LÄNNEN TEHTAAT KARSII KIINTEITÄ KUSTANNUKSIA JA ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT


Lännen Tehtaat Oyj       PÖRSSITIEDOTE   7.2.2006 klo 14.00


LÄNNEN TEHTAAT KARSII KIINTEITÄ KUSTANNUKSIA JA ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Kilpailun jatkuvasta kiristymisestä johtuen Lännen Tehtaat -konsernin yksiköiden
kustannuskilpailukyky on epätyydyttävällä tasolla.
Kustannustehokkuuden parantamiseksi tullaan Lännen Tehtaat -konsernissa tekemään
muutoksia, joiden tavoitteena on kiinteiden kustannusten tason pysyvä
leikkaaminen.

Tavoitteena on leikata kiinteitä kustannuksia vuositasolla noin 5 miljoonalla
eurolla. Tämän vuoden säästötavoite on 2,5-3 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen
pääseminen edellyttää muiden kustannusten leikkaamisen lisäksi säästöjä
henkilöstökuluissa. Lännen Tehtaat käynnistää yt-neuvottelut Apetitin ja Suomen
Rehun henkilökunnan kanssa henkilöstövähennyksistä. Suunnitelma koskisi
toteutuessaan noin 30 työpaikan vähentämistä konsernin eri toimipisteistä.
Suunniteltujen toimenpiteiden takia Lännen Tehtaat kirjaa tämän vuoden 1.
vuosineljänneksen tulokseen 0,8 -1 miljoonan euron kertakulut.

Välittömästi toteutettavien kustannusleikkausten lisäksi Lännen Tehtaat ryhtyy
selvittämään Apetit Pakasteet ja hillot -liiketoimintayksikköön kuuluvan Turun
tehtaan tuotannon ja tuotannon työpaikkojen siirtämistä  Apetitin Säkylän
tehtaalle. Nykyisin Turun tehtaalla työskentelee tuotannossa noin 55 henkilöä,
joista noin 40:lle voidaan tarjota työtä Säkylän tehtaalta. Tuotannon siirtyminen
Säkylään toteutuisi aikaisintaan vuoden 2007 aikana.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa