LÄNNEN TEHTAAT OYJ VIE LÄNNEN TEHTAIDEN JA NORDIC SUGARIN VÄLISEN ERIMIELISYYDEN OSAKASSOPIMUSRIKKOMUKSISTA VÄLIMIESOIKEUTEEN

Lännen Tehtaat Oyj ja Nordic Sugar Oy omistavat yhdessä sokeria Suomessa jalostavan ja markkinoivan Sucros Oy:n. Lännen Tehtaat Oyj omistaa Sucros Oy:stä 20 prosenttia. Nordic Sugar Oy:n hallussa on enemmistöomistajana 80 prosenttia osakkeista.

Sucros Oy perustettiin v. 1990 yhdistämällä Lännen Tehtaat Oyj:n ja silloisen Cultor Oy:n sokeriteollisuudet yhteiseen omistukseen. Vähemmistöomistajana Lännen Tehtaat Oyj:llä on Sucros Oy:n perustamisen yhteydessä solmitun osakassopimuksen nojalla erityinen vähemmistönsuoja.  

Lännen Tehtaat ja Nordic Sugar ovat joutuneet Sucros Oy:n toiminnassa tilanteeseen, jossa Lännen Tehtaat katsoo enemmistöomistajan päätöksenteollaan ja toiminnallaan toistuvasti loukanneen Lännen Tehtaat Oyj:n vähemmistöoikeuksia. Koska enemmistöomistaja ei ole reklamoinnista huolimatta korjannut osakassopimuksen vastaisia toimintatapojaan, Lännen Tehtaat Oyj on päättänyt jättää asian välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Nordic Sugar on vastineessaan Lännen Tehtaille kiistänyt syyllistyneensä sopimusrikkomuksiin.

Lännen Tehtaiden näkemyksen mukaan Nordic Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen eri sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti yksittäisen todetun rikkomuksen seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on 8,9 miljoonaa euroa rikkomukselta eli enimmillään sopimussakot saattaisivat nousta lähes 27 miljoonaan euroon.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Matti Karppinen
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lannen.fi
 

Lännen Tehtaat -konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta, vilja- ja öljykasviliiketoiminta sekä muut toiminnot.
Konsernin liikevaihto v. 2010 oli 308,7 miljoonaa euroa, liiketulos 8,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 621 henkilöä.


Sucros Oy valmistaa ja markkinoi sokeria teollisuudelle ja vähittäiskauppaan.  Säkylän sokeritehtaalla Sucros Oy jalostaa kotimaisista sokerijuurikkaista vajaa puolet suomalaisten vuosittain kuluttamasta sokerista. Lisäksi Sucros Oy puhdistaa raakasokeria Kirkkonummen sokerinpuhdistamolla. Sucros -konsernin liikevaihto on noin 155 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 260 henkilöä.

 

 

Tilaa