LÄNNEN TEHTAAT OYJ VALMISTELEE MACHINIUM

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSITIEDOTE  18.5.2004 klo 16.05

LÄNNEN TEHTAAT OYJ VALMISTELEE MACHINIUMISTA IRTAANTUMISTA
RAKENNEJÄRJESTELYIN

Lännen Tehtaat Oyj ja Machinium Oy ovat tänään sopineet Suomen
Rakennuskone Oy:n osakkeiden kaupasta. Osana Machinium-konsernin
omistusjärjestelyjä Lännen Tehtaat Oyj on ostanut Suomen Rakennuskone
Oy:n koko osakekannan Machinium Oy:ltä. Lännen Tehtaat etsii Suomen
Rakennuskoneen osakkeille konsernin ulkopuolisen ostajan tarjoamalla
Suomen Rakennuskone Oy:n osakkeet julkisesti ostettavaksi. Kaupasta
saatavat varat käytetään Machinium-ryhmän yhtiöiden pääomarakenteen
vahvistamiseen ja vastuiden vähentämiseen.

Machiniumin rakennejärjestelyyn liittyen Machinium Oy:n
toimitusjohtaja Timo Huttunen eroaa Machinium Oy:n ja Lännen
Engineering Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä. Lännen Engineering Oy:n
toimitusjohtajaksi ja Machinium Oy:n vt. toimitusjohtajaksi on
18.5.2004 nimitetty diplomi-insinööri Kimmo Korhonen, 40 v. Kimmo
Korhonen on pitkään työskennellyt mm. Metso-konsernissa Suomessa ja
ulkomailla. Suomen Rakennuskone Oy:n toimitusjohtajana jatkaa diplomi-
insinööri Kari Kokkonen.

Machinium-ryhmään kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta,
kaivurikuormaajavalmistus, maarakennus- ja ympäristönhuoltokoneiden
myynti ja huolto sekä materiaalinkäsittelykoneliiketoiminta.
Kaivurikuormaajien valmistuksesta vastaa Lännen Engineering Oy,
maarakennus- ja ympäristönhuoltokoneiden myynnistä ja huollosta
vastaavat Suomen Rakennuskone -konserni Suomessa ja Baltian maissa
sekä SMA Construction AB Ruotsissa.
Materiaalinkäsittelykoneliiketoimintaa harjoittaa SMA Maskin AB
tytäryhtiöineen Ruotsissa.

Lännen Tehtaat Oyj:n tytäryhtiön Suomen Rakennuskone Oy:n
konserniliikevaihto vuonna 2003 oli 44 milj. euroa ja tulos ennen
satunnaisia eriä 1,2 milj. euroa. Suomen Rakennuskone -konsernin
muodostavat Suomen Rakennuskone Oy Suomessa, AS Balti Ehitusmasin-
Baltem Virossa, SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina Latviassa ja UAB
Baltijos Statybinès Masinos Liettuassa.

Suomen Rakennuskone -konserni jatkaa Lännen-kaivurikuormaajien ja
Komatsu-maarakennuskoneiden jakelijana Suomessa ja Baltian maissa.

Lännen Tehtaiden päätoimiala on elintarviketeollisuus. Tavoitteena on
irtaantua Machinium-omistuksesta vuoden 2004 loppuun mennessä. Lännen
Tehtaat -konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 492 milj. euroa sekä
tilikauden voitto 6,7 milj. euroa. Lännen Tehtaiden omat pääomat
31.3.2004 olivat 95 milj. euroa. Machiniumin-
rakennejärjestelykuluvarauksia Lännen Tehtaiden taseessa on 1,9
miljoonaa euroa. Lännen Tehtaat Oyj:n vastuut ja velvoitteet
Machiniumista 31.3.2004 olivat 7,3 miljoonaa euroa.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa