ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS 5.11.2004  klo 11.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (kaupparekisterinumero 37.024,
kotipaikka Espoo) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
(kaupparekisterinumero 47.478, kotipaikka Espoo),joiden omistusosuudet
äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan liputussäännöksiä
sovellettaessa yhteen, ovat 5.11.2004 ilmoittaneet
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että yhtiöiden osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakepääomasta on muuttunut
4.11.6.2004. Osuus on 7 %.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 273.650 kappaletta,
osuus Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 4,3 %. Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 169.600 kappaletta, osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 2,7 %.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. (02) 83971

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Tilaa