Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj on luovuttanut 2.12.2015 (muu luovutus) palkkiona hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille omia osakkeitaan (APETI) yhteensä 1 366 kappaletta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 17 650,22 euroa eli noin 12,92 euroa kappaleelta. Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 122 289 osaketta.

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto päätti 16.4.2015, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
39 060 euron, varapuheenjohtajalle 24 120 euron ja jäsenille 19 560 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkiot päätettiin suorittaa euromääräisesti neljänä yhtä suurena osake- ja rahapalkkioeränä kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa.

 

Apetit Oyj

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö                                    
 

Lisätietoja:
Lakimies Asmo Ritala, p. 010 402 4005
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi
 

Tilaa