Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj on luovuttanut 2.6.2015 (muu luovutus) palkkiona hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille omia osakkeitaan (APETI) yhteensä 1 295 kappaletta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 17 659,14 euroa eli noin 13,64 euroa kappaleelta. Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 124 992 osaketta.

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto päätti 16.4.2015, että hallituksen jäsenille maksetaan 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkiot päätettiin suorittaa euromääräisesti neljänä yhtä suurena osake- ja rahapalkkioeränä kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa.

 

Apetit Oyj

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö                                    

Lisätietoja:
Lakimies Asmo Ritala, p. 010 402 4005

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

 

Tilaa