LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

LÄNNEN TEHTAAT OYJ       PÖRSSITIEDOTE      10.6.2004 klo 17.00


LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA KUOPION KALATUKKU OY:N
OSAKKEIDEN KAUPPA

Lännen Tehtaat Oyj ja Antti Räsänen solmivat toukokuussa sopimuksen
Räsäsen omistaman Kuopion Kalatukku Oy:n osake-enemmistön
hankkimisesta Lännen Tehtaat Oyj:lle. Kauppa sovittiin toteutettavaksi
osakevaihtona siten, että Antti Räsäselle suunnattiin merkittäväksi
kauppahintana 195.000 kappaletta Lännen Tehtaat Oyj:n uusia osakkeita.
Osana järjestelyä sovittiin, että Lännen Tehtaat Oyj:n tytäryhtiö
Tresko Fish Oy:n osakekanta luovutetaan Kuopion Kalatukku Oy:lle ja
Tresko Fish Oy myöhemmin sulautetaan Kuopion Kalatukku Oy:hyn.
Sopimuksissa järjestelyn toteuttamisen edellytykseksi asetettiin
kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Järjestelyn yksityiskohdista
tiedotettiin pörssitiedotteella 13.5.2004.

Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. Järjestely toteutui
tänään, kun Antti Räsänen merkitsi edellä tarkoitetut 195.000 Lännen
Tehtaat Oyj:n osaketta ja 50,9 % Kuopion Kalatukku Oy:n osakkeista
siirtyi Lännen Tehtaiden omistukseen sekä Tresko Fish Oy:n osakekanta
siirtyi Kuopion Kalatukku Oy:lle. Järjestelyn seurauksena Antti
Räsäsen omistus Lännen Tehtaat Oyj:stä vastaa 3,09 % yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiTilaa