Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Lännen Tehtaat Oyj             Pörssitiedote       16.5.2005 klo 12.00

Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Lännen Tehtaat Oyj:lle valitaan uusi toimitusjohtaja. Vuodesta 2001 Lännen
Tehtaita johtanut Erkki Lepistö jatkaa yhtiön toimitusjohtajana täysin
valtuuksin, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu ja ottaa tehtävän vastaan.

Lännen Tehtaat on vuoden 2001 jälkeen fokusoinut toimintaansa Suomen
elintarviketalouteen irtaantumalla konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomista
liiketoiminnoista. Samanaikaisesti Lännen Tehtaat on laajentunut yritysostoin
yhdeksi johtavaksi suomalaiseksi elintarvikeyritykseksi. Konsernin liikevaihto on
vuoden 2001 jälkeen kaksinkertaistunut ja oli 31.12.2004 päättyneellä
tilikaudella 470 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus oli 50 % ja päättyneen
tilikauden tulos ennen veroja 12,6 miljoonaa euroa.

Lännen Tehtaille vuonna 2001 asetettu visio on suurelta osin saavutettu. Yhtiö
etsii nyt uusia laajentumismahdollisuuksia. Tulevan strategian tekemiseen ja
toteuttamiseen tarvitaan erilaista osaamista ja uudenlaista johtajaa. Hallitus ja
toimitusjohtaja Lepistö ovat yhtä mieltä muutoksen tarpeellisuudesta. Lepistö
jatkaa Lännen Tehtaat -konsernin palveluksessa myös toimitusjohtajavaihdoksen
jälkeen. Hänen tulevat tehtävänsä täsmentyvät, kun uusi toimitusjohtaja on
talossa ja perehtynyt tehtäviinsä.

Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistynyt.


Lännen Tehtaat Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Tom v. Weymarn, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 212 386
Erkki Lepistö, toimitusjohtaja, puh. 010 402 4001


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa