Lännen Tehtaat Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012

Tämä on tiivistelmä vuoden 2012 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen täydellinen osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lannen.fi

Heinä - syyskuu:

- Konsernin liikevaihto oli 92,7 (77,6) miljoonaa euroa, kasvua 20 prosenttia.
- Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,9 (2,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,1 (0,0) miljoonaa euroa.
- Kauden tulos oli 3,3 (1,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,52 (0,20) euroa.

Tammi - syyskuu:

- Liikevaihto oli 263,2 (255,1) miljoonaa euroa, kasvua 3 prosenttia.
- Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,7 (5,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,3 (-1,7) miljoonaa euroa.
- Kauden tulos oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,43 (0,23) euroa.

Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan. Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan yltävän korkeintaan vuoden 2011 tasolle. Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta paremman. 

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi viidenneksellä edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua oli kaikissa liiketoiminnoissa. Myös liiketulos ilman kertaeriä oli selvästi parempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti osakkuusyhtiö Sucros teki hyvän tuloksen, johon vaikuttivat hyvä markkinatilanne ja jakson aikana toteutuneet tavanomaista suuremmat sokerin vientikaupat. Kalaliiketoiminnassa olemme nopeuttaneet tuoreen kalan ketjua vedestä pöytään. Kesäkuussa aloitettu uusi tuorelogistiikkaketju on otettu hyvin vastaan ja se on kasvattanut tuorelohituotteiden myyntiä huomattavasti. Pakasteliiketoiminnassa Kotimaiset -tuotesarjan menestys on jatkunut edelleen.   

Keväällä hankitun Caternet Finland Oy:n haltuunotto on edennyt suunnitelmien mukaan uuden johdon alaisuudessa ja yhtiössä on toteutettu toimenpiteitä ansaintakyvyn parantamiseksi. Lisäksi yhtiön myyntiorganisaatiota on uudistettu. Vuoden vaihteesta alkaen Caternet vastaa myös Apetit Kalan ja Apetit Pakasteen tuotteiden myynnistä ammattikeittiölle. Muutoksen myötä Caternetin ammattikeittiöille tarjoama tuotevalikoima laajenee huomattavasti ja sen asema ammattikeittiöiden kumppanina vahvistuu entisestään. Lisäksi tavoitteena on kala- ja pakastetuotteiden myynnin kasvu ammattikeittiöasiakkuuksissa.”

AVAINLUVUT

milj. euroa 7-9/
2012
7-9/
2011

Muutos
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos 1-12/
2011

Liikevaihto
92,7 77,6 19,5% 263,2 255,1 3,2% 335,5
Liiketulos,
ilman kertaeriä
3,9 2,3   3,7 5,3   9,8

Liiketulos
3,8 2,3   3,4 3,6   8,7
Tulos ennen veroja 3,8 2,0   3,0 2,4   7,5

Kauden tulos
3,3 1,3   2,7 1,2   5,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,52 0,20   0,43 0,23   0,92
Oma pääoma /
osake, euroa
      21,74 21,40   22,06
Omavaraisuusaste,%       55,9 71,8   74,9

 

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta toteutetun yrityskaupan sekä orgaanisen kasvun myötä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan ennätyksellistä vertailuvuotta maltillisemman tulosodotuksen takia arvioidaan, että koko vuoden liiketulos ilman kertaeriä yltää korkeintaan vuoden 2011 tasolle. Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta paremman. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 julkaistaan 14.2.2013 noin klo 8.30.

 

Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

 

***************

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 9.11.2012 klo 10.00 Scandic Simonkenttä –hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Matti Karppinen esittelee Lännen Tehtaiden tuloksen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internetsivuilla www.lannen.fi/fi/sijoittajatieto.

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi