ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ             PÖRSSI-ILMOITUS 15.9.2005      klo 11.10

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

ODIN Förvaltning AS on 15.9.2005 ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukaisesti, että se on ostanut 40.000 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta 14. syyskuuta
2005 ja yhtiön omistus Lännen Tehtaat Oyj:ssä on ylittänyt 5 % kohdeyhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Odin Förvaltning AS:n omistus kaupan jälkeen on 327.100 Lännen Tehtaat Oyj:n
osakketta, mikä on 5,18 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. 010 402 00

Jakelu:
Helsingin PörssiTilaa