LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSITIEDOTE     13.5.2004 KLO 9.00


LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA ANNISTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen 195.000
uutta Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta toimitusjohtaja Antti Räsäselle
suunnatussa annissa. Vastineeksi Antti Räsänen luovuttaa apporttina
50,9 % omistamistaan Kuopion Kalatukku Oy:n osakkeista.

Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokous on 24.3.2004 valtuuttanut hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutus on
merkitty kaupparekisteriin 23.4.2004. Valtuutus käsittää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, kun poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava syy ja lisäksi osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan.

Hallitus päätti korottaa yhtiön osakepääomaa laskemalla liikkeeseen
195.000 kappaletta uusia Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeita. Korotuksen
jälkeen yhtiössä on yhteensä 6.317.576 osaketta. Kunkin osakkeen
nimellisarvo on 2 euroa.

Uusmerkintä suunnataan Antti Räsäsen merkittäväksi. Poikkeamiselle
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, koska se liittyy toteutettavaan yrityskauppaan,
jossa yhtiön ja Antti Räsäsen välillä on sovittu Räsäsen luovuttavan
yhtiölle noin 51 % Kuopion Kalatukku Oy:n osakekannasta. Järjestely
toteutetaan elinkeinoverolain 52 f §:n mukaisena osakevaihtona.

Antti Räsänen luovuttaa osakevaihtoa koskevan apporttisopimuksen
mukaan noin 51 % Kuopion Kalatukku Oy:n osakekannasta eli 168 Kuopion
Kalatukku Oy:n osaketta. Apporttina luovutettavan omaisuuden arvo on
2.340.000 euroa. Osakepääoman korotuksen määrä on 390.000 euroa.
Ylimenevä osuus kirjataan ylikurssirahastoon.

Osakkeet merkitään erilliseen merkintälistaan viikon kuluessa siitä,
kun kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. Mikäli
kilpailuviranomaiset eivät anna hyväksyntäänsä järjestelylle,
osakeantia ei toteuteta ja nyt tehty päätös raukeaa. Merkintähinta on
12,00 euroa osakkeelta, joka on luovutetun apporttiomaisuuden arvo
jaettuna uusien osakkeiden lukumäärällä. Antti Räsänen suorittaa
osakkeiden merkinnän maksun luovuttamalla 168 Kuopion Kalatukku Oy:n
osaketta yhtiölle.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake tuottaa yhtiökokouksessa
yhden äänen. Uudet osakkeet ovat samanarvoisia yhtiön muiden
osakkeiden kanssa ja oikeuttavat täyteen osinkoon 31.12.2004
päättyvältä ja tätä myöhemmin päättyviltä tilikausilta.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa