LÄNNEN TEHTAAT UUDISTAA TOIMINTAMALLIAAN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ           PÖRSSI-ILMOITUS       25.11.2005 klo 14.30

LÄNNEN TEHTAAT UUDISTAA TOIMINTAMALLIAAN
Etusijalla tulosyksiköt ja niiden asiakkaat

Lännen Tehtaat uudistaa toimintamalliaan ja vahvistaa tulosyksiköidensä
itsenäisyyttä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Pääosa konsernihallinnon
henkilöstöstä siirtyy elintarvikeryhmään.

- Tulosyksiköissä ymmärrämme parhaiten asiakkaiden tarpeet ja
asiakastyytyväisyyden merkityksen sekä näemme, miten oma työmme liittyy
asiakkaisiimme, Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja Matti Karppinen sanoo.

- Totesimme kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa, että Lännen
Tehtaiden visio on olla yksi johtavista suomalaisista elintarvikeyhtiöistä.
Jatkossa painopiste on yhtiön elintarvikeliiketoimintojen kehittämisessä.
Uudistukset ovat askel tiellä, joka johtaa vision toteutumiseen.

- Tulosyksiköt ovat lähimpänä Lännen Tehtaiden asiakkaita. Ne toimivat omilla
tuotemerkeillään ja näkyvät omalla identiteetillään. Siksi on erittäin tärkeää,
että tulosyksiköillä on selkeä ja yksiselitteinen vastuu omasta tuloksestaan ja
sen hyvästä kehityksestä sekä vastuu tulosyksikön toiminnan määrätietoisesta
kehittämisestä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, Matti Karppinen korostaa.

Elintarvikeryhmään kaksi strategista liiketoimintayksikköä
Elintarvikeryhmä organisoidaan uudelleen niin, että siihen syntyy kaksi
strategista liiketoimintayksikköä: pakaste- ja hilloliiketoiminta sekä
kalaliiketoiminta. Näiden lisäksi ryhmään kuuluu yhteisiä toimintoja kuten
markkinointi, myynti, controlling-toiminta, tietohallinto ja henkilöstöhallinto.
Sokeriliiketoiminta jatkaa osana elintarvikeryhmää erillisenä yksikkönä.

- Uudistuksen tavoitteena on tukea ryhmän sisäistä ja ulkoista kehittämistä. Otan
itse johtamisvastuun elintarvikeryhmästä ollakseni lähellä liiketoimintaa ja
asiakkaita, toimitusjohtaja Karppinen sanoo.

Pakaste- ja hilloliiketoiminnan johtajaksi tulee Antti Kerttula ja
kalaliiketoiminnan johtajaksi Samuli Eskola.

Maatalousryhmään selkeä tulosyksikkömalli
Tulosyksikköjen asemaa vahvistetaan myös Maatalousryhmässä. Ryhmän yhtiöt
toimivat itsenäisinä yksikköinä omilla tuotemerkeillään. Yhtiöitä johdetaan
selkeän hallitustyöskentelyn kautta raportointisuhteiden säilyessä ennallaan.

Maatalousryhmän tavoitteena on markkina-aseman vahvistaminen kotimaassa ja kasvu
Luoteis-Venäjällä ja Baltiassa.

Emoyhtiö luo kasvun edellytyksiä
Useimpien tukipalveluiden, mm. tietohallinto, henkilöstöhallinto, ympäristö- ja
laatuasiat, tuottaminen siirretään elintarvikeryhmään. Niistä tulee osa ryhmän
liiketoimintaa. Konsernihallintoon jäävät lähinnä taloushallinto ja lakiasiat
sekä yrityssuunnitteluun ja ulkoiseen kasvuun liittyvät asiat.

- Emoyhtiön tehtävä on toimia vahvana ja johdonmukaisena omistajana ja luoda
yhdessä tulosyksiköiden kanssa niille parhaat mahdollisuudet kasvuun ja
kannattavuuden parantamiseen.

- Emoyhtiön tehtävä on myös etsiä entistä parempia ja kannattavampia
tulosyksiköiden yhdistelmiä. Tässä tehtävässä ei kuitenkaan tarvita suurta
konsernihallintoa, vaan pieni ydintiimi, joka tekee yhteistyötä tulosyksiköiden
johdon kanssa, toimitusjohtaja Matti Karppinen sanoo.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiTilaa