Kannattavuusohjelma Ruokaliiketoiminnan kalatuoteryhmässä etenee

Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminta-segmentin kalatuoteryhmän pitkän aikavälin kannattavuusohjelma siirtyy toteutusvaiheeseen. Ohjelman puitteissa uudistetaan kalatuoteryhmän hankinnan, tilaus-toimitusketjun ja myynnin toimintatapoja sekä rakenteita paremman kannattavuuden ja pysyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Kannattavuutta parantavat toimenpiteet toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Niiden tavoitteena on pienentää toiminnan kustannuksia vuositasolla noin 3 miljoonaa euroa.

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet kohdistuvat toimintaan koko tuoteryhmässä. Keskeiset kannattavuuden parantamiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat tuotevalikoiman optimointi, tuotantorakenteen uudelleenarviointi ja eri paikkakunnilla sijaitsevien tuotantoyksiköiden selkeämpi työnjako sekä näitä tukevat organisaatio- ja toimintamallimuutokset.  

Yhtenä osana pitkän aikavälin kannattavuusohjelman toteutusta kalatuoteryhmässä Suomessa käynnistetään tuotannollisista ja taloudellisista syistä toiminnan uudelleenjärjestelemiseksi tuoteryhmän Suomen henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Niiden piirissä on yhteensä 121 työntekijää ja toimihenkilöä kalatuoteryhmän Kuopion, Helsingin, Kustavin ja Turun toimipisteissä.

Neuvotteluissa käsitellään toiminnan kannattavuuden parantamista tuotantorakennetta selkeyttämällä sekä keskittämällä tuotantoa Kuopion ja Helsingin yksiköihin. Samanaikaisesti suunnitellaan myös kalatuoteryhmän organisaatiorakenteen, toimintatapojen ja toimihenkilöiden toimenkuvien uudistamista vastaamaan uutta kalatuoteryhmän toimintamallia.  Muutosten arvioidaan laskevan tuoteryhmän henkilöstötarvetta yhteensä 10-20 henkilötyövuoden verran.

Apetit jatkaa tänä vuonna Ruokaliiketoiminnassaan Suomessa käynnistämiensä pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutusta kalatuoteryhmän lisäksi myös tuoretuotteet-tuoteryhmässä. Ohjelmien ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti Ruokaliiketoiminnan kannattavuuteen vuodesta 2015 alkaen.


APETIT OYJ


Veijo Meriläinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Veijo Meriläinen, puh. 010 402 00
 
JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi
 

 

Tilaa