukset. Ruokaratkaisuissa kustannusinflaation vaikutuksia on viety myyntihintoihin osin kolmannen neljänneksen aikana, mutta pääosin hintojen muutokset tulevat voimaan lokakuun alusta alkaen. Öljykasvituotteissa liikevoitto parani vertailukaudesta. Kohonneita kustannuksia saatiin vietyä myyntihintoihin, minkä lisäksi raaka-aineen hintojen tasaantuminen tuki tuloskehitystä.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 3,2 (40,3) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle on toteutunut 31.5.2022.

Tammi-syyskuun yhteenveto

Liikevaihto oli 67,2 (116,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,8 (-2,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 80,6 (54,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -7,3 (37,0) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 21,5 (-4,0). Viljakauppa-liiketoiminnan myynti vaikutti konsernin tunnuslukuihin positiivisesti.

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNNAN MYYNTI

Apetit tiedotti 28.12.2021, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain oli sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille sisältäen Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan.

Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 10.3.2022. Liettuan yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 31.3.2022. Myös Latvian yhtiö päätettiin sulkea ja sen liiketoiminta on ajettu alas. Latvian yhtiö toimi pääasiassa Liettuassa hankitun vehnän ja öljykasvien logistisena tukena.

Apetit tiedotti 23.3.2022, että se on sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Liiketoimintakaupan sovittu kauppahinta oli noin 4 miljoonaa euroa lisättynä siirtyvällä vaihto-omaisuudella. Kaupan luovutusvoitto verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa.

UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET LIIKETOIMINNALLE

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa Apetitin liiketoimintaan välillisesti energian, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kallistumisen myötä. Apetitilla ei ole toimintaa Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Apetit ei myöskään vie elintarvikkeita tai raaka-aineita näihin maihin. Ukrainan tapahtumat luovat epävarmuutta öljykasviraaka-aineiden ja lopputuotteiden hintoihin, joiden volatiliteetti on ollut poikkeuksellisen suurta. Myös logistiset ketjut raaka-aineiden ja materiaalien osalta saattavat häiriintyä sodan vaikutuksesta. Pakotteiden mahdollisia liiketoimintavaikutuksia seurataan aktiivisesti.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmenttiin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.


TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN
(julkaistu 21.4.2022)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi