AVENA OY SULAUTUU LÄNNEN TEHTAISIIN

Report this content
LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSITIEDOTE     31.1.2003  KLO 14.30

AVENA OY SULAUTUU LÄNNEN TEHTAISIIN

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on tänään allekirjoittanut
sulautumissuunnitelman, jolla Lännen Tehtaat Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Avena Oy sulautuu selvitysmenettelyttä Lännen Tehtaisiin.
Sulautumissuunnitelman mukaan Avena Oy sulautuu varoineen ja
velkoineen vastikkeetta Lännen Tehtaat Oyj:hin. Yhtiöllä ei ole
pääomalainaa eikä sulautumisen yhteydessä myönnetä osakeyhtiölain 14
luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja erityisiä etuja tai
oikeuksia. Sulautuminen toteutetaan konsernirakenteen
yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisten kustannussäästöjen
saavuttamiseksi. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on
31.12.2003.

Avena Oy syntyi 1.11.2002 aikaisemmin samalla nimellä toimineen yhtiön
jakautumisen tuloksena. Yhtiö on holding-yhtiö, joka omistaa
eläinravitsemukseen keskittyvän Suomen Rehu Oy:n (omistusosuus 82 %)
tytäryhtiöineen ja viljakauppaa harjoittavan Avena Nordic Grain Oy:n.
Avena Oy:llä ei ole merkittävää omaa liiketoimintaa. Yhtiön
palveluksessa olevat 7 henkilöä siirtyvät Lännen Tehtaat Oyj:n
palvelukseen.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa