ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS 18.2.2005  klo 15.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (kaupparekisterinumero 37.024,
kotipaikka Espoo) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
(kaupparekisterinumero 47.478, kotipaikka Espoo),joiden omistusosuudet
äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan liputussäännöksiä
sovellettaessa yhteen, ovat 18.2.2005 ilmoittaneet
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että yhtiöiden osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakepääomasta on muuttunut 17.2.2005.
Osuus on 4,37 %.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 166.650 kappaletta,
osuus Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 2,64 %. Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 109.600 kappaletta, osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 1,73 %.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. 010 402 4020

Jakelu:
Helsingin PörssiTilaa