ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ             PÖRSSI-ILMOITUS 15.9.2005      klo 8.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Raisio Oyj (YT: 0664032-4) on 14.9.2005 ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisesti, että yhtiön omistus Lännen Tehtaat Oyj:ssä on alittanut
1/20:n kohdeyhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä 14. syyskuuta 2005.

Raisio Oyj omisti ennen muutosta 477.500 kappaletta Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeita, mikä on 7,6 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.
Muutoksen jälkeen Raisio Oyj tai mikään sen emoyhtiönä muodostamaan konserniin
kuuluva yhtiö tai sen määräysvallassa oleva säätiö ei omista Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeita.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. 010 402 00

Jakelu:
Helsingin PörssiTilaa