ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N M

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS 28.5.2004  klo 14.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N  MUKAINEN ILMOITUS

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, jonka kotipaikka on Helsinki ja Y-
tunnus 0641130-2, on 28.5.2004 ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisesti omistusosuutensa muuttumisesta 28.5.2004.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon tarkka osuus sekä Lännen Tehtaat Oyj:n
osakepääomasta että äänimäärästä on 4,44 % ja omistus 271 800
kappaletta.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. (02) 83971

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Tilaa