CORRECTION: APETIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2013

Korjaus: APETIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2013

Osavuosikatsauksen sivulla 13 konsernin rahavirtalaskelmassa sarakkeessa 1-6/2013 luvut lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut sekä pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut olivat virheelliset. Oikeat luvut ovat lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -29,9 miljoonaa euroa sekä pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -0,8 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta yhteensä säilyy samansuuruisena. 

Liitteenä on korjattu osavuosikatsaus kokonaisuudessaan.

 

Apetit Oyj, Osavuosikatsaus, 14.8.2013, klo 08.30

Tämä on tiivistelmä vuoden 2013 tammi – kesäkuun osavuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi – kesäkuun osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi

Huhti-kesäkuu

  • Konsernin liikevaihto oli 98,4 (91,0) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia.
  • Liiketulos ilman kertaeriä oli 2,4 (0,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli 1,7 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,28 (0,01) euroa.

Tammi-kesäkuu

  • Liikevaihto oli 198,4 (170,5) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi noin 16 prosenttia.
  • Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,8 (-0,2) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,5 (-0,2) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli 2,4 (-0,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (-0,09) euroa.

Arviota koko vuoden tuloskehityksestä on päivitetty.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikkien segmenttien liikevaihto kasvoi ja kasvu oli vahvaa erityisesti kala- sekä vilja- ja öljykasviliiketoiminnoissa. Myös liiketulos ilman kertaeriä oli huomattavasti parempi kuin vertailukautena muut toiminnot -segmentin vahvan tuloksen ansiosta. Vahvasta liikevaihdon kasvusta huolimatta pakaste-, kala- sekä vilja- ja öljykasviliiketoimintojen liiketulokset ilman kertaeriä olivat edellisen vuoden tasoa. Osakekohtainen tulos nousi 0,44 euroon osakkeelta.

Kotimaisuus puhuttelee yhä kuluttajia. Pakasteliiketoiminnassa Apetit Kotimainen –tuoteperheen myynti kasvoi 13 prosenttia vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vertailukauteen verrattuna.

Vuoden toisella puoliskolla jatkamme rakennemuutosprojektia, jossa selvitetään yhtiön nykyisten kuluttajaa palvelevien kotimaan liiketoimintojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuluttajaliiketoiminnan rakenteen ja toimintatavan uudistamisen myötä Apetit halutaan nostaa valituissa tuoteryhmissä kuluttajien mielessä halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja asiakkaille halutuimmaksi kumppaniksi. Rakennemuutoksella tavoitellaan kasvun vahvistamista ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamista.”

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/
2013
4-6/
2012
Muutos 1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos 1-12/
2012
Liikevaihto 98,4 91,0  8 % 198,4 170,5 16 % 378,2
Liiketulos, ilman kertaeriä 2,4 0,3   3,8 -0,2   8,8
Liiketulos 2,1 0,2   3,3 -0,4   8,5
Tulos ennen veroja 1,3 -0,1   2,0 -0,8   7,5
Kauden tulos 1,7 0,0   2,4 -0,6   6,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,01   0,44 -0,09   1,07
Oma pääoma /
osake, euroa
      21,80 21,15   22,37
Omavaraisuusaste,%       73,1 71,3   60,6

 

Vuoden 2013 näkymät

Vuonna 2012 toteutetun yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta. Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset.

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. Vuoden kolmannella neljänneksellä liiketuloksen ilman kertaeriä ei arvioida yltävän vertailuvuoden poikkeuksellisen vahvan jakson tasolle johtuen vertailujaksoa maltillisemmista tulosodotuksista      Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa sekä osakkuusyhtiö Sucroksessa.

Lisäksi vuoden 2013 tulokseen voi vaikuttaa merkittävästi Sucrosta koskeva osakassopimusriidan ratkaisu, mikäli ratkaisu syntyy kuluvan vuoden aikana.  
 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2013

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 6.11. noin klo 8.30.

  

Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

***************

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 14.8.2013 klo 10.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Matti Karppinen esittelee Apetit Oyj:n tammi-kesäkuun tuloksen ja kertoo yhtiön muista ajankohtaisista asioista.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internetsivuilla www.apetitgroup.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi